Chào mừng bạn đến với một HP mới

Xem video

Giới thiệu về chúng tôi

Tầm nhìn của chúng tôi là sáng tạo công nghệ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người ở khắp mọi nơi—mọi cá nhân, tổ chức và mọi cộng đồng trên toàn thế giới. Điều đó thúc đẩy chúng tôi—truyền cảm hứng cho chúng tôi—làm những việc chúng tôi đang làm. Để tạo ra những gì chúng tôi đang sáng tạo. Để phát minh và đổi mới. Để kiến tạo những trải nghiệm tuyệt vời. Chúng tôi sẽ không ngừng tiến xa, bởi vì bạn cũng không ngừng tiến xa. Bạn đang đổi mới cách thức làm việc của mình. Cách bạn chơi. Cách bạn sống. Bạn sẽ đổi mới thế giới của mình cùng với công nghệ của chúng tôi.


Đó là sứ mệnh của chúng tôi. Đó là một HP mới.

Hãy không ngừng đổi mới.

Hành trình Tự đổi mới của HP

Xem video
×

Dẫn đường

Stuart Pann

Giám đốc Chuỗi Cung ứng

Tracy Keogh

Giám đốc Nhân sự

Shane Wall

Giám đốc Công nghệ

Antonio Lucio

Giám đốc Tiếp thị

Jonathan Flaxman

Giám đốc Điều hành

Richard Bailey

Chủ tịch, Khu vực APJ

Christoph Schell

Chủ tịch, Khu vực châu Mỹ

Nick Lazaridis

Chủ tịch, Khu vực EMEA

Kim M. Rivera

Giám đốc Pháp lý và Tổng Tư vấn

Khám phá HP