0

Hewlett-Packard Company Web Sitesi - Kullanım koşulları ve yasal sınırlamalar

DİKKAT: BU WEB SİTESİNİ ("SİTE") KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KULLANIM KOŞULLARINI ("KOŞULLAR") DİKKATLE OKUYUN. BU WEB SİTESİNİ KULLANMANIZ, BU KOŞULLARI OKUDUĞUNUZ VE KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, BU WEB SİTESİNİ KULLAN.MA YETKİNİZ YOKTUR. BU KOŞULLAR, SİTEYİ, SİTE VASITASIYLA HEWLETT-PACKARD COMPANY VE KENDİSİNE BAĞLI ŞİRKETLERİ (TOPLU OLARAK "HP") TARAFINDAN SAĞLANABİLECEK İÇERİKLERİ (ÖRNEĞİN METİN, VERİ, BİLGİ, YAZILIM, GRAFİKLER VEYA FOTOGRAFLAR) ("TOPLU OLARAK MATERYALLER") VE SİTE ÜZERİNDEN HP TARAFINDAN TEMİN EDİLEBİLECEK HİZMETLERİ (TOPLU OLARAK "HİZMETLER") KULLANIM KOŞULLARINIZI BELİRLEMEKTEDİR. BU KOŞULLAR İÇERİSİNDE BAHSİ EDİLEN SİTE, MATERYALLER VE HİZMETLER TOPLU OLARAK "HP WEB SİTELERİ" OLARAK ANILACAKTIR.

1

HP Web Siteleri'nin Kullanımı

Aşağıda "Diğer sözleşmelerde, yazılım, hizmet veya erişimde" aksi belirtilmedikçe; HP sizi HP Web Sitelerini yalnızca kendi ticari olmayan, kişisel amaçlarınız için kullanmanıza izin vermektedir. HP Web Siteleri'nin kamusal veya ticari amaçlar için kullanımı (sınırlama olmaksızın, başka bir site veya ağa bağlı bilgisayar ortamı üzerinden de dahil olmak üzere) kesinlikle yasaktır. Materyallerden herhangi birinin kopyasını almanız halinde, orijinal Materyaller üzerinde yer alan tüm telif haklarını ve diğer mülkiyet hakkı bildirilerini de söz konusu kopyalar üzerinde bırakmanız gerekmektedir. Materyalleri değiştiremez, kamuya icra ve ifşa edemez ve dağıtamazsınız. Siz ve HP arasında, HP Web Siteleri'nin sahibi HP'dir. HP Web Siteleri, Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası telif hakları kanunlarının koruması altındadır. HP Web Sitesi'nin yetkisiz kullanımı, telif hakları, markalar ve diğer mevzuatı ihlal edilebilir.


2

Erişim

HP Web Siteleri'ne erişim ve kullanım için gerekli olan tüm ekipman ve hizmetlerin sağlanması ve devam ettirilmesi ve bunlara ilişkin tüm ücretlerin ödenmesi sizin sorumluluğunuzdadır. HP Web Siteleri'nin herhangi bir kısmında hesap oluşturmak için kayıt olduğunuzda veya ürün veya hizmetlerin alınması amacı ile HP Web Siteleri üzerinden HP ile irtibata geçtiğinizde, HP tarafından sizinle ilgili kişisel bilgiler toplayabilir. Söz konusu bilgilerin HP tarafından kullanımın, Site için geçerli olan HP Çevrimiçi Gizlilik Bildiriminin hükümlerine tabidir. Doğru, gerçek, güncel ve eksiksiz bilgi temin edeceğinizi (ve HP Web Siteleri hesabını kullanmaya devam ettiğiniz sürece, söz konusu bilgileri doğru, gerçek, güncel ve eksiksiz tutmak için güncelleyeceğinizi) kabul etmektesiniz. HP Web Sitelerindeki şifrenizin gizliliğini korumaktan ve şifrenizin kullanımı sırasında gerçekleşmiş olan tüm işlemlerden tamamen siz sorumlusunuz. Şifrenizin izinsiz kullanımınından veya HP Web Siteleri ile alakalı herhangi bir güvenlik ihlalinden HP'yi derhal haberdar edeceğinizi kabul etmektesiniz. HP tarafından şifrenizin artık güvenli olmadığına kanaat getirilmesi durumunda, HP'nin sizden şifrenizi değiştirmenizi talep etme hakkı saklıdır. HP Web Sitelerine erişim için HP ile Sizin aranızda yapılan diğer sözleşmeler, bu Bölümde belirtilmiş olan koşulların yerini alacaktır.


3

Yasaklanmış Kullanımlar

Aşağıdaki durumlarda HP Web Sitelerini (sınırlama olmaksızın, HP Web Sitesi'ni kullanarak elde edebileceğiniz Materyaller veya Hizmetler de dahil olarak) kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz: (a) yerel, resmi, ulusal, yabancı veya uluslararası mevzuat, yönetmelik, kural, emir, anlaşma veya diğer kanunları (her biri kısaca "Kanun" olarak anılacaktır) ihlal edecek şekilde hareket edilmesi; (b) diğer kişilerin gizlice izlenmesi, taciz edilmesi veya onlara zarar verilmesi; (c) herhangi bir kişi veya kurumun yerine geçerek hareket edilmesi veya diğer şekillerde bir kişi veya kurum ile olan ilişkinize ait yanıltıcı tavır sergilenmesi; veya (d) HP Web Sitelerinin veya HP Web Sitelerine bağlı sunucuların veya ağların kesilmesi veya engellenmesi. Ayrıca, HP Web Siteleri ile bağlantılı olarak (x) veri arama, robotlar veya benzeri veri toplama veya alma yöntemlerini kullanmayacağınızı; veya (y) bilgisayar korsanlığı, şifre arama veya diğer şekillerde HP Web Sitelerinin herhangi bir bölümüne veya HP Web Sitelerine bağlı diğer hesaplar, bilgisayar sistemleri veya ağlara izinsiz erişimde bulunmaya teşebbüs etmeyeceğinizi de kabul etmektesiniz.

4

Sona Erme

"Diğer sözleşmelerde, yazılım, hizmet veya erişimde" aksi belirtilmedikçe; HP tarafından önceden bildirilmeksizin herhangi bir zamanda ve herhangi bir neden ile HP Web Sitelerine genel veya kısmi erişim veya Site'ye kayıt sona erdirilebilir, askıya alınabilir veya değiştirilebilir. Dilediğiniz herhangi bir zamanda HP Web Siteleri üyeliğinizi ve erişiminizi sona erdirebilirsiniz. Bu Koşullar'ın herhangi birini ihlal etmeniz durumunda bu HP Web Sitelerini kullanma izniniz otomatik olarak sona erecektir ve yüklemiş olduğunuz veya yazdırdığınız Materyallerin tümünü (ve bunların kopyalarını) derhal yok etmeniz gerekmektedir.


5

Sorumlulukların Sınırlandırılması

HP TARAFLARINDAN HİÇBİRİ, HİÇBİR HALDE (A) DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ VEYA SONUCA BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN VEYA (B) HP WEB SİTELERİNDEN VEYA WEB SİTELERİ İLE İLİŞKİLİ OLARAK (SINIRLAMA OLMAKSIZIN, KULLANIM, KULLANAMAMA VEYA HP WEB SİTELERİNİN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN SONUÇLAR DAHİL) MEYDANA GELEN VE YÜZ AMERİKAN DOLARINI (100,00 ABD DOLARI) AŞAN ZARARLARDAN (SINIRLAMA OLMAKSIZIN, GELİR KAYBINDAN, KAR KAYBINDAN, İTİBAR KAYBINDAN, KULLANIM KAYBINDAN, İŞLERİN AKSAMASINDAN, VEYA DİĞER GAYRI MADDİ KAYIPLARDAN KAYNAKLANANLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU ZARARLAR, GARANTİ, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL, MEVZUAT VEYA DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN KAYNAKLANSA DA, HATTA SÖZ KONUSU ZARAR İHTİMALİ İLE İLGİLİ OLARAK HP TARAFLARI ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ DAHİ OLSA (VEYA BİLMELERİ GEREKİYOR DAHİ OLSA) SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.


6

Muafiyetler ve Sınırlamalar

Bazı hukuk sistemleri, bazı garantilerden muafiyete veya bazı zararların sınırlanmasına ya da bu zararlardan muafiyete izin vermemektedir Buna bağlı olarak, yukarıda belirtilmiş olan sorumluluk reddi ve sorumluluk sınırlandırmaları size uygulanmayabilir. Yürürlükteki kanundan dolayı HP Taraflarının zımni garantiyi red edememesi ve sorumluluklarını sınırlandıramaması halinde; söz konusu garantinin kapsamı ve süresi, ayrıca HP Tarafının sorumluluğunun içeriği söz konusu kanun kapsamında izin verilen asgari miktarda olacaktır.


