ที่ตั้งสำนักงานในประเทศไทย

สำนักงานใหญ่ ศูนย์บริการกรุงเทพฯ

อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 3
968 ถนนพระรามสี่
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : (662) 787-3344 หรือ
โทรฟรี : 1800 294 207 กด1,กด5
เวลาให้บริการ 8:30 – 17:30
จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์บริการเชียงใหม่

184/2-3 ถ.ช้างคลาน
ต.ช้างคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 088-2605780 / 090-1973281
เวลาให้บริการ 8:30 – 17:30
วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์บริการพิษณุโลก

99/31 ถ.พระองค์ดำ
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 081-6514685 / 090-1973282
เวลาให้บริการ 8:30 – 17:30
วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์บริการนครราชสีมา

883/8 ถ.ช้างเผือก
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 088-5957194 / 090-1973276
เวลาให้บริการ 8:30 – 17:30
วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์บริการขอนแก่น

5/3 ถ.ศรีจันทร์
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนเก่น 40000
โทรศัพท์ : 086-8583994 / 090-1973277
เวลาให้บริการ 8:30 – 17:30
วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์บริการอุบลราชธานี

614/2 ถ.ชยางกูร
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 086-8777801 / 090-1973279
เวลาให้บริการ 8:30 – 17:30
วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์บริการสุราษฎร์ธานี

20/57 ถ.ราษฎร์บำรุง
ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 087-2724025 / 090-1973274
เวลาให้บริการ 8:30 – 17:30
วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์บริการสงขลา(หาดใหญ่)

452/30 ถ.เพชรเกษม
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงชลา 90110
โทรศัพท์ : 090-1973272 / 090-1973273
เวลาให้บริการ 8:30 – 17:30
วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์บริการภูเก็ต

156/17 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 084-6297555 / 090-1973275
เวลาให้บริการ 8:30 – 17:30
วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์บริการระยอง

267/87-88 ถ.สุขุมวิท
ต.มาบตาพุด อ.เมือง
จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 087-6787205 / 090-1977026
เวลาให้บริการ 8:30 – 17:30
วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์บริการชลบุรี

112/33 หมู่ 1 ถ.พระยาสัจจา
ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 084-5273883 / 081-3641221
เวลาให้บริการ 8:30 – 17:30
วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์