Bảo Mật In Ấn HP

Đổi mới bảo mật

Khảo sát CNTT của IDC

Danh sách các lỗ hổng bảo mật tiềm
ẩn liên quan đến in ấn3

Mối đe dọa độc hại từ bên ngoài công ty

Sơ hở tài liệu tại máy in

Sơ hở tài liệu gửi đến hoặc gửi đi từ máy in

Người dùng không được xác thực

Sơ hở đối với cài đặt máy in hoặc cổng kết nối

Khả năng xác định thủ phạm gây ra lỗ hổng bảo mật

Người dùng từ xa hoặc tại nhà

Dịch Vụ Quản Lý Bảo Mật In Ấn HP

$$list_links_tagline$$

1. Dựa trên khảo sát của HP năm 2016 về các tính năng bảo mật được công bố của các máy in cạnh tranh. Chỉ có máy in HP cung cấp các tính năng giám sát để phát hiện và tự động ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, tự xác thực phần mềm hợp lệ và khởi động lại máy. Để xem danh sách máy in, xem www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Tìm hiểu thêm tại www.hp.com/go/printersecurityclaims.

2. Tuyên bố máy in bảo mật nhất áp dụng với các máy in HP dòng Enterprise được giới thiệu bắt đầu từ 2015 và dựa trên đánh giá của HP năm 2016 về các tính năng bảo mật nhúng được công bố của các máy in cạnh tranh trong cùng phân khúc. Chỉ duy nhất HP cung cấp bộ tính năng bảo mật để kiểm tra tính toàn vẹn đến BIOS với khả năng tự phục hồi. Để kích hoạt các tính năng bảo mật, có thể yêu cầu cập nhật gói dịch vụ FutureSmart. . Xem danh sách các sản phẩm tương thích tại http://www8.hp.com/h20195/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1178ENW. Tìm hiểu thêm tại www.hp.com/go/printersecurityclaims.

3. Theo IDC, Quan điểm người dùng về Bảo mật in ấn, tài liệu #US40612015, Tháng 11/2015.