เครื่องพิมพ์และ MFP HP LaserJet สำหรับธุรกิจ

 
LaserJet Enterprise Flow MFP

LaserJet Enterprise Flow MFP

 • เครื่องพิมพ์หลายฟังก์ชันที่เปลี่ยนหน้าเอกสารให้กลายเป็นเนื้อหาดิจิตอล
 • สำหรับทีมงานที่มีผู้ใช้สูงถึง 30 คน พิมพ์ได้สูงถึง 30,000 หน้า/เดือน
 • พิมพ์ได้สูงถึง 55 หน้าต่อนาที 2
 • ตัวเลือกการเชื่อมต่อด้วย Ethernet และเครือข่ายไร้สาย5
LaserJet Enterprise MFP

LaserJet Enterprise MFP

 • หลายฟังก์ชัน - พิมพ์ ทำสำเนา สแกน และอื่น ๆ4
 • สำหรับทีมงานที่มีผู้ใช้สูงถึง 30 คน พิมพ์ได้สูงถึง 30,000 หน้า/เดือน
 • พิมพ์ได้สูงถึง 55 หน้าต่อนาที 2
 • ตัวเลือกการเชื่อมต่อด้วย Ethernet และเครือข่ายไร้สาย5
LaserJet Enterprise

LaserJet Enterprise

 • ฟังก์ชันพิมพ์เท่านั้น- รวดเร็ว สม่ำเสมอ และชัดเจน - ทุกครั้ง
 • สำหรับทีมงานที่มีผู้ใช้สูงถึง 30 คน พิมพ์ได้สูงถึง 30,000 หน้า/เดือน
 • พิมพ์ได้สูงถึง 55 หน้าต่อนาที 2
 • ตัวเลือกการเชื่อมต่อด้วย Ethernet และเครือข่ายไร้สาย5
LaserJet Enterprise Flow MFP

LaserJet Enterprise Flow MFP

 • เครื่องพิมพ์หลายฟังก์ชันที่เปลี่ยนหน้าเอกสารให้กลายเป็นเนื้อหาดิจิตอล
 • สำหรับทีมงานที่มีผู้ใช้สูงถึง 30 คน พิมพ์ได้สูงถึง 30,000 หน้า/เดือน
 • พิมพ์ได้สูงถึง 55 หน้าต่อนาที 2
 • ตัวเลือกการเชื่อมต่อด้วย Ethernet และเครือข่ายไร้สาย5
LaserJet Enterprise MFP

LaserJet Enterprise MFP

 • หลายฟังก์ชัน - พิมพ์ ทำสำเนา สแกน และอื่น ๆ4
 • สำหรับทีมงานที่มีผู้ใช้สูงถึง 30 คน พิมพ์ได้สูงถึง 30,000 หน้า/เดือน
 • พิมพ์ได้สูงถึง 55 หน้าต่อนาที 2
 • ตัวเลือกการเชื่อมต่อด้วย Ethernet และเครือข่ายไร้สาย5
LaserJet Enterprise

LaserJet Enterprise

 • ฟังก์ชันพิมพ์เท่านั้น- รวดเร็ว สม่ำเสมอ และชัดเจน - ทุกครั้ง
 • สำหรับทีมงานที่มีผู้ใช้สูงถึง 30 คน พิมพ์ได้สูงถึง 30,000 หน้า/เดือน
 • พิมพ์ได้สูงถึง 55 หน้าต่อนาที 2
 • ตัวเลือกการเชื่อมต่อด้วย Ethernet และเครือข่ายไร้สาย5
LaserJet Pro MFP

LaserJet Pro MFP

 • หลายฟังก์ชัน - พิมพ์ ทำสำเนา สแกน และอื่น ๆ4
 • สำหรับผู้ใช้สูงถึง 10 คน พิมพ์ได้สูงถึง 3,500 หน้า/เดือน
 • พิมพ์ได้สูงถึง 42 หน้าต่อนาที 2
 • ตัวเลือกการเชื่อมต่อด้วย Ethernet และเครือข่ายไร้สาย
LaserJet Pro

