Değişim programları ve ürünü geri toplamalar

0

Değişim programları

HP, güvenlik riskiyle ilgisi olmayan, ancak işlevsel sorunlara yol açabilecek bileşenler veya ürünler için gönüllü değişim programlarında yer alır.


1

Geri toplamalar

ABD ile işbirliği içinde Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu, HP, kusurlu bir parçanın güvenlik riski doğurması tehlikesi olduğunda gönüllü geri toplama programlarında yer alır.


2

HP Dizüstü Bilgisayarları için Güvenlik Amaçlı AC Güç Kablosu Geri Çağırma ve Değiştirme Programı

HP Dizüstü Bilgisayarları için Güvenlik Amaçlı AC Güç Kablosu Geri Çağırma ve Değiştirme Programı

HP, 26 Ağustos 2014 tarihinde, çeşitli devlet düzenleme kurumlarıyla işbirliği içinde, dünya genelinde HP ve Compaq dizüstü bilgisayarları ve mini dizüstü bilgisayarlarının yanı sıra yerleştirme istasyonları gibi aksesuarlarla verilen AC adaptörleriyle birlikte dağıtılan belirli AC güç kabloları için dünya genelinde bir gönüllü geri çağırma ve değiştirme programı uygulayacağını duyurdu. Geri çağrılan AC güç kabloları aşırı ısınma potansiyeline sahip olduğundan bir yangın ve yanma tehlikesi oluşturmaktadır. Etkilenen AC güç kabloları Eylül 2010 ile Haziran 2012 arasında satılan ürünler ve aksesuarlarla birlikte gönderilmiştir. Bu programdan etkilenen HP müşterileri doğrulanan ve geri çağrılan her AC güç kablosu için ücretsiz olarak bir adet yedek AC güç kablosu almaya hak kazanacaktır.


Daha fazla bilgi

3

HP dizüstü bilgisayar pili güvenlik amaçlı geri toplama

HP dizüstü bilgisayar pili güvenlik amaçlı geri toplama

A.B.D. Tüketici Ürünleri Güvenlik Komisyonu ve diğer güvenlik yönetmeliği kurumlarıyla işbirliği içinde, HP, 14 Mayıs 2009 (19 Mayıs 2010 ve 26 Mayıs 2011 tarihlerinde genişletildi), 30 Ekim 2008, 20 Nisan 2006 ve 14 Ekim 2005 tarihlerinde, belirli HP dizüstü bilgisayarlarında kullanılan piller için dünya çapında güvenlik amaçlı geri çağırma ve değiştirme programlarını duyurmuştur. Bu programlar kapsamında olan HP müşterileri, doğrulanan ve geri çağırılan her pil için ücretsiz olarak yeni bir pil alma hakkına sahiptir.


Daha fazla bilgi

7

İlgili linkler: