Декларация за поверителност на HP

 •  

  Нашите принципи за поверителност

   

  Разполагаме с програма, базирана на отчетност, и се ангажираме да спазваме следните принципи, които са основани на международно признати рамки и правила за поверителност и защита на данните:

 •  

  Международно предаване на данни

   

  Като глобална компания е възможно да осъществяваме достъп или да предаваме информация, която ни предоставяте, чрез дружествата на HP по целия свят в съответствие с тази Декларация за поверителност и съгласно следните международни програми за поверителност.


  ЩИТ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЕС-САЩ

  HP се придържа към рамката на щита за поверителност ЕС-САЩ, зададена от Министерството на търговията на САЩ, във връзка със събирането, използването и съхранението на лични данни от страните-членки на Европейския съюз. HP е сертифицирана за спазване на принципите на щита за поверителност за уведомяване, избор, отчетност за по-нататъшен трансфер, защита, интегритет на данните и ограничаване на целите, достъп и съдействие, приложение и отговорност. В случай на конфликт между правилата в тази политика за поверителност и принципите на щита за поверителност, превес имат принципите на щита за поверителност. За да научите повече за програмата „Щит за поверителност“ и за да разгледате нашата страница за сертифициране, посетете www.privacyshield.govСайт, който не е на HP.


  В съответствие с принципите на щита за поверителност ЕС-САЩ HP се ангажира да разрешава жалбите, свързани с Вашата поверителност и събирането и използването на Вашите лични данни от наша страна. Граждани на Европейския съюз със запитвания или жалби относно тази политика за поверителност първо трябва да се свържат със СЛУЖБАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА HP.


  HP се ангажира да отнася жалби, оставени без решение, във връзка с принципите на щита за поверителност ЕС-САЩ към BBB EU PRIVACY SHIELD, независима институция за решаване на спорове, намираща се в САЩ и управлявана от Съвета на Организацията за по-добър бизнес (BBB). Ако не получите своевременно потвърждение за регистриране на жалбата Ви или ако тя не бъде разгледана удовлетворително, посетете www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/Сайт, който не е на HP за допълнителна информация и за да подадете оплакване.


  Ако жалбата Ви не бъде удовлетворена чрез описаните по-горе канали, при някои определени обстоятелства може да получите възможност да инициирате арбитражен процес пред панел на Щита за поверителност.


  HP е предмет на разследващите и регулаторните правомощия за правоприлагане на Федералната комисия по търговия на САЩ или на друг упълномощен законов орган.

  *Конкретните базирани в САЩ компании на HP, участващи в рамката на щита за поверителност ЕС-САЩ, са: PrinterOn America Corporation; Compaq Information Technologies, LLC; Gram, Inc.; Hewlett-Packard Company Archives LLC (JV 50% owned by HP Inc); Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPQ Holdings, LLC; Shoreline Investment Management Company; Handspring Corporation; HP Inc.; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Computer Insurance Company; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Tall Tree Insurance Company; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HP Hewlett Packard Group LLC (JV 50% owned by HPDC); HP Federal LLC; Evanios, LLC.


  Поверителност BBB OnLineСайт, който не е на HP


  ОБВЪРЗВАЩИ КОРПОРАТИВНИ ПРАВИЛА

  Обвързващите корпоративни правила на HP („ОКП“) гарантират, че личните данни, предавани от Европейското икономическо пространство („ЕИП“), са надлежно защитени, докато се обработват от някоя от фирмите на HP по света. HP извършва прехвърляне на лични данни от ЕС съгласно следните одобрени ОКП.

  • ОКП на HP за администратори („ОКП–А“) – одобрени от повечето регулаторни органи за защита на данните в ЕИП и Швейцария към 2011 г., ОКП–А на HP се отнасят до прехвърляне на лични данни на съществуващи и потенциални клиенти на HP, както и на служители на HP и на кандидати за работа. Допълнителна информация относно ОКП–А ще намерите тук (на английски език).
  • ОКП на HP за лица, обработващи данни („ОКП-О“) – одобрени от повечето регулаторни органи за защита на данните в ЕИП и Швейцария към 2018 г., ОКП-О на HP са предназначени за корпоративни клиенти на HP и целят улесняване на трансфера на личните им данни от ЕИП. Допълнителна информация относно ОКП-О ще намерите тук (на английски език).
  ТРАНСГРАНИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА APEC

  Практиките за поверителност на HP, описани в тази Декларация, са в съответствие с трансграничната система за правила за поверителност на APEC („CBPR“), включително прозрачност, отчетност и избор по отношение на събирането и използването на лична информация. CBPR сертификацията не се отнася до информация, която може да се събира чрез възможен за изтегляне софтуер на платформи на трети лица.

  Ако имате неразрешен проблем във връзка с използването на данни или поверителността, свързана с APEC сертификацията на HP, който не сме разрешили удовлетворително, се свържете с TRUSTArc (без заплащане).


