HP privacyverklaring

 •  

  Onze privacybeginselen

   

  Wij hebben een op toerekenbaarheid gebaseerd programma en houden ons aan de volgende beginselen die gebaseerd zijn op internationaal erkende raamovereenkomsten en principes van privacy- en databescherming:

 •  

  Internationale gegevensoverdrachten

   

  Omdat wij een wereldwijd opererend bedrijf zijn, is het mogelijk dat informatie die u ons verstrekt wordt doorgezonden naar of gebruikt wordt door HP entiteiten in de hele wereld, conform deze Privacyverklaring en de volgende internationale privacyprogramma's.


  EU-VS PRIVACYSCHILD

  HP voldoet aan de EU-VS Privacyschild raamwerkovereenkomst inzake het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens van lidstaten van de Europese Unie, zoals opgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Handel. HP heeft gecertificeerd dat het zich houdt aan de beginselen van het Privacyschild, te weten kennisgeving, keuze, verantwoordelijkheid voor verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit en beperkingen inzake doel en toepassing, toegang en verhaal, handhaving en aansprakelijkheid. Indien de bepalingen van dit privacybeleid strijdig zijn met de beginselen van het Privacyschild, hebben de beginselen van het Privacyschild voorrang. Kijk voor meer informatie over het Privacyschildprogramma en onze certificeringspagina op www.privacyshield.govniet-HP website.


  In overeenstemming met de beginselen van het EU-VS Privacyschild zet HP zich in om een oplossing te zoeken voor klachten over uw privacy en over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen of gebruiken. Personen uit de Europese unie met vragen of klachten over dit privacybeleid dienen eerst contact op te nemen met het HP PRIVACY OFFICE


  HP heeft zich verder verplicht om niet-opgeloste privacyklachten in verband met de beginselen van het EU-VS Privacyschild door te verwijzen naar BBB EU PRIVACYSCHILD, een instelling zonder winstoogmerk die geschillen oplost. Deze is gevestigd in de Verenigde Staten en wordt geleid door de Council of Better Business Bureaus. Als u niet binnen redelijke termijn een bevestiging van de ontvangst van uw klacht krijgt of als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kunt u een bezoek brengen aan www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/niet-HP website voor meer informatie of om een klacht in te dienen.


  Als uw klacht niet via de bovenstaande kanalen wordt opgelost, kunt u onder welbepaalde voorwaarden verzoeken om een bindende uitspraak door een Privacyschildcommissie.


  HP is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheid van de Amerikaanse Federal Trade Commission of elke andere bevoegde wettelijke instantie in de Verenigde Staten.

  *De specifieke HP bedrijven in de V.S. die deelnemen aan het EU-VS Privacyraamwerk zijn: PrinterOn America Corporation; Compaq Information Technologies, LLC; Gram, Inc.; Hewlett-Packard Company Archives LLC (JV 50% owned by HP Inc); Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPQ Holdings, LLC; Shoreline Investment Management Company; Handspring Corporation; HP Inc.; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Computer Insurance Company; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Tall Tree Insurance Company; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HP Hewlett Packard Group LLC (JV 50% owned by HPDC); HP Federal LLC; Evanios, LLC.


  Privacy BBB OnLineniet-HP website


  BINDENDE BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

  HP's bindende bedrijfsvoorschriften (“BCR”) garanderen dat persoonsgegevens die vanuit de Europese Economische Ruimte (“EER”) worden overgedragen, adequaat worden beschermd wanneer deze door een van de wereldwijde entiteiten van HP worden verwerkt. HP overdrachten van persoonsgegevens uit de EU worden uitgevoerd in overeenstemming met de volgende goedgekeurde BCR.

  • HP's BCR voor beheerder (“BCR-C”) - Goedgekeurd door de meeste toezichthouders op het gebied van gegevensbescherming in de EER en Zwitserland, van kracht in 2011. HP's BCR-C dekt overdrachten van persoonsgegevens van bestaande en toekomstige consumentenklanten van HP, evenals medewerkers en sollicitanten van HP. Meer informatie over onze BCR-C vindt u hier (in het Engels).
  • HP's BCR voor verwerker (“BCR-P”) - Goedgekeurd door de meeste toezichthouders op het gebied van gegevensbescherming in de EER en Zwitserland, van kracht in 2018. HP’s BCR-P is beschikbaar voor zakelijke klanten van HP om de overdracht van hun persoonsgegevens vanuit de EER te faciliteren. Meer informatie over onze BCR-P vindt u hier (in het Engels).
  APEC CROSS-BORDER PRIVACY RULES

  Het HP privacybeleid zoals beschreven in deze verklaring voldoet aan het Cross Border Privacy Rules-systeem (CBPR) van APEC inzake transparantie, aansprakelijkheid en keuzemogelijkheden ten aanzien van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. De CBPR-certificering geldt niet voor gegevens die mogelijk zijn verzameld met behulp van software die van derdepartijplatformen is gedownload.

  Als u niet-opgeloste klachten heeft over privacy of het gebruik van gegevens in verband met de APEC-certificering van HP, kunt u contact opnemen met TRUSTArc (kosteloos).


  TRUSTenon-HP site
 •  

  Hoe wij uw gegevens gebruiken

   

  Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens om uw relatie met HP te beheren en u beter van dienst te zijn wanneer u gebruik maakt van HP Services door uw ervaring te personaliseren en te verbeteren. Wij gebruiken gegevens onder meer voor het volgende:


  KLANTERVARING

  Wij bieden een naadloze klantervaring door accurate contact- en registratiegegevens te onderhouden, uitgebreide klantondersteuning te bieden, producten, diensten, abonnementen en kenmerken te bieden die voor u interessant kunnen zijn en u in staat te stellen deel te nemen aan wedstrijden en enquêtes. Wij gebruiken uw gegevens ook om een ervaring op maat te bieden, de HP Services en communicatie die u ontvangt te personaliseren en aanbevelingen te doen op basis van uw gebruik van HP Services.


