ที่ตั้งสำนักงานในประเทศไทย

สำนักงานใหญ่ขององค์กร

อาคารอื้อจื่อเหลียง
ชั้น 2, 3 และ 6
968 ถนนพระรามสี่
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: (662) 353-0888
ศูนย์ติดต่อ HP: (662) 118-6300 หรือโทรฟรี: 001 800 441 4085
เวลาให้บริการ 8:30 น. ถึง 17:30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์

ศูนย์บริการ HP จังหวัดเชียงใหม่

184/2-3 ถนนช้างคลาน
ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์: 053 281175 / 090 1973281
โทรสาร: 053 285005
เวลาให้บริการ 8:30 น. ถึง 17:30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์

ศูนย์บริการ HP จังหวัดพิษณุโลก

99/31 ถนนพระองค์ดำ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 055 302525 / 090 1973282
โทรสาร: 055 212890
เวลาให้บริการ 8:30 น. ถึง 17:30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์

ศูนย์บริการ HP จังหวัดนครราชสีมา

883/8 ถนนช้างเผือก
ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 241003, 090 1973276
โทรสาร: 044 272322
เวลาให้บริการ 8:30 น. ถึง 17:30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์

ศูนย์บริการ HP จังหวัดขอนแก่น

5/3 ถนนศรีจันทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043 228103 / 090 1973277
โทรสาร: 043 228104
เวลาให้บริการ 8:30 น. ถึง 17:30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์

ศูนย์บริการ HP จังหวัดอุบลราชธานี

76 ถนนนครบาล
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: 045 250148 / 090 1973279
โทรสาร: 045 250148
เวลาให้บริการ 8:30 น. ถึง 17:30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์

ศูนย์บริการ HP จังหวัดสุราษฏร์ธานี

20/57 ถนนราษฎร์บำรุง
ตำบลตลาด อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: 077 222583 / 090 1973274
โทรสาร: 077 223580
เวลาให้บริการ 8:30 น. ถึง 17:30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์

ศูนย์บริการ HP หาดใหญ่

452/30 ถนนเพชรเกษม
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์: 074 234 205 / 090 197 3272
โทรสาร: 074 231 100
เวลาให้บริการ 8:30 น. ถึง 17:30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์

ศูนย์บริการ HP จังหวัดภูเก็ต

156/17 ถนนพังงา
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076 232993 / 090 1973275
โทรสาร: 076 232995
เวลาให้บริการ 8:30 น. ถึง 17:30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์

ศูนย์บริการ HP จังหวัดระยอง

267/87-88 ถนนสุขุมวิท
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์: 038 608736 / 090 1973270
โทรสาร: 038 608735
เวลาให้บริการ 8:30 น. ถึง 17:30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์

ศูนย์บริการ HP จังหวัดชลบุรี

112/33 หมู่ 1 ถนนพระยาสัจจา
ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 038 278111 / 090 1973271
โทรสาร: 038 271828
เวลาให้บริการ 8:30 น. ถึง 17:30 น. ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์