  TRUSTenon-HP site
 •  

  Как използваме данните

   

  Събираме и използваме личните Ви данни, за да управляваме взаимоотношенията Ви с HP и за да Ви обслужваме по-добре, когато използвате HP услугите, като персонализираме и усъвършенстваме Вашето преживяване. Примери за начините за използване на данни:


  ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

  Осигуряваме Ви безпроблемен потребителски опит, като поддържаме точни данни за връзка и регистрация, осигуряваме цялостна потребителска поддръжка, предлагаме продукти, услуги, абонаменти и функции, към които проявявате интерес, и Ви даваме възможност да участвате в конкурси и проучвания. Използваме данните Ви, за да Ви предлагаме съобразено с нуждите Ви обслужване, да персонализираме HP услугите и съобщенията, които получавате, и да Ви даваме препоръки, базирани на Вашето използване на HP услуги.


  ПОДДРЪЖКА НА ТРАНЗАКЦИИ

  Помагаме Ви да изпълнявате транзакции и да поръчвате наши продукти или услуги, администрираме акаунта Ви, обработваме плащания, организираме доставки и транспорт и улесняваме ремонти и връщания.


  ПОДДРЪЖКА И ПОДОБРЕНИЕ НА ПРОДУКТ

  Подобряваме качествата и работата на нашите продукти, решения, услуги и поддръжка, предлагаме гаранционна поддръжка, актуализации на фърмуера и софтуера, както и уведомления, за да гарантираме непрекъснатата работа на устройството или услугата. За повече информация посетете раздела Информация, която се събира автоматично при използване на HP услуги от Ваша страна.


  АДМИНИСТРАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ

  Комуникация с Вас във връзка с HP услугите. Примерите за административна кореспонденция включват отговори на Ваши запитвания или искания, извършване на услуги или изпращане на съобщения във връзка с гаранция, уведомления за изтегляне от пазара с цел безопасност, съобщения, които сме длъжни да правим по закон, или важни за Вас корпоративни новини за сливания, придобивания или прекратяване на дейност.


  СИГУРНОСТ

  Поддържаме интегритета и сигурността на нашите уебсайтове, продукти, характеристики и услуги и предотвратяваме заплахи за сигурността, измами или други криминални или злонамерени действия, които компрометират Вашата информация. Когато взаимодействате с нас, ние се задължаваме да предприемем разумни стъпки за проверка на Вашата самоличност, като например потребителско име и парола, преди да Ви дадем достъп до Вашите лични данни. Може да въведем и допълнителни мерки за сигурност, например CCTV, за да опазим физическите си местоположения.


  БИЗНЕС ОПЕРАЦИИ

  Изпълняваме обичайни бизнес операции като проверка на самоличността, вземане на решения за кредитиране при кандидатстване за кредит, провеждане на бизнес проучвания и анализи, корпоративна отчетност и управление, обучение на персонала и осигуряване на качество (което може да включва мониторинг или записване на обажданията до Клиентската поддръжка), както и повишаване на информираността.


  ПРОУЧВАНЕ И ИНОВАЦИИ

  Създаваме нови продукти, функции и услуги, като използваме инструменти за развойна дейност и включваме дейности за анализиране на данни.  РЕКЛАМА

  Предоставяме персонализирани промоционални оферти (в съответствие с Вашите Предпочитания за поверителност) за HP услуги и други избрани партньорски уебсайтове (можете например да видите реклама за продукт на партньорски сайт, която наскоро сте видели на сайт на HP). Може да споделяме част от информацията за Вас с доставчици на маркетингови услуги и дигитални маркетингови мрежи, за да Ви показваме реклами, които представляват интерес за Вас. За да научите повече, прочетете Как HP използва инструментите за автоматично събиране на данни.


  СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА

  Спазваме приложимото законодателство, регламенти, съдебни разпореждания, искания от страна на правителства и правоприлагащи органи, за да предлагаме по правилен начин услугите и продуктите си и да защитаваме себе си, клиентите и потребителите си, както и да разрешаваме евентуални потребителски спорове.


  Разгледайте нашата Матрица за събиране и използване на данни за бърза справка как използваме данните, които събираме, и какво законово основание имаме за обработването на тези данни.

 •  

  Какви данни събираме

   

  Личните данни са информация, която разкрива самоличността Ви или чрез която можете пряко или косвено да бъдете идентифицирани. Събираме личните Ви данни, когато използвате HP услугите или взаимодействате с представители на HP.