  TRANSACTIEONDERSTEUNING

  Hulp bij het uitvoeren van transacties en bestellingen voor onze producten of diensten, het beheren van uw account, het verwerken van betalingen, het regelen van verzendingen en leveringen en het afhandelen van reparaties en retourzendingen.


  PRODUCTONDERSTEUNING EN -VERBETERING

  Verbeterde werking en prestaties van onze producten, oplossingen, diensten en ondersteuning, zoals garantiesupport, regelmatige firmware- en software-updates en tijdige meldingen om te zorgen dat een apparaat of service goed blijft werken. Raadpleeg het gedeelte over informatie die automatisch wordt verzameld over uw gebruik van HP Services voor meer informatie.


  ADMINISTRATIEVE COMMUNICATIE

  Communicatie met u over HP Services. Administratieve communicatie kan onder meer het volgende inhouden: antwoorden op uw vragen of verzoeken, communicatie over serviceverlening en garantie, meldingen over terugroepacties, bij wet vereiste communicatie of bedrijfsnieuws over fusies, overnames of splitsingen.


  BEVEILIGING

  Waarborgen van de integriteit en veiligheid van onze websites, producten, kenmerken en diensten en voorkomen en detecteren van bedreigingen van de beveiliging, fraude of andere strafbare of kwaadwillige activiteiten die uw gegevens in gevaar kunnen brengen. In onze contacten met u zullen wij bovendien redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren door u bijvoorbeeld om een wachtwoord en gebruikers-id te vragen voordat u toegang krijgt tot uw gegevens. Wij maken gebruik van extra beveiligingsmaatregelen, zoals CCTV, om onze fysieke locaties te beschermen.


  BEDRIJFSPROCESSEN

  Dagelijkse bedrijfsactiviteiten, het verifiëren van uw identiteit, het nemen van kredietbeslissingen op een kredietaanvraag door u, het uitvoeren van bedrijfsonderzoek en analyses, bedrijfsrapportage en beheer, werknemerstraining en quality assurance (waarbij ook gesprekken met onze klantondersteuning kunnen worden gevolgd of opgenomen) en het winnen van nieuwe klanten.


  ONDERZOEK EN INNOVATIE

  Innovatie van nieuwe producten, kenmerken en diensten met behulp van onderzoeks- en ontwikkeltools en data-analyse.  RECLAME

  Gepersonaliseerde promoties en aanbiedingen (conform uw Privacyvoorkeuren) voor HP Services en geselecteerde partnerwebsites (bijvoorbeeld een advertentie op een partnerwebsite voor een product dat u onlangs op een HP website heeft bekeken). Wij kunnen uw gegevens ook delen met leveranciers van marketingdiensten en digitale marketingnetwerken om advertenties aan te bieden die interessant voor u kunnen zijn. Lees voor meer informatie Hoe HP hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling gebruikt.


  NALEVING VAN DE WET

  Naleven van wet- en regelgeving, rechterlijke uitspraken, eisen van de overheid en wetshandhavers om ervoor te zorgen dat onze diensten en producten goed werken, om onszelf, onze gebruikers en onze klanten te beschermen en eventuele geschillen met klanten op te lossen.


  Raadpleeg onze Data Collection and Use Matrix voor een overzicht van de manier waarop wij de verzamelde gegevens gebruiken en onze wettelijke basis voor het verwerken van dergelijke gegevens.

 •  

  Welke gegevens wij verzamelen

   

  Persoonsgegevens omvatten alle informatie waardoor u persoonlijk wordt geïdentificeerd of met behulp waarvan u rechtstreeks of indirect kunt worden geïdentificeerd. Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen via uw gebruik van HP Services of uit interacties met vertegenwoordigers van HP.


  Welke persoonlijke informatie wij van u verzamelen is afhankelijk van het soort interactie met ons of met de HP Services die u gebruikt. Deze kan onder meer het volgende omvatten:


