HP Baskı Güvenliği Hizmetleri ve Uzmanları

 

HP'nin baskı güvenliği alanındaki en iyi uygulamaları ve teklifleri hakkında daha fazla bilgi edinin:

HP yazıcıların 2015-2016 yıllarında kamuoyuna açık olan güvenlik hizmetleri, güvenlik ve yönetim yazılımı bilgileri ile aygıt üzerindeki yerleşik güvenlik özellikleri bilgileri hakkında yapılan HP incelemesine dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için: www.hp.com/go/mps.