Функции на продуктите от семейството на HP DeskJet Ink Advantage

 
1 Мобилното устройство трябва да разполага с безжично свързване. Принтерът и устройството трябва да бъдат свързани към една и съща локална безжична мрежа или чрез директна безжична връзка. Възможностите за безжична връзка зависят от физическата среда и разстоянието от точката за достъп. Безжичната работа е съвместима само с 2.4 GHz маршрутизатори.

2 Функцията може да изисква драйвер или приложения, достъпни за изтегляне отhpconnected.com.

© Авторско право 2014 г. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Информацията в настоящия документ може да бъде променена без предварително уведомяване. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са указани в съответните документи за гаранция, съпътстващи такива продукти и услуги. Нищо, съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като даване на допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящото.