HP Sprout Pro

$$list_links_tagline$$

Intel log
Intel log
Maak kennis met intuïtieve Immersive Technology

Sprout Pro helpt bij transformatie in verschillende sectoren

Intel, het Intel-logo, Intel Inside, Intel Core en Core Inside zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Multi-core is ontwikkeld om de prestaties van bepaalde softwareproducten te verbeteren. Niet alle klanten of softwaretoepassingen zijn noodzakelijkerwijs gebaat bij het gebruik van deze technologie. Prestaties en klokfrequentie zijn mede afhankelijk van de applicatieworkload en uw hardware- en softwareconfiguraties. De nummering van Intel zegt niets over het prestatieniveau.


1. WorkTools is momenteel alleen beschikbaar op Sprout Pro G2 en hoger. Internettoegang is vereist. Sommige apps die werken via WorkTools zijn mogelijk niet gratis.


2. Sprout Pro als kiosk is optioneel; er is een applicatie op maat nodig die op de behoeften van de individuele retailclient wordt afgestemd.


3. Light Guide Systems is een optionele app voor Sprout Pro die afzonderlijk verkrijgbaar is via een OEM-partner en specifieke channel partners voor productieworkflows. De app helpt bedrijven om lichtgestuurde assemblagemethodes toe te passen op hun specifieke assemblageprocessen.


© Copyright 2017. HP Development Company, L.P.


De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. Bluetooth is een handelsmerk dat het eigendom is van de houder en dat door HP Inc. in licentie wordt gebruikt. Microsoft, Windows en het Windows-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in Verenigde Staten of andere landen. Intel, het Intel-logo, Intel Core en Core Inside zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. NVIDIA en GeForce zijn handelsmerken van NVIDIA Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.