นวัตกรรมใหม่ของงานพิมพ์ทางธุรกิจ

ดูวิดีโอ

ดูวิดีโอ

Beginning of dialog content
//
Close
×

ขอแนะนำเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ A3 MFPs

เทคโนโลยีแ่ห่งอนาคตที่จะทำให้ประสบการณ์การใช้งานเครื่องพิมพ์ของคุณเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง รองรับการใช้งานสำหรับลูกค้าทั่วไปและผู้ให้บริการในระดับมืออาชีพ
เรียนรู้เพิ่มเติม
ขอแนะนำเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ A3 MFPs

มองหาวิธีการตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นหรือไม่

ตั้งแต่การแสดงภาพ CAD/GIS ไปจนถึงการทำบรรจุภัณฑ์ การทำป้ายหน้ากว้างไปจนถึงการผลิตงานพิมพ์ปริมาณมาก, HP นำเสนอโซลูชันการพิมพ์ที่หลากหลายที่สุดในตลาด

 

† การเปรียบเทียบ TCO จากการพิมพ์ 90,000 หน้าสำหรับ PageWide Pro และ 150,000 หน้าสำหรับ PageWide Enterprise ข้อมูลจำเพาะที่เผยแพร่ของผู้ผลิตสำหรับผลตอบแทนเป็นจำนวนหน้าและการใช้พลังงาน MSRP สำหรับฮาร์ดแวร์และวัสดุ และต้นทุนต่อหน้าตามผลตอบแทน ISO เมื่อพิมพ์อย่างต่อเนื่องในโหมดเริ่มต้นด้วยตลับหมึกที่มีความสามารถสูงสุด การเปรียบเทียบดำเนินการกับเครื่องพิมพ์สีสำหรับธุรกิจและ MFP ราคา 300–1000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน ก.ย. 2015 และเครื่องพิมพ์สี A4 MFP ราคา 500–3000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. 2015 ไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1% อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ hp.com/go/learnaboutsupplies

† ความเร็วของ HP PageWide: การเปรียบเทียบจากข้อมูลจำเพาะที่เผยแพร่ของผู้ผลิตเกี่ยวกับโหมดสีซึ่งรวดเร็วที่สุดในเครื่องพิมพ์สีสำหรับธุรกิจทั้งหมดที่มีในราคา 300-600 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ MFP ที่ราคา 400-800 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2015 ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ HP PageWide อื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1% โดยใช้ส่วนแบ่งทางการตลาดตามที่รายงานโดย IDC ในไตรมาสที่ 3 ปี 2015 ความเร็วของ HP PageWide ตามโหมดสำนักงานทั่วไปและไม่รวมหน้าแรก เรียนรู้เพิ่มเติมที่ hp.com/go/printerspeeds สำหรับซีรีส์ PW Pro 400/500: การเปรียบเทียบจากข้อมูลจำเพาะที่เผยแพร่ของผู้ผลิตเกี่ยวกับโหมดสีซึ่งรวดเร็วที่สุดในเครื่องพิมพ์สีสำหรับธุรกิจทั้งหมดที่มีในราคา 300-800 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ MFP ที่ราคา 400-1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2015 ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ HP PageWide อื่น ๆ และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1% โดยใช้ส่วนแบ่งทางการตลาดตามที่รายงานโดย IDC ในไตรมาสที่ 3 ปี 2015 ความเร็วของ HP PageWide ตามโหมดสำนักงานทั่วไปและไม่รวมหน้าแรก เรียนรู้เพิ่มเติมที่ hp.com/go/printerspeeds

† ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของ HP PageWide: คำกล่าวเกี่ยวกับพลังงานตามผลการประเมินวงจรชีวิต (LCA) ของแถวลำดับเทคโนโลยี HP LCA ของแถวลำดับ HP PageWide ที่ HP เป็นผู้ขอให้มีการดำเนินการ และดำเนินการโดย PE International ในเดือนกุมภาพันธ์ 2016