HP Baskı Sistemleri

Sürekli izleme

Çalışma sırasında müdahale algılama

Cihaz çalışırken saldırıları algılayıp durdurur ve sistemi onarmak için zorunlu yeniden başlatma yapar.

BIOS yükleme

HP Sure Start

Cihaz yeniden başlatılırken HP Sure Start kötü amaçlı kodu algılayarak yürütülmesini engeller ve BIOS'u kendi kendine onarır.

Ayarları denetleme

HP JetAdvantage Security Manager

Bu güvenlik filo yönetim çözümü yeniden başlatma sırasında cihaz ayarlarını denetleyerek düzeltir.

Ürün yazılımını denetleme

Beyaz listeye alma

Yalnızca orijinal HP kodunun belleğe yüklenmesini sağlar ve BT güvenliği tehlike altındaysa cihazı yeniden başlatır.

1 Spiceworks tarafından HP adına Kuzey Amerika, EMEA ve APAC bölgelerinde 309 BT karar vericisiyle gerçekleştirilen ankete göre katılımcıların yalnızca %23'ü veri güvenliğine baskı filolarında bir güvenlik uygulaması olarak yer veriyor. Kasım 2016

2 Ortalamalar, Ponemon Institute tarafından yürütülen “Görsel Korsanlık Deneyi,” 2015 ve “Global Görsel Korsanlık Deneyi, Ağustos 2016” global anketlerine dayanmaktadır.

3 IDC, "ABD Ofis Baskı Pazarı 2016 Pazar Analizi Perspektifi (MAP)", Ağustos 2016