ตลับหมึกแท้จาก HP ถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อทำงานกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แท้จาก HP เพื่อผลงานคุณภาพแบบมืออาชีพ และประสิทธิภาพสูงสุดในทุกๆ ครั้ง

ตลับหมึกแท้จาก HP ถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อทำงานกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แท้จาก HP เพื่อผลงานคุณภาพแบบมืออาชีพ และประสิทธิภาพสูงสุดในทุกๆ ครั้ง

ค้นหาหมึกพิมพ์หรือตลับผงหมึกของคุณ

ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับงานพิมพ์ได้อย่างสะดวกผ่าน HP SureSupply

ผลิตภัณฑ์ HP ของแท้ได้รับการยืนยันว่ามีความโดดเด่นกว่าตลับหมึกแบบเทียบเท่าหรือจากการผลิตโดยแหล่งอื่น

 

© Hewlett-Packard Development Company, L.P ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP เป็นไปตามข้อกำหนดการรับประกันแบบเร่งด่วนที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการเท่านั้น ไม่ควรตีความข้อความใดๆ ในที่นี้ว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม ทั้งนี้ HP ไม่มีส่วนรับผิดชอบหากข้อมูลในเอกสารนี้มีข้อผิด ตก ยกเว้นประการใด ทั้งในทางเทคนิคและการใช้ภาษา

1. หมายเหตุสำหรับหมึกพิมพ์ APJ: อ้างอิงผลการศึกษาจาก Buyers Laboratory Inc. เดือนกุมภาพันธ์ 2016 มอบหมายโดย HP เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของตลับหมึกพิมพ์ซึ่งมีการเติมหมึกโดยร้านทั่วไป กับตลับหมึกพิมพ์ของแท้จาก HP (รุ่น 564XL Black, 564XL Cyan, 564XL Magenta, 564XL Yellow, 61XL Black, 61XL Color, 678 Black, 678 Color, 703 Black, 703 Color, 802 Black, 802 Color, 901XL Black, 901 Color) ที่จัดจำหน่ายในเอเชีย แปซิฟิก ดูรายละเอียด: http://www.buyerslab.com/products/samples/HPinkAPrefill-v2.pdf PDF 1.4MB

2. หมายเหตุสำหรับโทนเนอร์หมึกพิมพ์ APJ: อ้างอิงผลการศึกษาจาก SpencerLab 2015 มอบหมายโดย HP โดยเปรียบเทียบตลับโทนเนอร์หมึกพิมพ์แท้ HP LaserJet กับตลับโทนเนอร์หมึกพิมพ์ 8 ยี่ห้ออื่นที่จัดจำหน่ายในเอเชีย (AU,CN,IN,KR,TH,TW) สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น LaserJet Pro 400 M401, P1102w, และ P1108, ซึ่งใช้ตลับหมึก HP 80A, 85A และ 88A ดูรายละเอียด http://www.spencerlab.com/reports/HPReliability-PanAsia2015NB.pdf PDF 1.6MB