เทคโนโลยีแ่ห่งอนาคตที่จะทำให้ประสบการณ์การใช้งานเครื่องพิมพ์ของคุณเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง รองรับการใช้งานสำหรับลูกค้าทั่วไปและผู้ให้บริการในระดับมืออาชีพ

พบกับเครื่องพิมพ์ Color LaserJet A3 MFPs
ที่ออกแบบเพื่อบริการด้านงานพิมพ์ที่มีการบริหารจัดการ
เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Managed Flow MFP E77830z, มุมมองตรงกลาง, เครื่องเย็บเล่ม, พร้อมด้วยกระดาษ
คุณภาพสีของ HP ที่มีต้นทุนต่ำ
คุณภาพสีของ HP ที่มีต้นทุนต่ำ

พิมพ์เอกสารสีคุณภาพสูงระดับมืออาชีพที่มีสีสันสดใสและภาพกราฟิกที่มีต้นทุนต่ำ

ความสามารถของผังกระบวนงานที่พัฒนาขึ้น

เปลี่ยนไฟล์กระดาษให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล และส่งผลงานของคุณไปยังที่ต่าง ๆ ได้มากขึ้นโดยไม่ต้องใช้พีซี2

ความสามารถของผังกระบวนงานที่พัฒนาขึ้น
ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

อุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มความหลากหลายด้านตัวเลือกการเข้าเล่ม

มีระยะเวลาที่เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

มีชิ้นส่วนอะไหล่ที่เปลี่ยนได้น้อยลง ช่วยให้มีผลิตภาพที่สูงขึ้น และการหยุดชะงักการทำงานน้อยลง

มีระยะเวลาที่เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
มีความปลอดภัยสูงสุด
มีความปลอดภัยสูงสุด1

การรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจหาและหยุดยั้งการโจมตี

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Managed Flow MFP E77830z, มุมมองตรงกลาง, เครื่องเย็บเล่ม, พร้อมด้วยกระดาษ
คุณภาพสีของ HP ที่มีต้นทุนต่ำ
คุณภาพสีของ HP ที่มีต้นทุนต่ำ

พิมพ์เอกสารสีคุณภาพสูงระดับมืออาชีพที่มีสีสันสดใสและภาพกราฟิกที่มีต้นทุนต่ำ

ความสามารถของผังกระบวนงานที่พัฒนาขึ้น
ความสามารถของผังกระบวนงานที่พัฒนาขึ้น

เปลี่ยนไฟล์กระดาษให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล และส่งผลงานของคุณไปยังที่ต่าง ๆ ได้มากขึ้นโดยไม่ต้องใช้พีซี2

ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

อุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มความหลากหลายด้านตัวเลือกการเข้าเล่ม

มีระยะเวลาที่เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
มีระยะเวลาที่เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

มีชิ้นส่วนอะไหล่ที่เปลี่ยนได้น้อยลง ช่วยให้มีผลิตภาพที่สูงขึ้น และการหยุดชะงักการทำงานน้อยลง

มีความปลอดภัยสูงสุด
มีความปลอดภัยสูงสุด

การรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจหาและหยุดยั้งการโจมตี

เทคโนโลยี HP PageWide

ความเร็วเหลือเชื่อ มูลค่าเหลือเชื่อ เป็นวิธีใหม่ในการพิมพ์

ความลับของสีที่เหมาะสมและความเร็วในการพิมพ์ 2 ที่เร็วที่สุดคือแถบงานพิมพ์ที่พิมพ์ผ่านหน้าเว็บโดยใช้รหัสผ่านเดียวซึ่งขณะนี้มีอยู่ในเครื่องมัลติฟังก์ชั่นและเครื่องพิมพ์ PageWide Pro ของเอชพี A3

เรียนรู้เพิ่มเติม

1. "กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องพิมพ์ที่ปลอดภัยมากที่สุด" สำหรับอุปกรณ์รุ่น HP Enterprise ที่ออกวางจำหน่ายในปี 2015 และอ้างอิงจากรีวิวของ HP ที่ตีพิมพ์เมื่อปี 2016 เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในตัวของเครื่องพิมพ์ที่มีความสามารถในเชิงแข่งขันเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ในระดับเดียวกัน HP เท่านั้นที่มอบการผนวกรวมคุณลักษณะด้านความปลอดภัยสำหรับการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ลงไปถึง BIOS พร้อมด้วยความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองได้ อาจจำเป็นต้องมีการอัปเดตเซอร์วิสแพ็ค FutureSmart เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติด้านความปลอดภัย หากต้องการดูรายการผลิตภัณฑ์ที่ใช้ด้วยกันได้ โปรดไปที่: http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1178ENW หากต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่: www.hp.com/go/printersecurityclaims

2. HP ระบุถึงความเร็วในการพิมพ์ที่รวดเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ในระดับเดียวกัน ณ เวลาที่วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยอ้างอิงตามข้อมูลจำเพาะที่เผยแพร่โดยผู้ผลิตซึ่งระบุถึงเครื่องพิมพ์โหมดสีที่พิมพ์ได้เร็วที่สุดจากเเครื่องพิมพ์สีเชิงธุรกิจ A3 ทั้งหมดที่มีราคารตั้งแต่ 1,000-2,500 ดอลล่าสหรัฐฯ หรือ 900-2,300 ยูโร เครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่น (MFP) ที่มีราคาตั้งแต่ 2,000–5,000 ดอลล่าสหรัฐฯ หรือ 2,000-4,500 ยูโร ณ เดือนสิงาคม 2016 ทั้งนี้ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ HP PageWide และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งการตลาด 1% หรือต่ำกว่าโดยใช้ส่วนแบ่งการตลาดที่รายงานโดย IDC ในไตรมาสที่ 2 ปี 2016 ความเร็วของ HP PageWide อ้างอิงข้อมูลในโหมดสำนักงานทั่วไปและไม่รวมหน้าแรก เรียนรู้เพิ่มเติมที่ hp.com/go/printerspeeds