LaserJet Pro

 • ฟังก์ชันพิมพ์เท่านั้น - รวดเร็ว สม่ำเสมอ และชัดเจน - ทุกครั้ง
 • สำหรับผู้ใช้สูงถึง 10 คน พิมพ์ได้สูงถึง 3,500 หน้า/เดือน
 • พิมพ์ได้สูงถึง 35 หน้าต่อนาที 2
 • ตัวเลือกการเชื่อมต่อด้วย Ethernet และเครือข่ายไร้สาย
LaserJet Pro MFP

LaserJet Pro MFP

 • หลายฟังก์ชัน - พิมพ์ ทำสำเนา สแกน และอื่น ๆ4
 • สำหรับผู้ใช้สูงถึง 10 คน พิมพ์ได้สูงถึง 3,500 หน้า/เดือน
 • พิมพ์ได้สูงถึง 42 หน้าต่อนาที 2
 • ตัวเลือกการเชื่อมต่อด้วย Ethernet และเครือข่ายไร้สาย
LaserJet Pro

LaserJet Pro

 • ฟังก์ชันพิมพ์เท่านั้น - รวดเร็ว สม่ำเสมอ และชัดเจน - ทุกครั้ง
 • สำหรับผู้ใช้สูงถึง 10 คน พิมพ์ได้สูงถึง 3,500 หน้า/เดือน
 • พิมพ์ได้สูงถึง 35 หน้าต่อนาที 2
 • ตัวเลือกการเชื่อมต่อด้วย Ethernet และเครือข่ายไร้สาย
เทคโนโลยีแบบ JetIntelligence

การเสริมประสิทธิภาพตลับผงหมึกขั้นสูงช่วยคุณให้ใช้ประโยชน์จากเครื่องปริ้นเลเซอร์สีของคุณได้สูงสุด – ความน่าเชื่อถือและสมรรถนะการทำงานที่ยอดเยี่ยม

1. การพิมพ์ที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลก อ้างอิงจากรีวิวของ HP ที่ตีพิมพ์เมื่อปี 2016 เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในตัวของเครื่องพิมพ์ที่มีความสามารถในเชิงแข่งขันเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ในระดับเดียวกัน มีเพียง HP ที่มอบฟิเจอร์ความปลอดภัยที่รวมความสามารถในการตรวจพบและยุดยั้งการโจมตีโดยอัตโนมัติแล้วยังสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ระหว่างการรีบูตได้ ดูรายชื่อเครื่องพิมพ์ได้ที่ hp.com/go/PrintersThatProtect สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: hp.com/go/printersecurityclaims

2. ความเร็วในการพิมพ์ วัดโดยใช้ ISO/IEC 24734 ไม่รวมเอกสารทดสอบชุดแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู hp.com/go/printerclaims ความเร็วจริงอาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าระบบ แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์ และความซับซ้อนของเอกสาร

3. พิมพ์ได้จำนวนหน้าสูงขึ้นต่อตลับผงหมึกหนึ่งตลับ จำนวนหน้าที่พิมพ์ได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับตลับผงหมึกรุ่นก่อนหน้าที่อ้างอิงนั้น อิงตามการเปรียบเทียบจำนวนหน้าที่ได้ของตลับผงหมึกสีแท้ LaserJet 653X High Yield ของ HP กับตลับผงหมึกสีแท้ LaserJet HP 657X High Yield ของ HP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู hp.com/go/learnaboutsupplies

4. รูปต่อนาที วัดความเร็วในการสแกนจาก ADF ที่ค่าเริ่มต้น 300 dpi (ขาวดำ เทา และสี) ความเร็วในการประมวลผลจริงอาจแตกต่างจากนี้ โดยขึ้นอยู่กับความละเอียดในการสแกน สภาพการทำงานของเครือข่าย ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์

5. การตั้งค่า Direct/NFC ไร้สาย อุปกรณ์พกพาต้องเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi Direct® ที่รองรับ MFP หรือเครื่องพิมพ์โดยตรงก่อนสั่งพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และอาจจำเป็นต้องใช้แอปหรือไดรเวอร์เพิ่มเติม สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ hp.com/go/mobileprinting Wi-Fi Direct เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®