7

Diğer sözleşmeler; yazılım, hizmetler veya erişim

Siz ve HP arasında yapılacak diğer sözleşmelerin (her biri, "Diğer Sözleşme") koşulları doğrultusunda HP tarafından ürün (örneğin; donanım veya yazılım), hizmet (örneğin; donanım bakımı veya tamiri veya yazılım bakımı, kurulumu veya eğitimi) veya HP Web Sitelerine erişim sağlanabilir. HP'nin Diğer Sözleşmeler ile sizin kullanımınıza sunduğu ürün, hizmet veya erişim ile ilgili yükümlülüklerinde, tamamen söz konusu ürün veya hizmetin sağlandığı Diğer Sözleşme uygulanacak ve işbu Koşullar, söz konusu Diğer Sözleşmelerin koşullarını değiştiriyor olarak yorumlanmayacak veya bu şekilde bir anlama sahip olmayacaktır.


Örneğin, HP Web Sitelerinden yüklenebilecek olan yazılımların ("Yazılım") kullanımı, varsa, Yazılım ile birlikte verilen veya içerisinde bulunan son kullanıcı lisans sözleşmesi ("Lisans Sözleşmesi") koşullarına tabidir. Lisans Sözleşmesi'nin dahil olduğu veya birlikte verildiği herhangi bir Yazılımı öncelikle Lisans Sözleşmesi'nin koşullarını kabul etmediğiniz sürece yükleyemesiniz. Yazılım ile birlikte herhangi bir son kullanıcı lisans sözleşmesinin verilmemiş veya dahil edilmemiş olması durumunda söz konusu Yazılım, bu kapsamdaki Materyaller sınıfına dahil edilecek ve söz konusu Yazılımın kullanımı ile ilgili olarak işbu Koşullara tabi olacaktır. YAZILIMIN ÇOĞALTMA VE DAĞITIMINA, YAZILIM İLE BİRLİKTE VERİLEN YA DA YAZILIMA DAHİL EDİLEN LİSANS SÖZLEŞMESİ İLE AÇIKCA İZİN VERİLMİŞ OLMADIĞI SÜRECE, YAZILIMIN SONRADAN ÇOĞALTILMASI VEYA DAĞITIMI AÇIK ŞEKİLDE YASAKLANMIŞTIR.


8

HP Web Sitesi'nin Değiştirilmesi

HP'nin size herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda HP Web Sitesi'ni değiştirme, askıya alma veya kapatma hakkı saklıdır. Örneğin HP, Materyallerde ve/veya Hizmetlerde veya tarif edilen ürünlerde ve fiyatlarında bildirimde bulunmaksızın her an değişiklik yapabilir. Materyaller ve Hizmetler güncel olmayabilir ve HP, Materyalleri ve Hizmetleri güncellemek için hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Site'de yayımlanan bilgiler, ülkenizde bulunmayan ürünlere, programlara veya hizmetlere ait olabilir. Sizin için kullanılabilir olan ürünler, programlar ve hizmetler hakkında bilgi için yerel HP satıcınıza başvurun.


