บริการสนับสนุนของ HP

เทคโนโลยีที่เพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจของคุณ ฝ่ายสนับสนุนของ HP เพิ่มศักยภาพให้กับเทคโนโลยีของคุณ

ผู้เชี่ยวชาญของ HP ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเข้มข้น และมีแรงจูงใจสูง พร้อมช่วยเหลือองค์กรของคุณให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความช่วยเหลือมีตั้งแต่การตั้งค่า การติดตั้ง ตลอดจนบริการสนับสนุนด้านเทคนิคอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อเรา

คำกล่าวจากลูกค้าของเรา นี่คือบริการที่ดีที่สุด

“เนื่องจาก HP กำลังโหลดภาพในโรงงาน เวลาหลังการกำหนดค่าจึงถูกตัดลงจากสองชั่วโมง เหลือแค่ประมาณ 20 นาที”
คุณ Ivan Hislaire, ผู้จัดการระบบไคลเอนต์, GlaxoSmithKline Vaccines
$$list_links_tagline$$
ระดับการให้บริการและเวลาตอบสนองของ HP Care Packs อาจแตกต่างกันตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคุณ โดยบริการจะเริ่มต้นขึ้น ณ วันที่ซื้อฮาร์ดแวร์ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อจำกัด ดูรายละเอียดได้ที่ www.hp.com/go/cpc

บริการต่าง ๆ ของ HP อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการที่เกี่ยวข้องของ HP ที่มอบและระบุไว้กับลูกค้า ณ เวลาของการสั่งซื้อ ลูกค้าอาจมีสิทธิทางกฎหมายเพิ่มเติมตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการของ HP หรือการรับประกันสินค้า HP Limited Warranty ที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ HP ของคุณจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อสิทธิทางกฎหมายที่พึงมีของลูกค้า

1. HP, Dell, Lenovo, Samsung, Apple และอื่น ๆ