1 PwC, CIO dergisi ve CSO ortaklığıyla yürütülen 2016 Bilgi Güvenliğinin Global Durumu Anketi, Ekim 2015

2 Spiceworks: HPI Yazıcı Güvenliği Araştırması 2016

3 IDC: Kanadalı Kuruluşlar için Bilgi Güvenliği kılavuzu

4 IDC: Yazıcı Güvenliğinin İş Değeri, 2015

5 Ponemon: 2016 Siber Suçların Maliyeti Çalışması

6 IDC: Baskı ve BT Güvenliği Harcamaları 2015

7 Ponemon: 2016 Siber Suçların Maliyeti Çalışması