thewolf

KHÔNG CÓ GÌ LÀ AN TOÀN

PHẦN MỘT
PHẦN MỘT

THE WOLF

1:42 PHÚT

PHẦN HAI
PHẦN HAI

NHẬP TIỆC!

2:12 PHÚT

PHẦN BA
PHẦN BA

CÙNG NHẢY NÀO!

1:54 PHÚT

PHẦN BỐN
PHẦN BỐN

MƯA

2:10 PHÚT

There are hundreds of millions of business printers in the world. Less than 2% of them are secure. There have been over 232% increase in attacks targeting notebooks and desktops.

REINVENT SECURITY

BẢO MẬT IN ẤN

KHÔNG CHỈ XÂM NHẬP MÁY IN. MỤC TIÊU CỦA HACKER CHÍNH LÀ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN.

Giải pháp Bảo Mật In Ấn HP không chỉ bảo vệ máy in của bạn, mà còn bảo vệ toàn bộ hệ thống mạng với các tính năng phát hiện đe dọa thời gian thực, tự động giám sát, và tích hợp xác thực phần mềm, mà chưa có hệ thống máy in nào khác có thể đem đến cho doanh nghiệp bạn.1

REINVENT SECURITY

Bảo mật máy tính

CÁC CÔNG TY ĐANG BỊ TẤN CÔNG THÔNG QUA MẠNG INTERNET.

Dữ liệu và thông tin doanh nghiệp dễ bị tấn công hơn bao giờ hết. Hãy đi trước tin tặc, kẻ trộm và người dùng trái phép một bước nhờ các giải pháp bảo mật đầu ngành.