9

Kullanıcıların Gönderileri

HP Web Sitelerinin belirli alanları (örneğin; sohbet odaları veya müşteri değerlendirmeleri ve inceleme alanları) sizin geri bildirim, bilgi, veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj veya diğer materyalleri (her biri "Kullanıcı Gönderisi") göndermenize izin verilebilir. Kullanıcı Gönderisini ileterek; (a) halihazırda bilinen veya daha sonradan geliştirilen herhangi bir format veya ortamda Kullanıcı Gönderilerinizin (veya değişikliklerinizin) kısmen ya da tamamen kullanılması, dağıtılması, çoğaltılması, değiştirilmesi, işlenmesi, yayınlanması, tercüme edilmesi, kamuya icrası ve kamuya ifşası ve (b) tamamen HP'nin kendi kararı doğrultusunda (sınırlama olmaksızın, Kullanıcı Gönderilerinizin veya ilgili değişikliklerinizin kısmen veya tamamen, teknoloji, ürün veya hizmetler ile birleştirilmesi ile) ve HP'nin uygun göreceği şekilde ve amaçta (sınırlama olmaksızın, ticari amaçlar dahil) HP'ye gayrikabili rücu, süreyle sınırlı olmayan, devir edilebilir, münhasır olmayan, tamamen ödenmiş, tüm dünyada geçerli (birden fazla alt-lisanslamayı da kapsayan) lisans vermektesiniz. HP'nin Kullanıcı Gönderileri ile ilgili reklam yayınlama ve reklam ve promosyon amaçlı olarak Kullanıcı Gönderilerini kullanmaya hakkı bulunmaktadır. HP, böyle bir mecburiyeti olmamakla birlikte, Kullanıcı Gönderilerini önceden görüntüleyebilir veya Kullanıcı Gönderilerinin iletileceği HP Web Sitelerinin herhangi bir alanını denetleyebilir. Kullanıcı Gönderilerinizin tamamından sadece kendinizin sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. HP'nin, HP Web Sitelerinde veya Web Siteleri kanalı ile Kullanıcı Gönderilerini barındırması, sergilemesi veya dağıtması zorunlu değildir ve dilediği zaman herhangi bir neden belirtmeksizin Kullanıcı Gönderilerini silebilir veya red edebilir HP, Kullanıcı Gönderileri ile ilgili kayıp, hırsızlık veya zarardan dolayı sorumlu değildir. HP, gizli olan Kullanıcı Gönderilerini almak istememektedir. Kullanıcı Gönderilerinin HP tarafından gizli olmadıkları ve mülkiyet hakkına konu olmadıklarının kabul edileceğini ve HP'nin Kullanıcı Gönderilerinizi dilediği üçüncü tarafa, alıcının tarafında herhangi bir gizlilik yükümlülüğü olmadan göndermekte serbest olduğunu anlamakta ve kabul etmektesiniz. HP, göndermiş olduğunuz Kullanıcı Gönderisini düzenleme veya silme açısından HP veya üçüncü taraf üzerinden hakkınız olabileceğini garanti etmemektedir.


Kullanıcı Gönderisini ileterek:


 • en az 13 yaşında olduğunuzu;
 • Kullanıcı Gönderilerinizde tüm haklara sahip olduğunuzu (sınırlama olmaksızın, Kullanıcı Gönderileriniz içerisinde bulunan ses, video veya dijital kayıt ve performans ile ilgili tüm haklar dahil) veya alternatif olarak, burada tanımlanmış olan Kullanıcı Gönderileriniz ile ilgili hakları HP'ye tahsis etmeniz açısından Kullanıcı Gönderilerinizdeki gerekli tüm hakları iktisap ettiğinizi;
 • Kullanıcı Gönderilerinizin kullanımı veya ticari olarak işletilmesinden kaynaklanan tüm lisans ücretlerini, işlem ücretlerini ve diğer mali yükümlülükleri ödediğinizi ve ödeyeceğinizi;
 • burada tanımlandığı üzere, hakların HP'ye verilmesi için Kullanıcı Gönderilerinizdeki görüntü ve/veya sesin size ait olduğunu veya alternatif olarak, Kullanıcı Gönderileriniz içerisinde resmi ve/veya sesi bulunan diğer kişiden (on sekiz (18) yaş altındaki kişiler için ebeveyn veya velilerinden izin alınması dahil) izin almış olduğunuzu;
 • Kullanıcı Gönderilerinizin, üçüncü taraflara ait telif haklarını, ticari markaları, patent, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet haklarını, gizlilik haklarını veya diğer yasal veya ahlaki hakları ihlal etmediğini;
 • Kullanıcı Gönderilerinizde olabilecek tüm "manevi haklardan" gönüllü olarak feragat etmeyi kabul ettiğinizi;
 • Kullanıcı Gönderiniz içerisinde bulunan bilgilerin sizin tarafınızdan yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak bilinmediğini;
 • Kullanıcı Gönderinizin hiçbir Kanunu (sınırlama olmaksızın, ihracat kontrolü, tüketicilerin korunması, haksız rekabet, ayrımcılığın önlenmesi veya yanlış reklam dahil) ihlal etmediğini;
 • Kullanıcı Gönderinizin küçük düşürücü, iftira atıcı, nefret verici, ırkçı, ayrımcı, dini veya diğer şekillerde taraflı veya saldırgan, bireyi, ortaklığı veya kurumu kanunsuz olarak tehdit edici veya kanunsuz olarak zarar verici, müstehcen, pornografik, açık saçık veya başkalarının gizliliğine müdahale eden bir unsur olmadığını ve makul anlamda bu şekilde değerlendirilemeyeceğini;
 • Kullanıcı Gönderinizi iletmenizden dolayı üçüncü taraflarca size herhangi bir ödeme yapılmadığını ve yapılmayacağını;
 • Kullanıcı Gönderiniz içerisinde üçüncü tarafa ait web sitesinden alınan malzemeler ve (sizinkilerin haricinde) adres, e-posta adresi, irtibat bilgileri ve telefon numarası bulunmadığını;
 • Kullanıcı Gönderiniz içerisinde herhangi bir virüs, solucan, kişisel bilgileri toplayan bilgisayar programı, reklam destekli bilgisayar programı ve diğer potansiyel olarak zarar verebilecek program veya dosyalar bulunmadığını;
 • Kullanıcı Gönderiniz içerisinde gizli, fikri mülkiyet haklı veya kişisel olarak değerlendirdiğiniz bilgilerin olmadığını; ve
 • Kullanıcı Gönderinizin istenmeyen veya izinsiz reklam, promosyon malzemeleri, istenmeyen posta, spam, zincir posta, piramit plan veya diğer türde taciz içermediğini ve teşkil etmediğini kabul ve beyan etmektesiniz.
10

