HP draadloos (Link-5) toetsenbord Functies
Gedurfd design
Maak draadloos verbinding
Krachtige batterij
Wees gerust

Zekerheid met een jaar garantie.

[1] In vergelijking met eerdere, losse commerciële HP toetsenborden.

[2] Uitgaande van 5 dagen per week 2 uur per dag gebruik, 22 uur slaapstand.

Het werkelijke product kan afwijken van de foto. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document. Windows is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.