  INFORMATIE DIE U RECHTSTREEKS VERSTREKT

  • Contactgegevens – Wij kunnen privé en/of zakelijke contactgegevens verzamelen, bijvoorbeeld uw voornaam, achternaam, postadres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadressen en andere soortgelijke gegevens.
  • Betaalgegevens – Wij verzamelen de informatie die nodig is om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen, bijvoorbeeld nummers van betaalkaarten en creditcards, beveiligingscodenummers en andere gerelateerde factureringsinformatie.
  • Accountgegevens – Wij verzamelen informatie over hoe u zich heeft aangemeld voor HP Services of deze heeft aangeschaft, uw transactie-, facturerings- en ondersteuningshistorie, de HP Services die u gebruikt en andere informatie in verband met het account dat u aanmaakt.
  • Locatiegegevens – Wij verzamelen geolocatiegegevens wanneer u locatiegebaseerde diensten afneemt, wanneer u ervoor kiest om locatiegegevens te verstrekken wanneer u een product registreert of wanneer u interactie hebt met onze website.
  • Aanmeldingsgegevens– Wij verzamelen gebruikers-ID's, wachtwoorden, wachtwoordtips en soortgelijke beveiligingsinformatie die nodig is voor verificatie en toegang tot HP accounts.
  • Demografische gegevens – Wij verzamelen of verkrijgen bepaalde demografische gegevens van derden, waaronder bijvoorbeeld gegevens over het land, geslacht, leeftijd, voorkeurstaal en gegevens over algemene interesses.
  • Voorkeuren – Wij verzamelen informatie over uw voorkeuren en interesses met betrekking tot HP Services (zowel informatie die u ons geeft als wat wij kunnen afleiden uit datgene wat we van u weten) en hoe u informatie van ons wenst te ontvangen.
  • Informatie van social media – Wij kunnen socialmediafunctionaliteit bieden waardoor u informatie kunt delen met uw sociale netwerken en met ons kunt communiceren op verschillende socialmediasites. Als u gebruik maakt van deze functies kan dat, al naar gelang de functie, tot gevolg hebben dat er gegevens over u worden verzameld of gedeeld. We adviseren u het privacybeleid en de instellingen op de socialmediasites die u gebruikt aandachtig te lezen om er zeker van te zijn dat u begrijpt welke gegevens door deze sites worden verzameld, gebruikt en gedeeld.
  • Andere unieke identificatie-informatie – Voorbeelden van andere unieke informatie die wij over u verzamelen zijn: productserienummers, informatie die u verstrekt tijdens persoonlijk, online, telefonisch of e-mailcontact met onze servicecenters, helpdesks of andere klantondersteuningskanalen, uw antwoorden op enquêtes, in wedstrijden of aanvullende informatie die u ons heeft verstrekt om de levering van HP Services te vergemakkelijken en uw verzoeken om informatie te beantwoorden. Bij aanvragen voor instant krediet kunnen wij u tevens vragen om verdere persoonsgegevens, zoals uw salaris, burgerservicenummer en financiële/bankinformatie en andere gegevens (bijvoorbeeld van kredietregistratie-instanties) om u te identificeren en uw kredietwaardigheid te verifiëren

  INFORMATIE DIE AUTOMATISCH WORDT VERZAMELD OVER UW GEBRUIK VAN HP SERVICES

  • Gegevens over productgebruik – Wij verzamelen gegevens over productgebruik, zoals het aantal afgedrukte pagina's, printmodus, gebruikte media, inkt- of tonermerk, het type afgedrukte bestanden (.pdf, .jpg, enz.), de applicatie waarmee wordt geprint (Word, Excel, Adobe Photoshop, enz.), de bestandsgrootte, tijd en het gebruik en de status van andere printersupplies. Wij scannen of bekijken niet de inhoud van bestanden of informatie die in een applicatie wordt weergegeven.
  • Apparatuurgegevens – Wij verzamelen informatie over uw computer, printer en/of device zoals het besturingssysteem, firmware, de hoeveelheid geheugen, regio, taal, tijdzone, modelnummer, eerste startdatum, leeftijd van het apparaat, fabricagegegevens van het apparaat, browserversie, apparaatfabrikant, verbindingspoort, garantiestatus, unieke apparaat-id, reclame-identificaties en andere technische informatie die per product verschilt.
  • Applicatiedata – Wij verzamelen informatie in verband met HP applicaties, zoals de locatie, taal, softwareversies, keuzes voor het delen van data en update-informatie. In gevallen waarbij we technologieën van derden integreren, kunnen er gegevens gedeeld worden tussen de derde partij en HP en wordt er op het niveau van de toepassing een passende kennisgeving verstrekt.
  • Prestatiegegevens – Wij verzamelen informatie over de prestaties van afzonderlijke hardwarecomponenten, firmware, software en toepassingen van apparaten. Voorbeelden van de gegevens die we verzamelen omvatten informatie met betrekking tot geheugen- en processorprestaties, omgevingscondities en systeemfouten, printgebeurtenissen, functies en waarschuwingen die worden gebruikt, zoals waarschuwingen voor "Weinig inkt", gebruik van fotokaarten, fax, scan, geïntegreerde webserver en aanvullende technische informatie die per apparaat varieert.
  • Informatie over websitebezoek – Wij verzamelen informatie over uw bezoeken aan en activiteiten op onze HP websites, applicaties of websites die namens ons door een ander bedrijf worden onthouden, inclusief de inhoud (en eventuele advertenties) die u bekijkt en waar u iets mee doet, het adres van de website vanwaar u kwam en ander klikgedrag (zoals de pagina's die u bekijkt, de links waarop u klikt of de items die u in uw winkelwagen plaatst). Een gedeelte van deze informatie wordt verzameld met onze hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling, zoals cookies, webbakens en ingesloten weblinks. Lees voor meer informatie Hoe HP hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling gebruikt.
  • Anonieme of geaggregeerde gegevens – Wij verzamelen anonieme antwoorden op enquêtes of anonieme en geaggregeerde informatie over de manier waarop HP Services worden gebruikt. Tijdens de verwerking passen wij in bepaalde gevallen een proces toe om uw data onidentificeerbaar te maken of te pseudonimiseren om het onwaarschijnlijk te maken dat u via die data met beschikbare technologie kunt worden geïdentificeerd.