Diğer Şirketlerin Web Sitelerine Olan Bağlantılar

Bu Site'deki diğer şirketlerin web sitelerine olan bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla konulmuştur. Bu bağlantıları kullanmanız durumunda HP Site'sinden çıkarsınız. HP'nin söz konusu üçüncü taraf web sitelerini inceleme ve söz konusu üçüncü taraf web sitelerini kontrol etme yükümlülüğü yoktur ve söz konusu üçüncü taraf web sitelerinden (veya aynı şekilde temin edilen ürünler, hizmetler veya içerik) dolayı herhangi bir sorumluluğa sahip değildir. Bu nedenle, HP'nin bunlara veya buralardaki bilgilere, yazılımlara ya da diğer ürünlere ve malzemelere veya bunların kullanılmasından doğan sonuçlara ilişkin herhangi bir onayı veya önerisi söz konusu değildir. HP Ağında bağlantısı olan diğer şirketlerin web sitelerine erişmek istediğinizde bunu, riski tamamen kendinize ait olmak üzere yaparsınız.


11

Bu Site'ye Olan Bağlantılar

Diğer web sitelerinden bu Site'ye bağlantılar oluşturabilirsiniz, ancak bunu yalnızca aşağıdaki koşullara ve yürürlükte bulunan yasalara uygun olarak yapabilirsiniz.


HP'nin aksi şekilde yazılı onayı olmadıkça, bu Site'ye bağlantı veren bir web sitesi:


 • bağlantı yapabilir, ancak Malzemeleri (HP logosu dahil) çoğaltamaz;
 • Malzemeler çevresinde bir tarayıcı veya sınır ortamı oluşturamaz;
 • söz konusu web sitesi veya söz konusu web sitesi üzerinden kullanıma sunulan ürünler, hizmetler veya içeriğin HP tarafından onaylandığını ileri süremez;
 • HP ile olan ilişkisini başka türlü gösteremez;
 • HP, ürünleri ve hizmetleri hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgiler veremez;
 • itici, tehditkar ve ihtilaflı olarak yorumlanabilecek içerikler bulunduramaz; ve
 • sadece tüm yaş gruplarına uygun içerik bulundurması gerekir.
12

