เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทHP OfficeJet Pro

เครื่องปริ้น Wi-Fi สีระดับมืออาชีพราคาไม่แพง สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการประสิทธิภาพการทำงานที่ยิ่งใหญ่ด้วยเครื่องที่มี ขนาดกะทัดรัด

พบกลุ่มผลิตภัณฑ์ HP OfficeJet Pro

สัมผัสประสบการณ์การออกแบบเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท HP Print Forward ใหม่

การออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ประหยัดพื้นที่ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานที่ยอดเยี่ยม

ออกแบบมาเพื่อการอนุรักษ์

ประหยัดทรัพยากรโดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ด้วยการใช้เครื่องแบบออลอินอันที่ได้รับการรับรอง ENERGY STAR® รุ่นนี้

†เมื่อพิมพ์ในโหมดสำนักงานทั่วไป

†เปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบ AiO ส่วนใหญ่ที่มีราคาต่ำกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม 2015 ส่วนแบ่งทางการตลาดตามที่รายงานโดย IDC ในไตรมาสที่ 2 ปี 2015 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน้า (CPP) สำหรับวัสดุในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ซึ่งอ้างอิงตามข้อมูลจำเพาะที่มีการตีพิมพ์เกี่ยวกับตลับหมึกที่มีความสามารถสูงสุดและวัสดุสิ้นเปลืองที่มีอายุการใช้งานยาวนานของผู้ผลิต CPP อ้างอิงจากวัสดุหมึกพิมพ์ HP ความสามารถสูงเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะที่มีการตีพิมพ์เกี่ยวกับตลับหมึกที่มีความสามารถสูงสุดของผู้ผลิต CPP ตามราคาตามท้องตลาดที่ประมาณการและผลตอบแทนเป็นจำนวนหน้าของตลับหมึกที่มีความสามารถสูง ผลตอบแทนของ ISO จากการพิมพ์อย่างต่อเนื่องในโหมดเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู hp.com/go/learnaboutsupplies

†คำกล่าวเกี่ยวกับการประหยัดอ้างอิงจากราคาของแผนการให้บริการเปลี่ยนหมึกพิมพ์ทันทีของ HP เป็นระยะเวลา 12 เดือนโดยใช้ทุกหน้าในแผนและไม่ซื้อหน้าเพิ่มเติม เปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน้า (CPP) ของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตสีส่วนใหญ่ที่มีราคาต่ำกว่า 399 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนแบ่งทางการตลาดตามที่รายงานโดย IDC ในไตรมาสที่ 2 ปี 2014 การเปรียบเทียบ CPP สำหรับวัสดุของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตความสามารถมาตรฐานที่อ้างอิงจากราคาในท้องตลาดที่ประมาณการและผลตอบแทนเป็นจำนวนหน้าตามที่รายงานโดยรายงาน MFP Weekly และ IJP Weekly ของ gap intelligence เมื่อวันที่ 20/09/2014 ต้นทุนที่ประหยัดได้จริงอาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าที่พิมพ์จริงต่อเดือนและเนื้อหาของหน้ากระดาษที่พิมพ์

†อ้างอิงจากการใช้งานในแผน การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครื่องพิมพ์ HP ที่ใช้ได้ ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตที่ถูกต้อง ที่อยู่อีเมล และการให้บริการจัดส่งในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของคุณ

†อ้างอิงจากการทดสอบภายในของ HP เกี่ยวกับหมึกพิมพ์เม็ดสีดำของแท้ของ HP บนกระดาษ ColorLok®

†ไม่รวมหน้าทดสอบ ISO ชุดแรก สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ hp.com/go/printerclaims

†สั่งพิมพ์โดยไม่ต้องใช้เราเตอร์หรือเครือข่ายไร้สาย: อุปกรณ์เคลื่อนที่ต้องเชื่อมต่อกับ AiO ที่รองรับ Wi-Fi Direct หรือเครื่องพิมพ์โดยตรงก่อนการพิมพ์ อาจจำเป็นต้องใช้แอพพลิเคชันหรือไดรเวอร์ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ hp.com/go/mobileprinting

†การพิมพ์จากมือถือทั่วไป: การพิมพ์เฉพาะที่จำเป็นต้องให้อุปกรณ์เคลื่อนที่และเครื่องพิมพ์อยู่บนเครือข่ายเดียวกัน หรือมีการเชื่อมต่อไร้สายโดยตรง การพิมพ์จากระยะไกลจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเว็บของ HP สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์ รวมถึงข้อมูลว่าจำเป็นต้องใช้แอพพลิเคชันใดหรือไม่ โปรดดูที่ hp.com/go/mobileprinting

อุปกรณ์เคลื่อนที่ต้องเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi Direct ของ AiO ที่รองรับ Wi-Fi Direct หรือเครื่องพิมพ์โดยตรงก่อนการพิมพ์ อาจจำเป็นต้องใช้แอพพลิเคชันหรือไดรเวอร์ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ hp.com/go/mobileprinting

†จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครื่องพิมพ์ บริการต่าง ๆ อาจจำเป็นต้องมีการลงทะเบียน การให้บริการแอพพลิเคชันอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ ภาษา และข้อตกลง สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ www.hpconnected.com.

†อ้างอิงจากการศึกษาโดย Buyers Laboratory Inc. 2014 ซึ่ง HP ได้มีคำขอให้มีการดำเนินการศึกษาประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของตลับหมึกที่เติมและผลิตใหม่โดยผู้ให้บริการเติมหมึกชั้นนำ เมื่อเทียบกับตลับหมึกของแท้ของ HP (60XL Black, 60XL Color, 61XL Black, 61XL Color, 74XL Black, 75XL Color, 564XL Black, 564XL Cyan, 564XL Magenta, 564XL Yellow, 950XL Black, 951XL Cyan, 951XL Magenta และ 951XL Yellow) ที่ขายในอเมริกาเหนือ http://www.buyerslab.com/products/samples/HP-Inkjet-Cartridges-vs-Refilled-Cartridges.pdf

อ้างอิงจากการศึกษาของ Buyers Laboratory Inc. 2014 ซึ่ง HP ได้มีคำขอให้มีการดำเนินการ (950XL Black, 951XL Cyan, 951XL Magenta และ 951XL Yellow) ตลับหมึกพิมพ์ที่ผลิตขึ้นใหม่ในอเมริกาเหนือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.buyerslab.com/products/samples/