Prenosné počítače a hybridy

Prenosné počítače HP pre podniky predstavujú výnimočné pohodlie, bezpečnostné vylepšenia a funkcie bezdrôtovej komunikácie, ktoré podporujú vašu prácu vždy, všade a podľa vašich potrieb. Vyrábame technológiu, ktorá pracuje pre vás.
Prepracovaný vzhľad Kritické úlohy Produktivita na každý deň Jednoduchosť a účinnosť
S dizajnom ako žiadne iné. Prísľub výnimočnosti. To najlepšie pre vaše podnikanie. Žiadajte si dokonalosť. Maximalizácia vašej produktivity. Maximalizácia vašich výsledkov. Základ pre vaše podnikanie. Svoju prácu zaručene dokončíte.
Funkcie technológií HP*
HP Power Assistant Credential Manager for HP ProtectTools
Softvér HP Client Security HP Support Assistant
Extend battery run time while reducing energy consumption. Create custom power plans around the clock.1 Credential Manager supports multiple authentication methods, such as passwords, fingerprint sensors and facial recognition all from one convenient interface.2 
Bezpečnosť na každej úrovni vďaka vylepšenej ochrane proti útokom vírusov a iným hrozbám. Optimize your PC performance and resolve problems with automated updates and tune-ups, and much more. 2
Spôsob nakupovania
Vyberte si niektorý z jednoduchých a pohodlných spôsobov nákupu produktov HP.

© Hewlett-Packard Development, Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené vo vyhláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s takýmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tejto príručke nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či opomenutia v tejto príručke.


* Všetky funkcie nemusia byť k dispozícii vo všetkých modeloch.


1 Výpočty spotreby energie a nákladov sú približné. Výsledky sa môžu líšiť na základe premenných, ku ktorým patria informácie poskytnuté používateľom a informácie o dĺžke času rozličných režimov napájania počítača (zapnutý, pohotovostný režim, režim dlhodobého spánku, vypnutý), dĺžke času napájania počítača z batérie alebo sieťového napájania, konfigurácii hardvéru, meniacich sa sadzbách za elektrinu a poskytovateľovi pomôcok. Spoločnosť HP odporúča zákazníkom používať informácie poskytnuté pomocou aplikácie HP Power Assistant len na porovnanie a posúdenie vplyvu na ich prostredie. Environmentálne výpočty sa zakladajú na údajoch U.S. EPA eGrid 2007, ktoré možno nájsť na adrese www.epa.gov/egrid/. Výsledky v jednotlivých krajinách/regiónoch sa môžu líšiť. Vyžaduje sa systém Windows od spoločnosti Microsoft.


2 Vyžaduje sa systém Windows od spoločnosti Microsoft.


Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače a/alebo softvér Navštívte lokalitu http://www.microsoft.com.

Pri aktualizácii alebo inovácii z počítačov so systémom Windows 8 nemusia byť niektoré funkcie systému Windows k dispozícii. Váš systém môže vyžadovať ďalší hardvér, ovládače, softvér, firmvér a/alebo aktualizáciu systému BIOS. Pri inovácii medzi verziami, napríklad z verzie inej ako Pro na verziu Pro a Media Center, sa účtujú ďalšie poplatky. Úplné podrobnosti o aktualizácii nájdete na lokalite www.windows.com/everywhere.

Niektoré aplikácie sa predávajú samostatne; líši sa v závislosti od trhu. Niektoré funkcie vyžadujú aktualizáciu systému Windows 8.1. Pre zariadenia so systémom Windows 8 je aktualizácia k dispozícii cez službu Windows Store. Pre zariadenia so systémom Windows 8.1 je aktualizácia k dispozícii cez službu Windows Update. Je potrebný prístup na internet; môžu sa účtovať poplatky. Tlačidlo napájania je k dispozícii na vybratých zariadeniach a nemusí sa nachádzať na zobrazenom zariadení.

Špecifikácie o produkte sa nachádzajú v časti Datasheet/Documents (Hárky/dokumenty). Ak produkt spĺňa normu EN 55022 triedy A, používanie produktu v obytných oblastiach môže spôsobiť (za nepriaznivých podmienok) rušenie príjmu televízneho alebo rádiového vysielania.