Ticari Markalar

HP Web Sitesi'nde bulunan HP, COMPAQ ve diğer ürün ve hizmet isimleri, sloganları ve logoları, HP ve tedarikçilerinin veya lisans sahiplerinin ticari markalarıdır ve HP'nin veya ilgili ticari marka sahibinin yazılı onayı alınmadıkça kısmi veya genel olarak çoğaltılamaz, taklit edilemez ve kullanılamaz. Söz konusu ticari markaların mülkiyetleri ve ilişkili iyi niyet, HP ve ilgili ticari marka sahibinde kalacaktır. HP'nin önceden yazılı iznini almadan HP'nin ismini, ticari markasını, ürün ve hizmet ismini içeren metatag ve diğer "gizli metinleri" kullanamazsınız. Buna ilave olarak, Site'nin görüntüsü ve yapısı (tüm sayfa başlıkları, özelleştirilmiş grafikler, düğme simgeleri ve komut dizileri dahil), HP'nin hizmet markası, ticari markası ve/veya ticari görüntüsüdür ve HP'nin yazılı izni alınmadan bunlar (kısmi veya genel olarak) çoğaltılamaz, taklit edilemez ve kullanılamaz. Ticari isim ve ticari marka ile ürünlere, hizmetlere, süreçlere ve diğer bilgilere yapılan atıflar, HP tarafından verilen onayı, sponsorluğu ve öneriyi teşkil etmez.


Yukarıda anılan hususların genelliliğine sınırlama getirmeksizin:


 • Microsoft, Windows ve Windows Vista, Microsoft Corporation firmasının Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya ABD tescilli ticari markalarıdır; ve
 • Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Core Inside, Intel Inside Logo, Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Viiv Inside, vPro Inside, Xeon ve Xeon Inside, ABD ve diğer ülkelerde Intel Corporation firmasının ticari markalarıdır.

13

ABD Hükümetinin Sınırlı Hakları

Amerika Birleşik Devletleri, kurumları ve/veya temsilcileri ("ABD Hükümeti") tarafından veya adına indirilmiş olan Malzemeler, FAR 12,211 - "Teknik Veriler", ve FAR 12,212 - "Bilgisayar Yazılımları" hükümlerine ve DFARS ve diğer kurumlara özel yönetmeliklerde HP eşdeğer korumalarını sağlayan maddelere tabidir.


14

Uluslararası ve ihracat ile ilgili hususlar

HP, bu Site'yi Palo Alto, Kaliforniya'dan yönetmektedir. HP, HP Web Sitesi'nin ABD dışında kullanılabilir veya uygun olduğuna dair bir beyanda bulunmaz ve bunların içeriklerinin yasa dışı ve sınırlandırılmış olduğu bölgelerden HP Web Site'sine erişim sağlanması yasaktır. HP Web Site'sine ABD dışından ulaşmak isterseniz bunu riski size ait olmak üzere yaparsınız ve ilgili yerel yasalara uyma yükümlülüğü tarafınıza aittir. HP Web Sitesi'nin kullanımı ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ve diğer ABD veya yabancı kurum ve kuruluşların tüm ihracat ve yeniden ihracat sınırlandırmalarına ve yönetmeliklerine uyum sağlayacağınızı ve Kanunları ihlal ederek Malzemelerden hiçbirini yasaklı bir ülkeye transfer etmeyeceğinizi ve transfer edilmesine izin vermeyeceğinizi ve diğer şekillerde Kanunları ihlal etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz. Özellikle, ancak sınırlama olmaksızın, Kanunların ihlal edilmesi yolu ile Malzemeler, (a) ABD hükümetinin ambargo koyduğu ülkelere ve (b) ABD Hazine Bakanlığı Özel Olarak Tanımlanmış Vatandaşlar Listesi veya ABD Ticaret Bakanlığı Reddedilen Siparişler Tablosu'nda bulunan kişilere ihraç veya yeniden ihraç edilemez. Söz konusu sınırlandırmalara ve yönetmeliklere tabi Malzemeleri kullanarak, söz konusu ülkede yerleşik olmadığınızı, söz konusu ülkenin kontrolü altında, vatandaşı veya mukimi olmadığınızı ve söz konusu listelerde bulunmadığınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz.


15

Tazminat

Bu Koşullar'ı ihlal etmenizden dolayı veya bunun sonucu olarak ilgili tarafların maruz kalacağı her türde iddia, sorumluluk, zarar, ziyan, masraf, harcama ve gidere karşı HP Taraflarını tazmin edeceğinizi, savunacağınızı ve zararsız kılacağınızı kabul etmektesiniz. HP'nin tarafınızdan tazmine tabi hususlarda münhasır olarak savunma yapma ve kontrolde bulunma hakkı saklıdır ve böyle bir durum karşısında söz konusu iddialara karşı HP'nin savunulması için işbirliği yapmayı kabul etmektesiniz.


