ค้นหาตลับผงหมึก

ซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับงานพิมพ์ได้อย่างสะดวกผ่าน HP SureSupply

ตระหนักถึงประโยชน์ของผงหมึก HP ของแท้ เมื่อเทียบกับผงหมึกแบบเทียบเท่าและแบบนำตลับของแท้ที่ใช้แล้วมาเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่

 

เลือกผงหมึกที่เหมาะสำหรับความต้องการของธุรกิจของคุณ

ผงหมึกของเรามีให้เลือกมากมาย คุณสามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะสมที่สุดกับธุรกิจของคุณ

 

© Hewlett-Packard Development Company, L.P ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP เป็นไปตามข้อกำหนดการรับประกันแบบเร่งด่วนที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการเท่านั้น ไม่ควรตีความข้อความใดๆ ในที่นี้ว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม ทั้งนี้ HP ไม่มีส่วนรับผิดชอบหากข้อมูลในเอกสารนี้มีข้อผิด ตก ยกเว้นประการใด ทั้งในทางเทคนิคและการใช้ภาษา

1. อ้างอิงจากจำนวนการพิมพ์ต่อตลับของโทนเนอร์แท้ HP 131A และ 507A เมื่อเปรียบเทียบกับตลับโทนเนอร์ HP 201X และ 508X ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hp.com/go/learnaboutsupplies

2. SpencerLab ทำการศึกษาเรื่องความน่าเชื่อถือของการพิมพ์สีในปี 2014 และการพิมพ์ขาวดำในปี 2013 ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ซึ่งทั้งหมดสนับสนุนโดย HP การศึกษาการพิมพ์สีเป็นการเปรียบเทียบตลับอุปกรณ์แท้สำหรับ HP Color LaserJet กับตลับอุปกรณ์สำหรับ HP LaserJet Enterprise 500 Color M551 จากบริษัทอื่นจำนวน 5 แบรนด์ โดยเปรียบเทียบตลับรุ่น CE400AX/01A/02A/03A สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ี่ www.spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2014.pdf PDF PDF 2.5MB การศึกษาการพิมพ์ขาวดำเป็นการเปรียบเทียบตลับอุปกรณ์แท้สำหรับ HP LaserJet กับตลับอุปกรณ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet P2035 และ P1102 จากบริษัทอื่นจำนวน 10 แบรนด์ โดยเปรียบเทียบตลับรุ่น 05A และ 85A ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.spencerlab.com/reports/HP-Reliability-EMEA-2013.pdf PDF 2.7MB

3. การคำนวณของ HP อ้างอิงผลลัพธ์จากการศึกษาความน่าเชื่อถือได้ของ SpencerLab เกี่ยวกับการพิมพ์สีในปี 2014 และการพิมพ์ขาวดำในปี 2013 ในยุโรป ตะวันออกลาง และแอฟริกา ซึ่ง HP เป็นผู้ดำเนินการ. การศึกษาการพิมพ์สีเปรียบเทียบเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise 500 colour M551, ตลับหมึกพิมพ์ CE400A-X/01A/02A/03A และการศึกษาการพิมพ์ขาวดำเปรียบเทียบเครื่องพิมพ์ HP LaserJet P2035 และ P1102,ตลับหมึกพิมพ์ 05A และ 85A. ดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2014.pdf PDF PDF 2.5MB และ www.spencerlab.com/reports/HP-Reliability-EMEA-2013.pdf PDF PDF 2.7MB. การคำนวณรวมถึงกระดาษ การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ และค่าแรงในการพิมพ์ใหม่. จำนวนหน้าที่ใช้สำหรับการพิมพ์สีและขาวดำโดยตั้งสมมติฐานว่ามีการใช้ภายนอก 33% ใช้ภายใน 33% และใช้ส่วนตัว 33% . อัตราค่าแรงจากการศึกษา Mercer Global Pay ในปี 2014. ราคาในการซื้อตลับหมึกพิมพ์สี HP คือ £XXX สำหรับ K และ £XXX สำหรับ CYM และราคาตลับหมึกพิมพ์สีที่ไม่ใช่ของ HP ต่ำกว่า 53%. ราคาในการซื้อตลับหมึกพิมพ์ขาวดำ HP คือ £XXX และราคาตลับหมึกพิมพ์ขาวดำที่ไม่ใช่ของ HP ต่ำกว่า 53%. ราคา ต้นทุน และการประหยัดเงินที่แท้จริง อาจแตกต่างจากนี้.

4. เมื่อรีไซเคิลผ่านโปรแกรม HP Planet Partners. โปรแกรมที่มีอยู่มีความแตกต่างกัน. ในปัจจุบันการส่งคืนและการรีไซเคิลตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้มีอยู่ในกว่า 50 ประเทศ เขตพื้นที่ และภูมิภาคในเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ผ่านโปรแกรม HP Planet Partners. ดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.hp.com/recycle.