ห่วงใยโลกด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ HP ของแท้

วัสดุสิ้นเปลืองของ HP ได้รับการออกแบบด้วยความใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่การออกแบบที่มีประสิทธิภาพและบรรจุภัณฑ์ที่มีโปรแกรมรีไซเคิลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องง่าย
เมื่อคุณซื้อวัสดุสิ้นเปลือง HP ของแท้ ร่วมมือกับ HP ในการยกระดับไปสู่การพิมพ์แบบยั่งยืนยิ่งขึ้น

ดูวิธีการทำงานของกระบวนการรีไซเคิลแบบ Closed Loop

วิธีแก้ปัญหาเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

1. InfoTrends, 2014 การศึกษาการรีไซเคิลวัสดุในเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Supplies Recycling Study) ที่สนับสนุนโดย HP สิ่งที่ค้นพบอ้างอิงจากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ผลิตหมึกพิมพ์ซ้ำ 29 รายและผู้ให้บริการเติมหมึก 32 รายใน AU, CN, IN, ID, MY, KR, TH ดูข้อมูลโดยละเอียดได้ที่ www.hp.com/go/AP-2014InfoTrendsPDFPDF 326 KB

2. โปรแกรมที่มีอยู่มีความแตกต่างกัน ในปัจจุบันการส่งคืนและการรีไซเคิลตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้มีอยู่ในกว่า 50 ประเทศ เขตพื้นที่ และภูมิภาคในเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ผ่านโปรแกรม HP Planet Partners ดูข้อมูลโดยละเอียดได้ที่ www.hp.com/recycle