1 HP Latex Mürekkep teknolojisinin Aralık 2013 itibarıyla pazar payında lider rakip ürünlerle karşılaştırılmasına ve yayınlanan MSDS/SDS'ler ve/veya dahili değerlendirme incelemesine dayanmaktadır. Belirli özelliklerin performansı, rakip ürünlere ve mürekkep teknolojisine/oluşumuna göre değişiklik gösterebilir.
2 HP Lateks Mürekkeplerinden salınan Uçucu Organik Bileşenlere (VOC) mesleki olarak maruziyete yönelik ABD OSHA gereksinimlerini karşılamak için standart havalandırmaya ek olarak özel havalandırma ekipmanı gerekli değildir. Özel havalandırma ekipmanının kurulumu müşterinin isteğine bağlıdır. Ayrıntılar için Alan Hazırlama Kılavuzu'na bakın. Müşterilerin, yerel ve ülke çapındaki gereklilikleri ve düzenlemeleri incelemesi gereklidir. HP Latex Mürekkepler, ABD Çevre Koruma Dairesi Method 311 ölçme yöntemi kullanılarak Temiz Hava Yasası uyarınca Havayı Kirleten Tehlikeli Maddeler testinden geçirilmiş (test 2013'te yapılmıştır) ve hiçbir zararlı madde bulunmamıştır. Gerçekleştirilen testler sonucunda HP Latex Mürekkeplerin nikel içermediği saptanarak ULECOLOGO® Sertifikası alınmıştır. UL ECOLOGO® Sertifikası UL 2801, bir mürekkebin insan sağlığına ve çevresel hususlara ilişkin yaşam döngüsü temelli yüksek standartlara uygun olduğunu gösterir (bkz. ul.com/EL).
3 UL ECOLOGO® Sertifikası UL 2801, bir mürekkebin insan sağlığına ve çevresel hususlara ilişkin yaşam döngüsü temelli yüksek standartlara uygun olduğunu gösterir (bkz. ul.com/EL). UL GREENGUARD GOLD Sertifikası UL 2818, ürünlerin UL'nin GREENGUARD standartlarına uygun olduğunu ve ürün kullanımı sırasında iç mekan havasına düşük miktarda kimyasal yaydıklarını gösterir. Daha fazla bilgi için ul.com/gg veya greenguard.org adresini ziyaret edin. HP Latex Mürekkeplerle HP PVC İçermeyen Duvar Kağıdı üzerine basılan HP WallArt baskıları iç mekanlarda kullanılan ürünlerin sağlıkla ilgili VOC emisyonları değerlendirmelerine ilişkin AgBB kriterlerini karşılar (bkz. umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building).
4 HP'nin "Baskı Malzemesi Sertifika Programı" ("Program") baskı malzemesi üreticilerine, tedarikçilere ve müşterilere bilgi sağlayarak, baskı malzemelerinin HP'nin Kurumsal Grafik Çözümleri'nden yazıcılarla ve mürekkeplerle uyumluluğunu değerlendirmelerine yardımcı olur. Baskı malzemeleri, bağımsız üçüncü taraf üreticiler tarafından tedarik edilir. Bir baskı malzemesinin programa dahil edilmesi veya “Onaylı” olması, herhangi bir baskı malzemesi veya üreticinin HP tarafından tasdik edildiği anlamına gelmemektedir. HP; baskı malzemesi kullanılabilirliği, baskı malzemesi kalitesi, baskı malzemesi performansı veya baskı malzemesi özelliklerini etkileyebilecek üretici değişiklikleri ile sınırlı olmamak kaydıyla Program dahilindeki hiçbir türde baskı malzemesi hakkında herhangi bir beyan veya garantide bulunmamaktadır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP, Programla ilgili bilgilerin tamlığından ve doğruluğundan sorumlu değildir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Bu bilgiler, HP tarafından ücretsiz olarak ve "OLDUĞU GİBİ" sağlanmıştır. HP, bu bilgilere ilişkin olarak sarih veya zımni bir garanti vermemektedir. HP, sözleşmeye, haksız fiile veya bağlantılı diğer hukuki kavramlara dayanan ya da bu bilgilerin delil gösterilmesinden ve kullanılmasından doğan dolaylı, dolaysız, özel, arızi ve neticede oluşan zararlardan sorumlu değildir.
5 Garanti kapsamı, bölgeye göre değişiklik gösterir, ülkenizdeki kapsam içeriği hakkında bilgi almak için lütfen 3Mgraphics.com adresini ziyaret edin. Bazı garanti sınırlamaları söz konusu olabilir.
6 3M™ MCS™ Garantisi, onaylı grafik üreticiler (PSP'ler dahil) için sunulmaktadır. 3MTM MCSTM Garantisi şunları kapsar: HP Latex 3100/3500/1500/560/570/365/375/360/370/820/850/210/260/280 Yazıcılar için HP Latex Mürekkepler; HP Latex 600 Yazıcı için HP LX610 Latex Mürekkepler.
7 Garanti kapsamı, bölgeye göre değişiklik gösterir, ülkenizdeki kapsam içeriği hakkında bilgi almak için lütfen graphics.averydennison.com adresini ziyaret edin. Bazı garanti sınırlamaları söz konusu olabilir.