สร้างสรรค์ทุกงานพิมพ์อย่างมีคุณค่า

ผลิตภัณฑ์ HP ของแท้ได้รับการยืนยันว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า1 หมึกพิมพ์และตลับผงหมึกที่ไม่ใช่ของแท้สามารถใช้งานกับเครื่องพิมพ์ของคุณในระดับที่เทียบเคียงแต่ให้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพที่้ด้อยกว่า ตลับหมึกของแท้เท่านั้นที่จะทำให้งานพิมพ์ของคุณมีคุณภาพที่โดดเด่นในระดับมืออาชีพ1,2,3

ค้นหาหมึกพิมพ์หรือตลับผงหมึกของคุณ

ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับงานพิมพ์ได้อย่างสะดวกผ่าน HP SureSupply

 

© Hewlett-Packard Development Company, L.P ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP เป็นไปตามข้อกำหนดการรับประกันแบบเร่งด่วนที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการเท่านั้น ไม่ควรตีความข้อความใดๆ ในที่นี้ว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม ทั้งนี้ HP ไม่มีส่วนรับผิดชอบหากข้อมูลในเอกสารนี้มีข้อผิด ตก ยกเว้นประการใด ทั้งในทางเทคนิคและการใช้ภาษา

1. อ้างอิงจากการศึกษาในปี 2014 ของบริษัท Buyers Laboratory Inc ซึ่งสนับสนุนโดย HP เพื่อวัดค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการพิมพ์ของตลับหมึกเติม และตลับผลิตซ้ำจากผู้ให้บริการชั้นนำทั่วไป โดยเปรียบเทียบกับตลับหมึกพิมพ์แท้จาก HP ที่วางจำหน่ายในอเมริกาเหนือ (60XL ดำ, 60XL สี, 61XL ดำ, 61XL สี, 74XL ดำ, 75XL สี, 564XL ดำ, 564XL ฟ้า, 564XL แดง, 564XL เหลือง, 950XL ดำ 951XL ฟ้า, 951 XL แดง และ 951XL เหลือง) ; http://www.buyerslab.com/products/samples/HP-Inkjet-Cartridges-vs-Refilled-Cartridges.pdf PDF 1.4MB