Какво е ОКП на HP (Обвързващи корпоративни правила)

0

Обвързващи корпоративни правила

ОКП на HP е корпоративна рамка за съвместимост с изискванията за поверителност, която се състои от обвързващо споразумение, бизнес процеси и политики, обучение и насоки, които са одобрени от агенциите за защита на личните данни в повечето страни членки на ЕС. Чрез това одобрение HP има възможност да прехвърля лични данни на своите служители и клиенти от Европа на други членове ("HP лични данни") от групата от компании на HP по света в съответствие със законите за защита на личните данни в ЕС.


1

За да видите пълното описание на задължителните фирмени правила на HP на английски език, моля, щракнете тук.

3

3. Допълнителни права на субекта на данните според ОКП на HP

ОКП на HP е част от дългосрочния ангажимент на HP да защитава личните данни и да носи отговорност за всяка грешка или неправилно боравене с лични данни. Ако желаете повече информация относно ОКП на HP или желаете да упражните някое от своите права, свържете се с Отдела за поверителност на HP от линка по-долу във връзка със защитата на личните данни.


Имейл формуляр във връзка със защитата на личните данни

5

Полезни връзки: