HP Printer Secure Document Solution

6x
ของการเจาะระบบความปลอดภัย
ที่เกิดจากเครื่องพิมพ์น้อยลง1
“โซลูชั่นนี้กลายเป็นหัวใจสำคัญในการปกป้อง
การส่งต่อเนื้อหาและข้อมูลออกและเข้า
เครื่องพิมพ์ของเราผ่านเครือข่าย...ซึ่งช่วย
ลดโอกาสการถูกล้วงข้อมูลได้
 

1. งานวิจัยของ IDC สนับสนุนโดย HP, “The Business Value of Printer Security”, พฤศจิกายน 2015