  INFORMATIE VAN DERDE PARTIJEN

  Wij verzamelen gegevens van de volgende derde partijen:

  • Databrokers, socialmedianetwerken en advertentienetwerken – Commercieel beschikbare gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, voorkeuren, interesses en bepaalde demografische gegevens. Persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden verzameld wanneer u onze applicaties benadert via socialmedia-aanmelding (d.w.z. door u aan te melden bij onze applicaties met uw accountgegevens van Facebook of andere social media). Welke informatie wij ontvangen is afhankelijk van de privacy-instellingen van uw socialmedia-account.
  • HP Partners – Wanneer u HP Services aanschaft bij een HP partner, ontvangen wij mogelijk van die partner bepaalde informatie over uw aankoop.
  • Fraudepreventie- of kredietregistratie-instanties – Gegevens die verzameld zijn om fraude te voorkomen en in verband met kredietbepalingen.
  • Zakelijke klanten van HP – Om bepaalde HP Services op enterpriseniveau te ontvangen, kunnen de contactgegevens van uw bedrijf door een daartoe aangewezen entiteit in uw bedrijf aan HP worden verstrekt (bijvoorbeeld door een medewerker van uw IT-afdeling).
  • Analyseleveranciers – Wij ontvangen ook niet-persoonsgegevens, zoals geaggregeerde of onidentificeerbaar gemaakte demografische/profielgegevens, van derden, bijvoorbeeld bedrijven die gespecialiseerd zijn in het leveren van bedrijfsgegevens, analyse en software als service.

  Om bepaalde HP Services op enterpriseniveau te ontvangen, kunnen de contactgegevens van uw bedrijf door een daartoe aangewezen entiteit in uw bedrijf aan HP worden verstrekt (bijvoorbeeld door een medewerker van uw IT-afdeling). Indien nodig gebruiken wij ook informatie die door u of uw werkgever is verstrekt, samen met gegevens van openbaar beschikbare en andere online en offline bronnen om due-diligence-onderzoeken uit te voeren naar zakelijke contacten in het kader van ons anticorruptie- complianceprogramma.


  Wij ontvangen ook niet-persoonsgegevens, zoals geaggregeerde of onidentificeerbaar gemaakte demografische/profielgegevens, van derden, bijvoorbeeld bedrijven die gespecialiseerd zijn in het leveren van bedrijfsgegevens, analyse en software als service.


  Om te waarborgen dat de gegevens accuraat zijn en om een superieure klantervaring te bieden door u gepersonaliseerde diensten, content, marketing en reclame te bieden, koppelen of combineren wij in sommige gevallen de informatie die wij van de andere, hierboven beschreven bronnen verzamelen met de informatie die wij direct van u verzamelen. Zo vergelijken wij de geografische informatie uit commerciële bronnen met het IP-adres dat door onze hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling wordt gelezen om uw algemene geografische locatie te bepalen. Informatie kan ook worden gekoppeld via een unieke identificatie zoals een cookie of accountnummer.

  Waar nodig verkrijgen wij informatie voor het uitvoeren van due diligence-onderzoeken naar zakelijke contacten als onderdeel van ons anticorruptieprogramma en in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen.

  ALS U ERVOOR KIEST GEEN GEGEVENS TE VERSTREKKEN

  U hoeft de persoonlijke informatie waarom wij vragen niet te verstrekken. Als u dat niet doet, kunnen wij u echter soms geen HP Services of bepaalde gespecialiseerde kenmerken leveren of uw verzoeken om informatie niet effectief afhandelen.

 •  

  Privacy van kinderen

   

  HP verzamelt niet doelbewust informatie over kinderen zoals gedefinieerd door de lokale wetgeving en richt zijn websites of mobiele applicaties niet op kinderen.

 •  

  Hoe wij uw gegevens beveiligen

   

  Om gegevensverlies, ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking te voorkomen en om ervoor te zorgen dat de informatie niet wordt misbruikt, maken wij gebruik van redelijke fysieke, technische en administratieve procedures om de informatie die wij verzamelen en verwerken te beschermen. HP bewaart informatie zoals noodzakelijk of wettelijk toegestaan en zolang de gegevens een legitieme zakelijke toepassing hebben.


  Tijdens het verzamelen, verzenden of bewaren van gevoelige informatie zoals financiële gegevens maken wij gebruik van een scala aan extra beveiligingstechnieken en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde inzage, toepassing of openbaarmaking. Bij het verzenden van uiterst vertrouwelijke gegevens (zoals creditcardnummers of wachtwoorden) via internet, beschermen wij die met behulp van encryptie, bijvoorbeeld latere versies van het TLS-protocol (Transport Layer Security).


  Wij zijn geabonneerd op fraudebeheerservices als onderdeel van onze realtime betalingsverwerking. Deze service biedt ons extra beveiliging tegen creditcardfraude ter bescherming van uw financiële gegevens in overeenstemming met industrienormen.


  Wij houden documenten bij in overeenstemming met de wet en ons beleid inzake documentenbeheer. Op grond van dit beleid worden alle niet-zakelijke documenten doorgaans binnen één of twee jaar na de aanmaakdatum verwijderd of vernietigd. Voor zakelijke HP documenten varieert de bewaartermijn afhankelijk van het type document.


  Documenten met betrekking tot dienstverband, compensatie, arbeidsvoorwaarden en salarisadministratie worden bewaard terwijl deze actief zijn en daarna tot een periode van maximaal 10 jaar. Zakelijke documenten, waaronder documenten met betrekking tot klanten en leveranciers, worden bewaard terwijl ze actief zijn en daarna tot een periode van maximaal 15 jaar.


  Na afloop van de bewaarperiode worden elektronische documenten permanent verwijderd om ervoor te zorgen dat deze niet kunnen worden hersteld en fysieke documenten worden vernietigd zodat deze niet kunnen worden gereproduceerd (bijvoorbeeld d.m.v. versnipperen).

 •  

  Hoe wij gegevens delen

   

  We zullen uw persoonlijke gegevens alleen delen als volgt en, indien van toepassing, alleen met de toepasselijke contractuele verplichtingen:


  Delen met HP bedrijven


  Voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen aan andere entiteiten van HP in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Om te waarborgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn en in het kader van onze deelname aan de APEC Cross Border Privacy Rules, Bindende bedrijfsregels en Privacyschildprogramma's zijn entiteiten van HP contractueel gebonden om aan onze privacyvereisten te voldoen. Bovendien wordt het personeel van HP jaarlijks op de hoogte gehouden van de privacyrichtlijnen in het kader van onze verplichte training over integriteit bij HP.


