HP Secure Managed Print Services

6 Z 10 ÚTOKOV HACKEROV MÔŽE VIESŤ K TLAČIARNI, KTORÚ JE MOŽNÉ VYSLEDOVAŤ AŽ K VÁM.
Zabezpečenie po novom
 

1. Podrobnosti o tvrdení „Viac ako 60 % spoločností nedávno v prieskume uviedlo, že u nich došlo k úniku dát prostredníctvom tlačiarní“ nájdete na stránke hp.com/go/SecurityClaims.

2. Na základe prieskumu spoločnosti HP verejne dostupných informácií z rokov 2015 a 2016 týkajúcich sa služieb zabezpečenia, softvéru na zabezpečenie a správu a funkcií zabezpečenia integrovaných v tlačiarňach HP. Ďalšie informácie nájdete na stránke: www.hp.com/go/mps.