Diễn đàn hỗ trợ

Diễn đàn Hỗ trợ Khách hàng

Hãy tham gia đối thoại trong diễn đàn hỗ trợ khách hàngcùng mức của HP để tìm giải pháp, đặt câu hỏi và chia sẻ các mẹo về máy in, máy tính bảng và các sản phẩm máy vi tính HP, kể cả các chủ đề hỗ trợ phần cứng, phần mềm và hệ điều hành .

Hãy tham gia ngay

Diễn đàn Hỗ trợ Doanh nghiệp Kinh doanh

Hãy tham gia vào cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia CNTT để giúp giải quyết vấn đề, trao đổi ý tưởng và tìm hiểu về các hoạt động tốt nhất từ bạn bè của bạn. Thảo luận trên toàn thế giới bằng tiếng Anh.

Hãy tham gia ngay