  Wanneer de hierboven vermelde internationale privacyprogramma's niet van toepassing zijn, stemt u in met de overdracht van uw persoonsgegevens in het wereldwijde HP entiteitennetwerk als u akkoord gaat met de privacyverklaring van HP tijdens het registreren van een product of service, het aanmaken van een account of als u op een andere wijze uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.


  DELEN MET DIENSTVERLENERS EN PARTNERS


  Wij maken gebruik van dienstverlener of Partners die bepaalde aspecten van onze bedrijfsactiviteiten namens ons beheren of ondersteunen. Deze kunnen zich in de Verenigde Staten of op andere plaatsen in de wereld bevinden. Zij leveren diensten zoals creditcardverwerking en fraudebestrijding, klantondersteuning, het namens ons nastreven van verkopen, verwerking van bestellingen, levering van producten, personalisering van content, reclame- en marketingactiviteiten (inclusief digitale en gepersonaliseerde advertenties), IT-services, e-mailservice, datahosting, live-help, incasso en beheer of ondersteuning van HP websites. Onze dienstverlener en partners zijn contractueel gebonden om alle persoonsgegevens die zij van ons ontvangen veilig te verwerken en mogen de persoonsgegevens voor geen enkel ander doel gebruiken dan voor het leveren van de diensten zoals opgedragen door HP. We nemen ook stappen om adequate bescherming te bieden voor elke overdracht van uw persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke wetgeving, zoals het ondertekenen van EU-standaardcontractbepalingen met de serviceprovider of partner, afhankelijk van hun privacyschild-certificering, andere goedgekeurde gedragscodes of certificeringsmechanismen of bindende en afdwingbare verplichtingen van de dienstverlener. Als u meer informatie wilt ontvangen over de juiste voorzorgsmaatregelen, kunt u contact opnemen met het HP Privacy Office.


  ANDERE INFORMATIE DELEN MET ADVERTEERDERS


  We dragen mogelijk ook informatie over u over aan reclamepartners (waaronder de advertentienetwerken, ad-servingbedrijven en andere dienstverleners die zij kunnen gebruiken), zodat zij uw apparaten kunnen herkennen en op interesses gebaseerde inhoud en advertenties aan u kunnen leveren. Die informatie kan uw naam, postadres, e-mailadres, apparaat-id en andere identificaties in versleutelde vorm bevatten. De leveranciers kunnen de informatie in versleutelde of onidentificeerbare vorm verwerken. Deze providers kunnen aanvullende informatie over u verzamelen, zoals uw IP-adres en informatie over uw browser of besturingssysteem, en kunnen informatie over u combineren met informatie van andere bedrijven in samenwerkingsverbanden voor gegevensuitwisseling waaraan wij deelnemen.


  DELEN MET ANDERE DERDE PARTIJEN


  Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met: (i) organisaties voor kredietregistratie en fraudebestrijding; (ii) incassobedrijven (voor bij ons openstaande schulden); Of (iii) verzekeringsmaatschappijen, als u via ons een verzekeringspolis heeft aangeschaft (bv. Care Packs). Als u ervoor kiest uw persoonsgegevens aan de andere bedrijven te verstrekken, worden deze gegevens gehanteerd overeenkomstig hun privacybeleid. Dit kan verschillen van het privacybeleid en de privacypraktijken van HP.


  BEDRIJFSTRANSACTIES


  Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin HP om strategische of andere zakelijke redenen besluit om bedrijven te verkopen, te kopen, samen te voegen of anderszins te reorganiseren. Bij dergelijke transacties kunnen wij uw persoonsgegevens bekendmaken of overdragen aan potentiële of werkelijke kopers of persoonsgegevens ontvangen van verkopende partijen. Wij zorgen er bij dit soort transacties voor dat de gegevens naar behoren worden beschermd.


  NALEVING VAN DE WET


  Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen wanneer wij te goeder trouw menen daartoe verplicht te zijn om: (i) aan geautoriseerde verzoeken om informatie van politie, rechtbanken, regelgevende en andere overheidsinstanties te voldoen, met inbegrip van vereisten in verband met nationale veiligheid of andere bevelen van wetshandhavers; (ii) gehoor te geven aan een wet, voorschrift, dagvaarding of gerechtelijk bevel; (iii) veiligheidsbedreigingen, fraude of andere strafbare activiteiten te onderzoeken en te voorkomen; (iv) de rechten en eigendommen van HP en haar dochtermaatschappijen af te dwingen of te beschermen; (v) de rechten of persoonlijke veiligheid te beschermen van HP, haar werknemers en derden die zich op het terrein van HP bevinden of gebruikmaken van eigendommen van HP, wanneer dit is toegestaan en in overeenstemming is met de eisen van het toepasselijke recht.


  Raadpleeg onze Data Collection and Use Matrix voor een overzicht van de manier waarop en met wie wij uw gegevens delen.

 •  

  Hoe wij hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling gebruiken

   

  Wij maken bij HP Services gebruik van cookies, clickstream-opnamen, pixels, webbakens, webverzamelformulieren en andere soortgelijke technologieën (samen 'hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling' genoemd) en staan bepaalde andere bedrijven toe dit ook te doen. Dit doen wij om: meer inzicht te krijgen in uw gebruik van onze HP Services; u een betere gebruikerservaring te bieden met gepersonaliseerde functionaliteit en content; onze advertenties en marketing optimaal af te stemmen; derdepartij-reclamebureaus in staat te stellen onze advertenties overal op internet speciaal op uw interesses af te stemmen.