16

Elektronik İletişim

Site'yi ziyaret ederken veya HP'ye e-posta gönderirken HP ile elektronik olarak iletişime geçmiş olacaksınız. E-posta aracılığı ile veya Site'ye duyurular ekleyerek sizi bilgilendireceğiz. HP tarafından size elektronik olarak gönderilen tüm bildirilerin, beyanların ve diğer iletilerin, söz konusu bu iletilerin yazılı olması ile ilgili yasal gereksinimleri karşıladığını kabul etmektesiniz.


17

Genel

HP Web Sitesi'nin belirli unsurlarını kullanırken kabul etmiş olduğunuz ilave koşullar ile birlikte bu Koşullar, ilgili konu hakkında HP ile sizin aranızda yapılan anlaşmanın bütün, münhasır ve nihai beyanını teşkil etmekte ve söz konusu husus ile ilgili olarak HP ile sizin aranızda yapılmış olan önceki tüm anlaşmaların ve görüşmelerin yerini almaktadır. HP Tarafları, kendilerine atıfta bulunan bu Koşullar'ın hükümleri doğrultusunda üçüncü taraf faydalanıcılardır. Bu Koşullar ve HP ve sizin aranızdaki ilişki, sizin fiili ikametgah adresiniz göz önünde bulundurulmadan, California mukimleri tarafından California'da imzalanan, yürürlüğe giren ve yürütülen sözleşmelere uygulanmakta olan California Eyaleti kanunlarına tabi olacaktır. Bu Koşullar veya HP Web Sitesi'ni kullanmanız ile ilgili veya bu durumlardan dolayı ortaya çıkan tüm davalar, Santa Clara İli, California'da bulunan Federal veya Devlet mahkemeleri tarafından görülecektir ve bu nedenden dolayı siz de gayrikabilirücu olarak bu amaç ile ilgili davalarınızı söz konusu mahkemelerin münhasır yargılamasına göndereceğinizi kabul etmektesiniz. HP'nin bu Koşullar'a ait hak veya hükümleri yürütme veya uygulamada temerrüde düşmesi durumu hiçbir şekilde söz konusu hak veya hükümden feragati teşkil etmeyecektir. Bu Koşullar'ın hükümlerinden herhangi birinin mahkeme kararı ile geçersiz bulunması durumunda, hükümde belirtildiği üzere mahkemenin HP ve sizin niyetinizin geçerli olması için çaba göstereceğini ve bu Koşullar'ın diğer hükümlerinin geçerli ve etkin olmaya devam edeceğini kabul etmektesiniz. Bu Koşullar'ın konu başlıkları size kolaylık sağlamak amacı ile verilmiştir ve hiçbir yasal veya sözleşmesel etkiye sahip değildir. Tarafınızdan HP Web Sitesi'nin kullanımı iptal edilse dahi bu Koşullar tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu Koşullar, siz veya HP lehine veya aleyhine lafzi tefsir uygulaması olmadan yorumlanacaktır. Bu Koşullar ve bu kapsamda verilmiş olan haklar ve lisanslar tarafınızdan devir veya tahsis edilemez, ancak HP'nin kısıtlama olmaksızın tahsis etme hakkı bulunmaktadır.


18

Bu Koşullar'da Yapılacak Düzenlemeler

Tamamen kendi kararı doğrultusunda HP, zaman içerisinde bu Koşulları değiştirebilir. HP, kullanımda olan Site üzerinde söz konusu değişiklikleri ilan edecektir. Söz konusu değişikliklere itirazınızın olması durumunda rücu hakkınız sadece HP Web Sitesi'nin kullanımını durdurmak olacaktır. Söz konusu değişikliklerin bildirilmesini takiben HP Web Sitesi'nin kullanımının devam ettirilmesi, söz konusu değişiklikleri ve söz konusu değişikliklerin koşulları ve şartları ile sınırlandırılacağınızı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bu Koşullar'ın belirli hükümlerinin yerini, HP Web Sitesinin sayfalarında bulunan açık olarak belirlenmiş yasal bildiriler ve koşullar alabilir ve böyle durumlarda açık olarak belirlenmiş yasal bildiri ve koşullar, bu Koşullar'a dahil olarak dikkate alınacak ve değiştirildiği belirtilen bu Koşullar'ın hükmünün (hükümlerinin) yerini alacaktır.


Düzeltme Eylül 2008


Başa dön
19

Terms of use quick links: