Tìm các hộp mực bột của bạn

Dễ dàng mua mực in thông qua HP SureSupply.

Nhận thức về lợi ích của Mực in laser HP Chính hãng so với mực in tương thích và tái sản xuất

 

Chọn mực in laser phù hợp cho doanh nghiệp bạn

Với dải sản phẩm mực in laser đa dạng của chúng tôi, hãy lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn.

 

© Hewlett-Packard Development Company, L.P. Thông tin ở đây có thể thay đổi mà không cần thông báo. Chế độ bảo hành duy nhất cho sản phẩm và dịch vụ của HP được quy định trong các tuyên bố bảo hành rõ ràng đi kèm với sản phẩm và dịch vụ đó. Không có nội dung nào ở đây có thể được coi là cấu thành nên một chế độ bảo hành bổ sung. HP sẽ không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hoặc sai sót về mặt kỹ thuật hay biên tập có ở đây.


1. Dựa trên nghiên cứu về QuallityLogic năm 2010 so sánh các hộp mực bột đơn sắc của HP LaserJet Chính hãng với bảy thương hiệu hộp mực bột không phải của HP được bán ở Bắc Mỹ cho các máy in HP LaserJet P1505 và P4015 với các hộp mực bột HP 36A và 64A và tỷ suất lợi nhuận HP WW trong năm 2011 cho các hộp mực bột LaserJet Màu và Đơn sắc của HP. Những kết quả này không đảm bảo cho hiệu suất hộp mực HP và không tạo thành cam kết đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào. HP sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do hộp mực bị lỗi gây ra.


2. Nghiên cứu về Màu sắc ở SpencerLab năm 2014 và nghiên cứu về Độ bền Đơn sắc năm 2013 dành cho châu Âu, Trung Đông và châu Phi, cả hai nghiên cứu đều được HP đưa vào chạy thử. Nghiên cứu về màu sắc đã so sánh các hộp mực in LaserJet màu HP Chính hãng với 5 thương hiệu hộp mực không phải của HP cho các hộp mực M551 Màu HP LaserJet Enterprise 500, CE400AX/01A/02A/03A. Để biết thông tin chi tiết, xem www.spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2014.pdfPDFPDF 2,5MB. Nghiên cứu đơn sắc đã so sánh các hộp mực HP LaserJet Chính hãng với 10 thương hiệu hộp mực không phải của HP cho các máy in HP LaserJet P2035 và P1102, các hộp mực 05A và 85A. Để biết thông tin chi tiết, xem www.spencerlab.com/reports/HP-Reliability-EMEA-2013.pdfPDFPDF 2,7MB


3. Các tính toán của HP dựa trên các kết quả từ nghiên cứu về Màu sắc ở SpencerLab năm 2014 và nghiên cứu về Độ bền Đơn sắc năm 2013 dành cho châu Âu, Trung Đông và châu Phi, cả hai nghiên cứu đều được HP đưa vào chạy thử. Nghiên cứu về màu sắc đã so sánh máy in M551 màu HP LaserJet Enterprise 500, các hộp mực CE400A-X/01A/02A/03A, và nghiên cứu đơn sắc đã so sánh các máy in HP LaserJet P2035 và P1102, các hộp mực 05A và 85A. Để biết thêm thông tin chi tiết, xem www.spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2014.pdfPDFPDF 2,5MB và www.spencerlab.com/reports/HP-Reliability-EMEA-2013.pdfPDFPDF 2,7MB. Các tính toán bao gồm giấy, việc thay thế hộp mực và lao động cho các bản in lại. Sử dụng trang có màu và đơn sắc chiếm 33% sử dụng bên ngoài, 33% sử dụng nội bộ và 33% sử dụng cá nhân. Giá lao động từ một Nghiên cứu Tiền lương Toàn cầu của Mercer năm 2014. Giá mua cho các hộp mực màu HP là £XXX cho K và £XXX cho CYM, và cho hộp mực không phải của HP là thấp hơn 53%. Giá mực đơn sắc cho một hộp mực HP là £XXX, và giá là thấp hơn 53% cho các hộp mực không phải của HP. Các mức giá, chi phí và khoản tiết kiệm thực tế có thể khác nhau.


4. Khi được tái chế thông qua chương trình Đối tác Hành tinh của HP. Tính sẵn có của chương trình khác nhau. Dịch vụ trả lại và tái chế hộp mực HP Chính hãng hiện đang có mặt tại hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ, và khu vực ở Châu Á, Châu Âu, và Bắc và Nam Mỹ thông qua chương trình Đối tác Hành tinh của HP. Để biết thêm thông tin, truy cập: www.hp.com/recycle.