Digital Signage

HP Digital Signage displays deliver full-featured, attractive and engaging graphics, text, and video advertisements in high-resolution 1080p perfect for indoor environments.

Tìm

Bảng hiệu số

Views:
 -   of   items
 -   of   items
  • Image may differ from actual product.


  • HP cam kết cung cấp cho khách hàng thông tin về các hóa chất có trong sản phẩm của chúng tôi khi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu về pháp lý như REACH (Quy định EC Số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu). Có thể tìm thấy báo cáo về thông tin hóa học cho sản phẩm này tại: www.hp.com/go/reach.