Máy tính bảng và Máy tính xách tay cho Doanh nghiệp | HP® Việt Nam
 

$$list_links_display_name$$

Máy tính bảng và máy tính xách tay HP Elite

1. Căn cứ vào phân tích nội bộ của HP về máy tính xách tay dành cho doanh nghiệp từ ngày 4 tháng 1 năm 2016 với > 1 triệu thiết bị được bán ra hàng năm đã cài đặt sẵn tính năng mã hóa, xác thực, bảo vệ chống phần mềm độc hại và bảo vệ cấp BIOS, vượt qua các thử nghiệm MIL-STD 810G với đế tùy chọn kết hợp với phân phối nguồn.

2. Không phải ấn bản hoặc phiên bản Windows nào cũng có tất cả các tính năng. Hệ thống có thể yêu cầu nâng cấp và/hoặc mua riêng phần cứng, trình điều khiển, phần mềm hoặc cập nhật BIOS để tận dụng tối đa chức năng của Windows. Windows 10 được tự động cập nhật, chế độ này luôn bật. Có thể tính phí truy cập Internet và có thể áp dụng các yêu cầu bổ sung theo thời gian cho các bản cập nhật. Truy cập http://www.microsoft.com Liên kết bên ngoài.

3. Bạn cần phải mua đăng ký cho HP Touchpoint Manager và phần mềm này hỗ trợ các hệ điều hành Android™, iOS và Windows 7 trở lên cũng như các PC, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh của các nhà sản xuất khác nhau. Phần mềm này không có sẵn tại tất cả các quốc gia, hãy truy cập www.hp.com/touchpoint để biết những quốc gia nào đã có phần mềm này. Tính năng Quản lý Từ xa Luôn bật của HP (Xóa, Khóa, Mở khóa và báo cáo mã lỗi khởi động BIOS) có sẵn trên một số HP EliteBook, yêu cầu kết nối Internet, công nghệ Intel® vPro™ và hoạt động ở trạng thái S3/Ngủ, S4/Ngủ đông và S5/Tắt Mềm. Các ổ đĩa SATA sẽ được xóa. Không hỗ trợ xóa từ xa Ổ đĩa Tự Mã hóa có chức năng mã hóa phần cứng hiện hoạt.

$$list_links_display_name$$

Máy tính bảng và máy tính xách tay HP

1. Không phải ấn bản hoặc phiên bản Windows nào cũng có tất cả các tính năng. Hệ thống có thể yêu cầu nâng cấp và/hoặc mua riêng phần cứng, trình điều khiển, phần mềm hoặc cập nhật BIOS để tận dụng tối đa chức năng của Windows. Windows 10 được tự động cập nhật, chế độ này luôn bật. Có thể tính phí truy cập Internet và có thể áp dụng các yêu cầu bổ sung theo thời gian cho các bản cập nhật. Truy cập http://www.microsoft.com Liên kết bên ngoài.

2. Bạn cần phải mua đăng ký cho HP Touchpoint Manager và phần mềm này hỗ trợ các hệ điều hành Android™, iOS và Windows 7 trở lên cũng như các PC, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh của các nhà sản xuất khác nhau. Phần mềm này không có sẵn tại tất cả các quốc gia, hãy truy cập www.hp.com/touchpoint để biết những quốc gia nào đã có phần mềm này. Tính năng Quản lý Từ xa Luôn bật của HP (Xóa, Khóa, Mở khóa và báo cáo mã lỗi khởi động BIOS) có sẵn trên một số HP EliteBook, yêu cầu kết nối Internet, công nghệ Intel® vPro™ và hoạt động ở trạng thái S3/Ngủ, S4/Ngủ đông và S5/Tắt Mềm. Các ổ đĩa SATA sẽ được xóa. Không hỗ trợ xóa từ xa Ổ đĩa Tự Mã hóa có chức năng mã hóa phần cứng hiện hoạt.

$$list_links_display_name$$

Máy tính xách tay và máy tính bảng Thiết yếu dành cho doanh nghiệp

1. Không phải ấn bản hoặc phiên bản Windows nào cũng có tất cả các tính năng. Hệ thống có thể yêu cầu nâng cấp và/hoặc mua riêng phần cứng, trình điều khiển, phần mềm hoặc cập nhật BIOS để tận dụng tối đa chức năng của Windows. Windows 10 được tự động cập nhật, chế độ này luôn bật. Có thể tính phí truy cập Internet và có thể áp dụng các yêu cầu bổ sung theo thời gian cho các bản cập nhật. Truy cập http://www.microsoft.com Liên kết bên ngoài.

$$list_links_display_name$$

Máy trạm di động của HP

1. Dựa trên phân tích nội bộ của HP vào ngày 1 tháng 3 năm 2016 về máy trạm HP với bộ xử lý bốn lõi, đồ họa chuyên nghiệp tầm trung và bộ nhớ cấp thương phẩm.

2. Không phải ấn bản hoặc phiên bản Windows nào cũng có tất cả các tính năng. Hệ thống có thể yêu cầu nâng cấp và/hoặc mua riêng phần cứng, trình điều khiển, phần mềm hoặc cập nhật BIOS để tận dụng tối đa chức năng của Windows. Windows 10 được tự động cập nhật, chế độ này luôn bật. Có thể tính phí truy cập Internet và có thể áp dụng các yêu cầu bổ sung theo thời gian cho các bản cập nhật. Truy cập http://www.microsoft.com Liên kết bên ngoài.

$$list_links_display_name$$

Điện toán đám mây di động của HP

1. Không phải ấn bản hoặc phiên bản Windows nào cũng có tất cả các tính năng. Hệ thống có thể yêu cầu nâng cấp và/hoặc mua riêng phần cứng, trình điều khiển, phần mềm hoặc cập nhật BIOS để tận dụng tối đa chức năng của Windows. Windows 10 được tự động cập nhật, chế độ này luôn bật. Có thể tính phí truy cập Internet và có thể áp dụng các yêu cầu bổ sung theo thời gian cho các bản cập nhật. Truy cập http://www.microsoft.com Liên kết bên ngoài.

$$list_links_display_name$$

Hệ thống POS của HP