  Meer informatie over hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling vindt u op: www.allaboutcookies.org.


  ONLINE HULPMIDDELEN VOOR AUTOMATISCHE GEGEVENSVERZAMELING


  Wanneer u een website van HP bezoekt, kunnen deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies, tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie. Dit kan informatie zijn over uzelf, uw voorkeuren of uw apparaat; deze wordt meestal gebruikt om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. De informatie identificeert u meestal niet rechtstreeks, maar biedt u een meer gepersonaliseerde webervaring.


  HP maakt om de volgende redenen gebruik van hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling:

  • Strikt noodzakelijke hulpmiddelen: Deze zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Zonder deze hulpmiddelen kan de website of service die u aanvraagt onmogelijk worden geleverd, omdat we geen geschikte inhoud kunnen inschakelen op basis van het type apparaat dat u gebruikt.

  • Prestatie- en analysehulpmiddelen: Deze hulpmiddelen verzamelen geaggregeerde, anonieme, statistische informatie waarmee HP de inhoud, kwaliteit en prestaties van haar websites kan meten, optimaliseren en verbeteren.

   Wij gebruiken onze eigen hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling en/of die van derden om te kijken hoe u onze websites en diensten gebruikt. Aan de hand daarvan kunnen wij de prestaties verbeteren en de websites afstemmen op de voorkeur van onze klanten en bezoekers. Hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor: het testen van verschillende ontwerpen en zorgen dat onze websites een consistente uitstraling hebben; het volgen van de interactie van onze gebruikers met onze websites en communicatie en daarvan trendanalyses maken; het traceren van fouten en het meten van de effectiviteit van onze promotiecampagnes. Wij gebruiken bijvoorbeeld Adobe Analytics en Google Analytics, uitgevoerd door Google Inc., om het gebruik van en activiteiten op onze website bij te houden.

   De verzamelde gegevens worden meestal geaggregeerd om trends en gebruikerspatronen te creëren voor bedrijfsanalyse, verbetering van websites/platformen en prestatiemetingen. Onze hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling of de daaruit voortkomende analyses kunnen ook met onze zakelijke partners worden gedeeld. Wij verzamelen onder meer informatie over de aantallen bezoekers van onze websites, hoeveel klanten inloggen, wanneer zij een bezoek brachten, hoe lang dat duurde, welke gedeelten van onze websites en welke diensten zij bekeken. Deze informatie wordt meestal niet gebruikt om u individueel te identificeren. Wij kunnen ook soortgelijke informatie ontvangen over bezoekers op de websites van onze partners.

  • Personalisatietools: Hiermee kunnen wij de keuzes die u maakt op onze websites onthouden (bijvoorbeeld uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt) en uitgebreide, gepersonaliseerde kenmerken bieden. Deze kunnen ook worden gebruikt om veranderingen te onthouden die u heeft aangebracht in tekstgrootte, lettertype en andere onderdelen van webpagina's die u kunt aanpassen. Ze kunnen ook worden gebruikt om diensten te leveren waarom u heeft gevraagd, zoals het bekijken van een video of het leveren van commentaar op een blog. De informatie die is verzameld kan worden geanonimiseerd en ze kunnen uw browseractiviteit op andere websites niet volgen.

   Wij gebruiken hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling om de manier waarop onze websites zich gedragen of er uitzien te veranderen om u een gepersonaliseerde ervaring te bieden op basis van informatie die wij afleiden uit uw gedrag op onze websites of informatie die hij al hebben omdat u bijvoorbeeld als klant geregistreerd bent. Deze worden gebruikt om bij een volgend bezoek aan onze websites de diensten of inhoud die wij u tonen en het uiterlijk van de website aan te passen. Als u bijvoorbeeld webpagina's personaliseert of u aanmeldt voor producten of diensten, helpen hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling onze webpaginaserver om uw specifieke gegevens op te halen. Wanneer u onze websites een volgende keer bezoekt, wordt de eerder verstrekte informatie opgehaald zodat u functionaliteit die u eerder heeft gekozen op de website gemakkelijk weer kunt gebruiken. Als u regelmatig meer dan één device of computer gebruikt, kunnen wij hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling combineren om u op verschillende apparaten dezelfde online ervaring te bieden. Wij kunnen de informatie die u ziet ook aanpassen op basis van wat wij al over u weten, zodat u minder lang hoeft te zoeken. Dankzij het gebruik van hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling kunnen wij elke bezoeker van onze website een eigen, unieke internetervaring geven.

  • Targetingtools: Deze worden ingesteld door HP en andere derde partijen (zoals bepaalde retail- of reclamepartners) en worden gebruikt voor het maken van een ​​profiel om gerichte advertenties op HP en andere websites te leveren die relevanter en nuttiger voor u zijn. Deze kunnen betrekking hebben op geanonimiseerde demografische of andere gegevens die gekoppeld zijn aan gegevens die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt (bijv. uw e-mailadres).

   Hiermee kunnen we ook gegevens verzamelen met betrekking tot de HP site en pagina die u hebt bezocht en uw activiteiten op de HP site. Als u bijvoorbeeld een van onze productpagina's hebt bezocht, kunnen wij via het gebruik van cookies op partnersites een bepaalde periode opnieuw aanvullende aanbiedingen en promoties op u richten.

   Meer informatie over enkele van onze partners voor gerichte, op belangstelling gebaseerd reclame vindt u op de volgende websites:

   Houdt u er rekening mee dat dit geen compleet overzicht is en dat de lijst periodiek kan worden bijgewerkt.

