Başlangıç düzeyinde yatırım

En fazla
500.000

m²/yıl üretim kapasitesi

HDR baskı teknolojisi

HP Scitex endüstriyel bakı makineleri hakkında daha fazla bilgi alın