โซลูชันธุรกิจของ HP

นำเสนอรูปแบบวิธีการใหม่ที่ผู้คน เครื่องจักร และคอนเทนต์สามารถทำงานร่วมกันได้ — จากทั่วโลก

 
 
บริการที่มีการบริหารจัดการการพิมพ์ บริการที่มีการบริหารจัดการการพิมพ์
เพิ่มประสิทธิภาพ จัดการและปรับปรุงการพิมพ์และเวิร์กโฟลว์ดิจิทัล
เรียนรู้เพิ่มเติม
ระบบความปลอดภัยสำหรับการพิมพ์ ระบบความปลอดภัยสำหรับการพิมพ์
ระบบการรักษาความปลอดภัยของเครื่อง มีช่องโหว่หรือไม่?
เรียนรู้เพิ่มเติม