Žiadny atrament. Ani laser. Predstavujeme vám podnikové tlačiarne HP PageWide. Získajte najlepšiu kombináciu minimálnych celkových nákladov na vlastníctvo, kvality tlače a rýchlosti.
Tlačiareň HP PageWide zabezpečuje tlač farebných dokumentov s profesionálnou kvalitou a vysokú energetickú efektivitu3 – a to všetko za dostupnú cenu.
Tlačiareň podporujúca dynamické zabezpečenie. Určené len na používanie s kazetami používajúcimi originálny čip HP. Je možné, že kazety používajúce čip inej značky ako HP nebudú fungovať, a tie, ktoré dnes fungujú, môžu prestať fungovať v budúcnosti.
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Funkcie

Profesionálne farby, nízke celkové náklady2

Očakávané výsledky, trvalá hodnota a nízke celkové náklady na vlastníctvo.2

Tlačte farby v profesionálnej kvalite na rôzne papiere – ideálne riešenie pre kancelárie.

Minimalizujte čas a prostriedky na plánovanú údržbu vďaka efektívnejšej technológii HP PageWide.4

Najrýchlejšia tlačiareň HP vo svojej triede1

Čakajte menej a zvládnite viac úloh vďaka najvyšším rýchlostiam HP v danej triede – až 45 farebných aj čiernobielych strán za minútu.1

Vezmite výtlačky a choďte – bez vyčkávania. Toto zariadenie sa rýchlo prebúdza a spúšťa tlač.5

Tlačte priamo z mobilného zariadenia na tlačiarni s funkciou Wi-Fi® Direct bez toho, aby bolo potrebné získať prístup k firemnej sieti.6

Osvedčená technológia. Vysoká energetická efektivita.3

Minimalizujte výpadky vďaka technológii HP PageWide poskytujúcej spoľahlivý výkon, ktorý firmy potrebujú.

Šetrite s technológiou HP PageWide navrhnutou tak, aby bola spotreba energie výrazne nižšia.3

Získajte farebné dokumenty v profesionálnej kvalite a očakávaný výkon s originálnymi kazetami HP PageWide.

  • Prosím, skontrolujte špecifikácie výrobku v časti Dátový doklad/Dokumenty. Ak je výrobok v súlade s normou EN 55022, trieda A, použitie výrobku v obytných oblastiach môže spôsobiť (pri nepriaznivých podmienkach) rušenie televízneho/rádiového signálu.

    Spoločnosť HP sa zaväzuje k poskytovaniu informácií svojim zákazníkom o chemických látkach v našich produktoch, tak ako je to nevyhnutné pre dosiahnutie súladu s právnymi požiadavkami, ako je napr. REACH (Nariadenie ES č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady). Správu s informáciami o chemických látkach v tomto produkte nájdete na lokalite: www.hp.com/go/reach.