สำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ที่ใช้งานในบ้าน

เพลิดเพลินไปกับความสบายใจ ไร้กังวลที่บ้านของคุณกับการบริการที่ได้รับการออกแบบเพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้โดยปราศจากความยุ่งยาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลก่อนผู้อื่นหรือการป้องกันจากสิ่งที่ไม่คาดคิด มีสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของคุณได้

การเสนอการบริการ

ขยายแผนการบริการ

ขยายการรับประกันออกไปได้อีก 3 ปี จากระยะเวลารับประกันเดิม โดยการประกันที่ยาวนานขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ จะสามารถช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและความกังวลหากผลิตภัณฑ์ของคุณทำงานผิดปกติหลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน

คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ

หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินเองเพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลจากอุบัติเหตุ เช่น หล่น น้ำหกใส่ และกระแสไฟกระชาก ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานปกติ และยังคุ้มครองหน้าจอแอลซีดี (LCD) และชิ้นส่วนที่เสียหายด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่คุ้มครองการถูกลักขโมย สูญหาย การชำรุดจากการใช้งานปกติ ชิ้นส่วนที่ใช้แล้วหมดไป และการเจตนาทำให้ชำรุด

บริการช่วยเหลือ ณ สถานที่ใช้งานในวันทำการถัดไป

หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาของฮาร์ดแวร์ได้จากระยะไกล คุณไม่จำเป็นต้องส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมาให้เรา โดยช่างเทคนิคที่มีทักษะสูงจะเดินทางไปพบคุณในวันทำการถัดไป.

3 ณ สถานที่ใช้งานในวันถัดไปสำหรับผู้เดินทาง

เดินทางโดยปราศจากความวิตกกังวลด้วยการโทรศัพท์เป็นภาษาท้องถิ่นหรือภาษาอังกฤษและความช่วยเหลือ ณ สถานที่ใช้งาน หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จากความช่วยเหลือท้องถิ่นจากระยะไกล ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจาก HP จะเดินทางไปยังบริเวณที่ใช้งานของคุณภายในวันทำการถัดไปเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ตรวจสอบประเทศที่ครอบคลุมได้ที่ www.hp.com/services/travel.

ส่งคืนมายังคลังสินค้า

ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดของคุณมายังศูนย์ให้บริการลูกค้าของ HP หรือจุดรวบรวมที่กำหนดหรือหน่วยการบริการภายใน 3 วันทำการ

รับและคืนสินค้า

เพียงคุณติดต่อเรา แล้วเราจะไปรับเครื่องพิมพ์ที่ชำรุดและนำกลับมาซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ภายใน 3 วันทำการ

คุณต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราหรือไม่?

เรียนรู้เพิ่มเติม

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

ได้รับรายงาน คำแนะนำ และเคล็ดลับล่าสุดเพื่อรักษาให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีสภาพดีที่สุดและแลกรับของรางวัลได้ทันที
คลิ๊กที่นี่