ค้นหาตลับหมึก

ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับงานพิมพ์ได้อย่างสะดวกผ่าน HP SureSupply

ทำไมต้องเลือกหมึกพิมพ์แท้จาก HP แทนที่จะเป็นหมึกพิมพ์เทียบเท่าจากบริษัทอื่น ตลับแบบเติม หรือตลับผลิตซ้ำ

 

เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคุณ

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากตลับหมึกพิมพ์ของเราได้สูงสุดตามกิจวัตรการพิมพ์ที่แตกต่างกัน ค้นหาประเภทที่เหมาะสมกับความต้องการในการพิมพ์ของคุณมากที่สุด

 

ดูข้อมูลกระดาษที่คุณต้องการ

เรามีกระดาษให้คุณเลือกหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ได้งานพิมพ์คุณภาพสูงตรงกับความต้องการสำหรับการพิม์ที่งานเองที่บ้าน

 

© Hewlett-Packard Development Company, L.P ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารชุดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันอย่างชัดเจนซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ไม่มีสิ่งใดในเอกสารนี้ที่มีความหมายว่าการรับประกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทางเทคนิคหรือจากข้อความ หรือการตัดทอนข้อความใด ๆ ในที่นี้


1. อ้างอิงจากการศึกษาโดย Buyers Laboratory Inc. 2014 ซึ่ง HP ให้การสนับสนุนเพื่อศึกษาประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของตลับหมึกที่เติมและผลิตซ้ำโดยผู้ให้บริการเติมหมึกชั้นนำ เมื่อเทียบกับตลับหมึกของแท้ของ HP (60XL สีดำ, 60XL สี, 61XL สีดำ, 61XL สี, 74XL สีดำ, 75XL สี, 564XL สีดำ, 564XL สีฟ้า, 564XL สีม่วงแดง, 564XL สีเหลือง, 950XL สีดำ, 951XL สีฟ้า, 951XL สีม่วงแดง และ 951XL สีเหลือง) ที่ขายในอเมริกาเหนือ http://www.buyerslab.com/products/samples/HP-Inkjet-Cartridges-vs-Refilled-Cartridges.pdfPDFPDF 1.4MB


2. เมื่อรีไซเคิลผ่านโปรแกรม HP Planet Partners www.hp.com/recycle