Bảo mật Máy tính Doanh Nghiệp HP

$$list_links_tagline$$

Bạn biết rằng rủi ro thực sự hiện hữu.
Chúng tôi có thể bảo vệ doanh nghiệp của bạn.

Brain Farm

Chống hành vi nhìn trộm với HP Sure View

ER – HP Sure View 90% Graphic
hành động nhìn trộm đều thành công.2
Team Supertramp

Ngăn chặn các cuộc tấn công độc hại khi duyệt web bằng HP Sure Click

ER – HP Sure Click 81% Graphic
chuyên gia CNTT nói rằng trình duyệt web không an toàn là vec-tơ chính cho những hành động tấn công.4
Brain Farm

Phát hiện, bảo vệ và khôi phục sau cuộc tấn công BIOS với HP Sure Start

ER – HP Sure Start 132% Graphic
phần trăm gia tăng của các vụ tấn công vào máy tính xách tay và máy tính để bàn trong năm 2016.6

1. Dựa trên khả năng bảo mật độc đáo, toàn diện và miễn phí của HP và khả năng quản lý của HP Manageability Integration Kit trên mọi khía cạnh của máy tính cá nhân bao gồm quản lý phần cứng, BIOS và phần mềm thông qua tính năng System Center Configuration Manager của Microsoft trong số các nhà cung cấp với trên 1 triệu máy bán hàng năm tính đến tháng 11 năm 2016 trên dòng máy tính cá nhân Elite của HP trang bị bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 7, đồ họa Intel® tích hợp và Intel® WLAN.

2. Mức trung bình dựa trên các thử nghiệm toàn cầu do Ponemon Institute tiến hành trong “Visual Hacking Experiment" (Tạm dịch: Thử nghiệm nhìn trộm thông tin), 2015 và “Global Visual Hacking Experiment" (Tạm dịch: Thử nghiệm nhìn trộm thông tin trên toàn cầu), 2016, tài trợ bởi 3M.

3. Màn hình tích hợp công nghệ chống nhìn trộm HP Sure View là một tính năng tùy chọn phải được cấu hình sẵn khi mua. Không thể thêm vào sau này.

4. Theo Ponemon Institute, tài trợ bởi Spikes Security “The Challenge of Preventing Browser-Borne Malware” (Tạm dịch: Thách thức của việc Ngăn chặn Phần mềm độc hại Phát sinh từ Trình duyệt web), tháng 2 năm 2015.

5. HP Sure Click khả dụng trên một số nền tảng máy tính cá nhân HP và hỗ trợ Microsoft® Internet Explorer và Chromium™. Kiểm tra những mẫu sản phẩm tương thích tại http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-0922ENW.

6. Theo Verizon, 2016 Data Breach Investigations Report (tạm dịch: Báo cáo Điều tra Lỗ hổng bảo mật Dữ liệu 2016), 2016.

7. HP Sure Start Gen3 khả dụng trên các sản phẩm HP EliteBook trang bị bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 7.

8. Theo Deloitte, 2016 Global Mobile Consumer Survey: US Edition (Tạm dịch: Khảo sát Người tiêu dùng Di động Toàn cầu 2016: Ấn bản Hoa Kỳ), 2016

9. Ứng dụng trên điện thoạt thông minh HP WorkWise có thể được tải về từ Apple Store và Google Play. Yêu cầu về hệ thống đối với điện thoại thông minh - iPhone 5 trở lên chạy iOS 8 trở lên/điện thoại Android™ chạy v4.4 trở lên. Yêu cầu về hệ thống đối với máy tính cá nhân - máy tính xách tay/máy tính để bàn HP 2016 trở đi chạy Windows 10 Anniversary Update (1607).

10. Nghiên cứu của Vanson Bourne do Bromium ủy quyền, tháng 1 năm 2017.

11. HP Client Security Suite Gen3 yêu cầu Windows và bộ xử lý Intel® hoặc AMD thế hệ thứ 7.

12. HP Multi Factor Authenticate yêu cầu bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 7, đồ họa Intel® tích hợp và Intel® WLAN.

13. Theo Ponemon Institute®, 2015 State of the Endpoint Report: User-Centric Risk (Tạm dịch: Báo cáo Trạng thái Điểm cuối 2015: Rủi ro Hướng tới Người dùng), 2015.

14. HP Manageability Integration Kit có thể được tải về từ www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.