Prenosné počítače a hybridy

Prenosné počítače a hybridy pre domácnosti a podniky
Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Hľadať

Notebooky

Segment
Všetky
Zobrazenia:
   
 -  z  položiek
   
 -  z  položiek
   
  • Obrázok produktu sa môže líšiť od reality.
  • Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8 a Windows 8.1. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 a Windows 8.1 môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače a/alebo softvér. Pozrite http://windows.microsoft.com/sk-SK/.

    Prosím, skontrolujte špecifikácie výrobku v časti Dátový doklad/Dokumenty. Ak je výrobok v súlade s normou EN 55022, trieda A, použitie výrobku v obytných oblastiach môže spôsobiť (pri nepriaznivých podmienkach) rušenie televízneho/rádiového signálu.

    Spoločnosť HP sa zaväzuje k poskytovaniu informácií svojim zákazníkom o chemických látkach v našich produktoch, tak ako je to nevyhnutné pre dosiahnutie súladu s právnymi požiadavkami, ako je napr. REACH (Nariadenie ES č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady). Správu s informáciami o chemických látkach v tomto produkte nájdete na lokalite: www.hp.com/go/reach.