   Als u geregistreerd gebruiker bent, is de informatie die op onze websites wordt verzameld niet anoniem en kunnen wij die informatie samen met andere gegevens die wij over u hebben of afleiden, zoals uw voorkeuren, gebruiken om inhoud, diensten, advertenties en aanbiedingen op uw belangstellingen af te stemmen.

  Automatische gegevenshulpmiddelen die strikt noodzakelijk zijn of gebruikt worden voor prestaties en analyses of personalisatie zullen na 364 dagen verlopen. Hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling die gebruikt worden voor targeting zijn ingesteld om na 90 dagen na uw laatste bezoek te verlopen.


  Wanneer u informatie deelt via een knop voor het delen op social media op HP websites geeft het sociale netwerk aan dat u dit hebt gedaan. Deze informatie kan worden gekoppeld met activiteiten voor doelgerichte benadering en advertenties. De soorten hulpmiddelen die deze derde partijen plaatsen en de manier waarop zij de daarmee verzamelde informatie gebruiken zijn afhankelijk van het privacybeleid van de betreffende bedrijven.

  ANDERE HULPMIDDELEN VOOR AUTOMATISCHE GEGEVENSVERZAMELING

  Wij kunnen hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling gebruiken, zoals webbakens, die doorgaans een transparante grafische afbeelding zijn (meestal 1 pixel x 1 pixel) om informatie te verzamelen over uw interactie met e-mail of andere communicatie. Een webbaken kan geïntegreerd worden in een HP abonnement of marketingcommunicatie om te bepalen of onze berichten zijn geopend of waarop actie is ondernomen en of onze e-mailtools correct werken.

 •  

  Uw privacyvoorkeuren wijzigen

   

  Behalve bij de bron kunt u uw keuzes met betrekking tot hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling en voor het ontvangen van abonnementen of informatie ook op andere manieren maken of wijzigen. Deze worden in de volgende gedeelten beschreven. Deze opties gelden niet voor berichten over de afhandeling van bestellingen, contracten, ondersteuning, waarschuwingen over productveiligheid, updates van drivers of andere administratieve en transactiegerelateerde berichten, aangezien deze berichten niet primair als promotie bedoeld zijn.


  COMMUNICATIE OVER MARKETING EN ABONNEMENTEN


  Communicatie over HP marketing biedt informatie over producten, diensten en/of ondersteuning en u kunt selecteren hoe u deze communicatie ontvangt, bijv. via post, e-mail, telefoon, fax of mobiel apparaat. Voorbeelden van marketingcommunicatie zijn informatie over nieuwe producten of diensten, speciale aanbiedingen, gepersonaliseerde informatie, gerichte reclame of uitnodigingen om deel te nemen aan marktonderzoeken of nalevingscontroles. Onder communicatie over abonnementen wordt verstaan: nieuwsbrieven per e-mail, software-updates, enz., die u expliciet heeft aangevraagd of met de bezorging waarvan u akkoord bent gegaan.


  U kunt de ontvangst van deze algemene berichten via een van de volgende methoden stopzetten:


  • Selecteer in de e-mail de link 'Opt out' of 'Unsubscribe' of volg de instructies om op te zeggen, die in alle berichten waarop u bent geabonneerd te vinden zijn.
  • Om berichten op te zeggen die u op mobiele devices ontvangt, antwoordt u op het bericht met de woorden "STOP" of "END".
  • Contact opnemen met onze Data Protection Officer via het HP Privacy Office. Vermeld uw naam, contactgegevens en in het bijzonder relevante informatie over de HP abonnementen die u niet langer wilt ontvangen.

  ADVERTENTIES VAN HP OP WEBSITES VAN DERDEN


  HP plaatst advertenties op de websites van andere bedrijven. Soms gebeurt dit door enige persoonsgegevens te delen, zoals beschreven in het gedeelte over Reclamecookies van derden en cookies van social media.


  Daarnaast gebruiken en kunnen we advertentienetwerken en andere derde partijen toestaan cookies en andere geautomatiseerde tools voor het verzamelen van gegevens te gebruiken om te bepalen hoe u met onze websites, communicatie en diensten en geselecteerde partner websites communiceert en om uw belangen te identificeren, Maak profielen en interesse segmenten om advertenties te leveren die voor u het meest relevant en nuttig zijn. Raadpleeg voor meer informatie Hoe HP maakt gebruik van geautomatiseerde tools voor het verzamelen van gegevens.


  HULPMIDDELEN VOOR AUTOMATISCHE GEGEVENSVERZAMELING - ONLINE

  Wanneer u HP sites bezoekt, heeft u via ons privacyvoorkeurencentrum de mogelijkheid om cookies te accepteren of aan te passen welke cookies wij van u in uw browser mogen plaatsen. U kunt deze instellingen op ieder moment aanpassen door naar Cookie-instellingen te gaan.

  Cookie-instellingen


  Als u helemaal geen cookies wilt toestaan, raadpleeg dan uw browserinstellingen. Denkt u er wel aan dat, wanneer u bepaalde soorten cookies uitschakelt, u mogelijk geen gebruik kunt maken van bepaalde functionaliteit op onze websites of geen toegang heeft tot bepaalde content of functionaliteit. In bepaalde browsers kunt u in een incognito- of privémodus door websites navigeren. Als de browsersessie is afgesloten, worden meestal alle cookies die tijdens de sessie zijn verzameld, automatisch vernietigd.


