ระบบการพิมพ์ของ HP

ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

การตรวจจับการบุกรุกรันไทม์

ตรวจจับและหยุดยั้งการบุกรุกในขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงาน และบังคับให้อุปกรณ์รีบูตเพื่อซ่อมแซมระบบ

โหลด BIOS

HP Sure Start

ในระหว่างการรีบูต HP Sure Start จะตรวจจับและป้องกันการทำงานของโค้ดที่เป็นอันตราย และฟื้นฟูความเสียหายให้กับ BIOS ด้วยตัวเอง

ตรวจสอบการตั้งค่า

HP JetAdvantage Security Manager

โซลูชันการจัดการระบบความปลอดภัยสำหรับกลุ่มอุปกรณ์นี้ จะตรวจสอบและแก้ไขการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ในระหว่างการรีบูต

ตรวจสอบเฟิร์มแวร์

การจัดทำไวท์ลิสต์

ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีการโหลดเฉพาะโค้ดจริงของ HP ลงในหน่วยความจำเท่านั้น รวมทั้งจะทำการรีบูตและแจ้งให้ฝ่าย IT ทราบทันทีที่ระบบถูกบุกรุก

1 อ้างอิงจากรีวิวของ HP ที่ตีพิมพ์เมื่อปี 2016 เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในตัวของเครื่องพิมพ์ที่มีความสามารถในเชิงแข่งขันเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ในระดับเดียวกัน มีเพียง HP ที่ให้บริการคุณลักษณะด้านความปลอดภัย ซึ่งรวมความสามารถในการตรวจจับและหยุดยั้งการโจมตีโดยอัตโนมัติ แล้วยังสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ระหว่างการรีบูตได้ ดูรายการเครื่องพิมพ์ได้ที่ www.hp.com/go/PrintersThatProtect สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: www.hp.com/go/printersecurityclaims

2 ‘กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องพิมพ์ที่ปลอดภัยมากที่สุด’ สำหรับอุปกรณ์รุ่น HP Enterprise ที่ออกวางจำหน่ายในปี 2015 และอ้างอิงจากรีวิวของ HP ที่ตีพิมพ์เมื่อปี 2016 เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในตัวของเครื่องพิมพ์ที่มีความสามารถในเชิงแข่งขันเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ในระดับเดียวกัน HP เท่านั้นที่มอบคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่หลากหลายสำหรับการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ไปถึง BIOS พร้อมความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองได้ อาจจำเป็นต้องมีการอัปเดตเซอร์วิสแพ็ค FutureSmart เพื่อเปิดใช้คุณลักษณะด้านความปลอดภัย สำหรับรายการผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ด้วยกันได้ โปรดดูที่: http://www8.hp.com/h20195/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1178ENW ดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.hp.com/go/printersecurityclaims