Diễn đàn hỗ trợ

Diễn đàn Hỗ trợ Khách hàng

Hãy tham gia Diễn đàn Hỗ trợ Khách hàng của HP để tìm giải pháp, đặt câu hỏi và chia sẻ các bí quyết về máy in, máy tính bảng và các sản phẩm máy vi tính HP, kể cả các chủ đề hỗ trợ về phần cứng, phần mềm và hệ điều hành.

Diễn đàn Hỗ trợ Khách hàng

Diễn đàn Hỗ trợ Doanh nghiệp Tập đoàn

Hãy tham gia vào cộng đồng các doanh nghiệp và chuyên gia CNTT với mục đích giải quyết vấn đề, trao đổi ý tưởng và tìm hiểu về những hệ thống thực hành tốt nhất từ đồng nghiệp của bạn. Thảo luận trên toàn thế giới bằng tiếng Anh.

Diễn đàn Hỗ trợ Doanh nghiệp Tập đoàn