  Om ervoor te zorgen dat u op onze websites niet wordt getraceerd door Google Analytics gaat u naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  Zelfs als u zich afmeldt voor Performance & Analytics Tracking and Targeting, blijft u via onze partners mogelijk niet-gepersonaliseerde advertenties van HP zien. U kunt bijvoorbeeld een website bezoeken met vergelijkingen van pc-functies. Op basis van uw interesse laten onze partners u mogelijk HP productadvertenties zien.


  Als u zich in de EU bevindt en cookies van derde partijen in verband met op belangstelling gebaseerde reclame wilt weigeren, gaat u naar www.youronlinechoices.eu.


  In de V.S. en Canada voldoen wij aan de Digital Advertising Alliance industriestandaarden voor op belangstelling gebaseerde reclame. Als u zich in de V.S. bevindt kunt u hier klikken voor meer informatie over keuzemogelijkheden inzake reclame; in Canada kunt u hier klikken. In de V.S. biedt het Network Advertising Initiative de mogelijkheid om een aantal advertentiecookies te weigeren. Kijk voor meer informatie op www.networkadvertising.org. De keuze voor opt-out betekent niet dat u geen online reclame meer ontvangt. Het betekent alleen dat het bedrijf of de bedrijven waarvoor u opt-out heeft gekozen u niet langer advertenties aanbieden die afgestemd zijn op uw webvoorkeuren en gebruikspatronen.


  Sommige nieuwere webbrowsers bevatten 'Do Not Track'-functionaliteit, om te voorkomen dat u wordt gevolgd. Momenteel bestaat er nog geen industriestandaard voor het afhandelen van 'Do Not Track'-verzoeken, dus mogelijk reageren onze websites niet op de 'Do Not Track'-verzoeken of headers van deze browsers.


  HULPMIDDELEN VOOR AUTOMATISCHE GEGEVENSVERZAMELING - HP COMMUNICATIE

  U kunt hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling, zoals webbakens in e-mailberichten, uitschakelen door de afbeeldingen in het bericht niet te downloaden (deze mogelijkheid is afhankelijk van het e-mailprogramma dat u op uw pc gebruikt). Op deze manier worden hulpmiddelen voor automatische gegevensverzameling in e-mailberichten echter niet altijd uitgeschakeld; dit varieert per e-mailprogramma. Zie voor verdere informatie hierover de bij uw e-mailprogramma of door uw serviceleverancier geleverde informatie.

 •  

  Gebruik maken van uw rechten en contact opnemen met ons

   

  U heeft het recht om ons te vragen om een kopie van eventuele persoonsgegevens die u ons hebt gegeven of die we over u bewaren, en om uitleg te vragen over de verwerking hiervan. Bovendien heeft u het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken of om te verzoeken om rectificatie, aanvulling, beperking, anonimisering of verwijdering van uw persoonsgegevens; en om de persoonsgegevens die u met uw toestemming of met betrekking tot een contract hebt gegeven, te ontvangen in een gestructureerde, machineleesbare indeling en om ons te vragen deze gegevens over te dragen naar een andere datacontroller.


  U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden, met name wanneer wij uw gegevens gebruiken voor directe marketing of om een ​​marketingprofiel te creëren. Zie Uw privacyvoorkeuren wijzigen voor richtlijnen over hoe u uw rechten met betrekking tot marketing kunt uitoefenen.


  In sommige gevallen zijn deze rechten beperkt, bijvoorbeeld als het afhandelen van uw verzoek leidt tot de onthulling van persoonsgegevens over een andere persoon of als u ons vraagt informatie te verwijderen die we wettelijk verplicht moeten bewaren of waarvoor we dwingende legitieme gronden hebben om deze te bewaren.


  Als u uw rechten wilt uitoefenen of als u vragen of zorgen heeft over onze Privacyverklaring, het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een mogelijke inbreuk op de lokale privacywetgeving, kunt u contact opnemen met HP's Chief Privacy and Data Protection Officer of schrijven naar het juiste adres hieronder:


  EU
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  14 rue de la Verrerie
  CS 40012 – 92197
  Meudon cedex
  France


  MEXICO
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  T.a.v.: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 Mexico D.F.


  REST VAN DE WERELD
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  T.a.v.: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, Californië 94304
  Verenigde Staten


  Alle communicatie wordt vertrouwelijk behandeld. Na ontvangst van uw communicatie zal onze vertegenwoordiger binnen redelijke termijn contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden en te reageren op uw zorgen. Wij streven ernaar uw problemen snel en passend op te lossen.


  Als wij uw zorgen niet kunnen wegnemen, hebt u het recht contact op te nemen met een toezichthouder voor gegevensprivacy in het land waar u woont of werkt, of waar u van mening bent dat de regels voor gegevensbescherming zijn overtreden of kunt u zich tot een rechterlijke instantie wenden. Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot onze deelname aan het privacyschild tussen de EU en de VS, APEC CBPR's of de toepassing van HP’s BCR's kunt u over onze internationale gegevensoverdrachten lezen.

 •  

  Wijzigingen in de HP Privacyverklaring

   

  Als wij wijzigingen in onze privacyverklaring aanbrengen, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met de bijgewerkte herzieningsdatum. Als wij belangrijke wijzigingen in deze verklaring aanbrengen waardoor onze privacypraktijken wezenlijk veranderen, kunnen wij u hiervan ook op andere wijze op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen of door een mededeling op onze website en/of sociale-mediapagina's te publiceren voordat de wijzigingen van kracht worden. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in 25 mei 2018. Dit beleid wordt 30 dagen na plaatsing van kracht, tenzij u vóór die datum de HP Privacyverklaring ontvangt, in welk geval deze Privacyverklaring vanaf de eerdere datum van kracht wordt.


  Datum geplaatst: 25 mei 2018.

Gerelateerde informatie over privacy: