Stolné počítače HP

Stolné počítače HP pre podniky predstavujú výnimočné pohodlie, bezpečnostné vylepšenia a inovačné funkcie, ktoré podporujú produktivitu vašej práce. Vyrábame technológiu, ktorá pracuje pre vás.
Jednoduchosť a účinnosť Produktivita na každý deň Kritické úlohy
Základ pre vaše podnikanie. Svoju prácu zaručene dokončíte. Maximalizácia vašej produktivity. Maximalizácia vašich výsledkov. To najlepšie pre vaše podnikanie. Žiadajte dokonalosť.
Funkcie technológií HP*
Program HP Total Test Process Aplikácia HP Support Assistant Aplikácia HP Power Assistant Aplikácia HP Protect Tools
Vlastnému testovaniu a koncovým diagnostikám sme venovali vyše 115 000 hodín – získavate teda priamo zabudovanú istotu. Optimalizujte výkon svojho počítača, riešte problémy pomocou automatických aktualizácií a údržby a využívajte ďalšie funkcie. Pomôžte predĺžiť životnosť svojho počítača a pomocou aplikácie HP Power Assistant znížte spotrebu energie. Priebežne vytvárajte vlastné plány napájania. Prispôsobte úroveň ochrany svojich údajov a udržujte si prehľad pomocou aplikácie HP ProtectTools.
Spôsob nakupovania
Vyberte si niektorý z jednoduchých a pohodlných spôsobov nákupu produktov HP.

© Hewlett-Packard Development, Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené vo vyhláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s takýmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tejto príručke nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či opomenutia v tejto príručke.


* Všetky funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých modeloch.


Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače a/alebo softvér Navštívte lokalitu http://www.microsoft.com.

Pri aktualizácii alebo inovácii z počítačov so systémom Windows 8 nemusia byť niektoré funkcie systému Windows k dispozícii. Váš systém môže vyžadovať ďalší hardvér, ovládače, softvér, firmvér a/alebo aktualizáciu systému BIOS. Pri inovácii medzi verziami, napríklad z verzie inej ako Pro na verziu Pro a Media Center, sa účtujú ďalšie poplatky. Úplné podrobnosti o aktualizácii nájdete na lokalite www.windows.com/everywhere.

Niektoré aplikácie sa predávajú samostatne; líši sa v závislosti od trhu. Niektoré funkcie vyžadujú aktualizáciu systému Windows 8.1. Pre zariadenia so systémom Windows 8 je aktualizácia k dispozícii cez službu Windows Store. Pre zariadenia so systémom Windows 8.1 je aktualizácia k dispozícii cez službu Windows Update. Je potrebný prístup na internet; môžu sa účtovať poplatky. Tlačidlo napájania je k dispozícii na vybratých zariadeniach a nemusí sa nachádzať na zobrazenom zariadení.

Špecifikácie o produkte sa nachádzajú v časti Datasheet/Documents (Hárky/dokumenty). Ak produkt spĺňa normu EN 55022 triedy A, používanie produktu v obytných oblastiach môže spôsobiť (za nepriaznivých podmienok) rušenie príjmu televízneho alebo rádiového vysielania.