Địa chỉ Văn phòng tại Việt Nam

Trụ sở chính tại Việt Nam

Hewlett-Packard (Vietnam) Ltd.
Tầng 10 – Tòa nhà Saigon Tower – 29 đường Lê Duẩn – Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
ĐT:(84-8) 3528 7160
Fax:(84-8) 3823 4158
8:00 giờ sáng - 5:00 giờ chiều / Thứ hai đến Thứ sáu

Hà Nội

Hewlett-Packard Vietnam Ltd.
Phòng 801, Resco Tower, Tháp B, 521 đường Kim Mã
Quận Ba Đình
Hà Nội
Việt Nam
ĐT:(84-4)3935 0553
Fax:(84-4) 3935 0532
8:00 giờ sáng - 5:00 giờ chiều / Thứ hai đến Thứ sáu

HP VIETNAM IT LTD

Tầng 11, Tòa nhà 9, Lô 42, Công viên Phần mềm Quang Trung
Quận 12
Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT:(84-8) 3714 6078
Fax:(84-8) 3714 6532
8:00 giờ sáng - 5:00 giờ chiều / Thứ hai đến Thứ sáu

Trung tâm Dịch vụ HP

Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Toàn diện HP
Trung tâm Dịch vụ HP
37 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT:84-8-39324040
Fax:84-8-39324047
Hà Nội
Phòng 102, Resco Tower, Tháp B
521 đường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
ĐT:84-4-39350565
Fax:84-4-39350566