Dokončujte projekty rýchlejšie, produkujte pôsobivé farby a rýchlo uskutočnite nastavenia a pripojenie1,2. Tlačte zo svojho smarfónu alebo tabletu so službou HP ePrint3. Jednoduché šetrenie zdrojov a recyklovanie použitých kaziet4.

Funkcie

Zvýšte svoj výkonnostný potenciál.

Zvýšte produktivitu a dokončite úlohy skenovania rýchlejšie s obojstranným skenovaním pri jedinom prechode dokumentu.

Tlačte dokumenty rýchlosťou až 30 str./min5. Spoľahnite sa na robustný odporúčaný mesačný objem tlače od 1500 do 4000 strán.

Premeňte výtlačky na digitálne súbory kvôli jednoduchej distribúcii a ukladaniu a vytvorte bezchybné kópie.

Zostaňte produktívni vďaka jednoduchému zvládaniu tlačových úloh s využitím automatického podávača dokumentov na 50 strán a automatickej obojstrannej tlači.

Predveďte sa vďaka výkonnej tlači.

Zjednodušený pracovný tok: rýchly prístup, ukladanie a tlač podnikového obsahu s dotykovým farebným displejom s uhlopriečkou 8,89 cm (3,5 palca)6.

Urobte čo najlepší dojem – optimalizujte farebné nastavenia a získajte živé výsledky s úžasným rozlíšením.

Vytvárajte prvotriedne marketingové materiály priamo v kancelárii – na širokú paletu médií a v rôznych veľkostiach.

Začnite pracovať rýchlo vďaka predinštalovaným tlačovým kazetám. Získajte vyššiu hodnotu s voliteľnými kazetami s vysokou kapacitou7.

Vychutnávajte si rýchle a jednoduché nastavenie a zostaňte pripojení.

Používajte funkciu automatického bezdrôtového pripojenia HP a nakonfigurujte sieťové funkcie bezdrôtovo1.

Tlačte zo svojho smartfónu alebo tabletu so službou HP ePrint3. Jednoducho odosielajte výtlačky zo zariadení bez použitia siete2,8.

Využívajte zdroje efektívnejšie s bezdrôtovým sieťovým pripojením a s pripojením 10/100/1000T Gigabit Ethernet – prístup, tlač a zdieľanie10.

Aktívnejšia správa tejto multifunkčnej tlačiarne MFP pomocou softvéru HP Web Jetadmin na diaľkové monitorovanie kancelárskej tlače a stavu zariadenia.

Pomôžte znížiť svoju záťaž na životné prostredie.

Pomôžte šetriť energiu vďaka technológii HP Auto-On/Auto-Off, okamžitému kopírovaniu a technológii okamžitého nábehu-HU11.

Šetrenie zdrojov a úspora papiera vďaka automatickej obojstrannej tlači.

Buďte centralizovaní vďaka ľahko prístupným vlastným možnostiam úspory energie a nastaveniam tlačiarne s konzolou HP EcoSMART.

Zmenšite svoj environmentálny dopad – recyklujte jednoducho kazety s originálnym tonerom HP LaserJet vďaka programu HP Planet Partners4.

  • Prosím, skontrolujte špecifikácie výrobku v časti Dátový doklad/Dokumenty. Ak je výrobok v súlade s normou EN 55022, trieda A, použitie výrobku v obytných oblastiach môže spôsobiť (pri nepriaznivých podmienkach) rušenie televízneho/rádiového signálu.

    Spoločnosť HP sa zaväzuje k poskytovaniu informácií svojim zákazníkom o chemických látkach v našich produktoch, tak ako je to nevyhnutné pre dosiahnutie súladu s právnymi požiadavkami, ako je napr. REACH (Nariadenie ES č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady). Správu s informáciami o chemických látkach v tomto produkte nájdete na lokalite: www.hp.com/go/reach.