  Личните данни, които събираме от Вас, зависят от характера на взаимодействието Ви с нас или с HP услугите, които използвате, но може да включват следното:


  ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯТЕ ДИРЕКТНО

  • Информация за връзка – това е лична и/или служебна информация за връзка, например собствено име, фамилно име, адрес, телефонен номер, номер на факс, имейл адрес и други подобни данни.
  • Платежна информация – събираме данни, необходими за обработване на плащания и за предотвратяване на измами, например номер на кредитна/дебитна карта, номер на код за сигурност и други данни за разплащания.
  • Данни за акаунта – това е информация за това как купувате или се регистрирате за HP услуги, хронология на Вашите транзакции, плащания и поддръжка, видовете HP услуги, които използвате, както и друга информация, свързана с акаунта, който създавате.
  • Данни за местоположението – събираме данни за географското местоположение, когато активирате базирани на местоположението услуги или когато избирате да предоставите информация за местоположението си по време на регистрацията на продукта или когато взаимодействате с нашия уебсайт.
  • Защитени данни за достъп – събираме потребителски идентификатори, пароли, подсещания за пароли и друга подобна информация за сигурност, свързана с удостоверяването и достъпа до акаунти на HP.
  • Демографски данни – събираме или получаваме от трети страни определена демографска информация, например държава, пол, възраст, предпочитан език и информация от общ характер.
  • Предпочитания – събираме информация за предпочитанията и интересите Ви във връзка с HP услугите (от това, което споделяте с нас, и от изводите, които си правим на база на предоставените факти) и предпочитанията Ви за получаване на съобщения от нас.
  • Данни от социални мрежи – предлагаме функции за социалните медии, които Ви позволяват да споделяте информация с Вашите социални мрежи и да взаимодействате с нас чрез уебсайтовете на различни социални медии. Използването на тези функции от Ваша страна може да доведе до събиране и споделяне на информация за Вас, в зависимост от функцията. Приканваме Ви да се запознавате с политиките за поверителност и настройките на сайтовете на социалните медии, които използвате, за да сте наясно каква информация се събира, използва и споделя чрез тези сайтове.
  • Друга уникална идентифицираща информация – примери за друга уникална информация, която събираме от Вас, са серийни номера на продукти, данни, които ни предоставяте при личен контакт, онлайн, по телефона или по пощата с нашите сервизни центрове, помощни бюра или други канали за обслужване на клиенти, отговори на въпроси от потребителски анкети или конкурси, както и допълнителна информация, която събираме за улесняване на предоставянето на HP услуги и за да отговорим на запитванията Ви. Ако кандидатствате за незабавен кредит, можем да Ви поискаме допълнителна лична информация, като например заплата, номер на лична карта, банкова/финансова информация и друга информация (например от агенции за кредитно отчитане) за удостоверяване на Вашата самоличност и проверка на кредитоспособността Ви.

  ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪБИРА АВТОМАТИЧНО ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА HP УСЛУГИ ОТ ВАША СТРАНА

  • Данни за използване на продуктите – събираме данни за използването на продуктите, например отпечатани страници, режим на печат, използвани носители, марка мастило или тонер, файлов формат на отпечатаните документи (.pdf, .jpg и др.), приложение, използвано за печат (Word, Excel, Adobe Photoshop и др.), размер на файла, клеймо, както и използване и състояние на други консумативи за принтери. Не събираме и не сканираме съдържанието на файлове или информация, която може да се визуализира чрез приложение.
  • Данни за устройствата – събираме информация за Вашия компютър, принтер и/или други устройства, например операционна система, фърмуер, количество памет, регион, език, часова зона, номер на модел, дата на първото използване, възраст на устройството, дата на производство на устройството, версия на браузъра, производител на компютъра, порт за свързване, статус на гаранцията, уникални идентификатори на устройството, рекламни идентификатори и допълнителна техническа информация според продукта.
  • Данни за приложенията – събираме информация за Вашите приложения на HP като местоположение, език, софтуерни версии, избор за споделяне на данни и подробности за актуализации. В случаите, в които използваме технологии на трети страни, данните могат да се споделят между третата страна и HP, като за целта на ниво приложение публикуваме ясно и точно уведомление.
  • Данни за ефективността – събираме информация относно ефективността на хардуерните компоненти, фърмуера, софтуера и приложенията на отделни устройства. Данните, които събираме, включват информация за ефективността на паметта и процесора, екологичните условия и системните грешки, отпечатването, характеристиките и предупрежденията от сорта на „Мастилото свършва“, използването на фотокарти, факс, скенер, вграден уеб сървър и допълнителна техническа информация според устройството.
  • Данни за преглед на уебсайтове – събираме информация за посещението и активността Ви в нашите уебсайтове на HP, приложения или уебсайтове, „поддържани“ от други компании от наше име, включително съдържанието (и включени реклами), които разглеждате и използвате, адреса на уебсайта, от който идвате, както и други действия, свързани с разглеждането на уебсайтове (напр. страниците, които преглеждате, връзките, върху които щраквате, или какви артикули сте добавили към пазарската кошница). Част от тази информация се събира чрез нашите инструменти за автоматично събиране на данни, които включват бисквитки, уеб отметки и вградени уеб връзки. За да научите повече, прочетете Как HP използва инструментите за автоматично събиране на данни.
  • Анонимни или обобщени данни – възможно е да събираме анонимни отговори на въпроси от анкети или обобщена информация за това как се използват нашите HP услуги. В хода на работата ни в определени случаи прилагаме процес на деидентификация или псевдонимизация на данните, за да сведем до минимум вероятността да бъдете идентифицирани чрез използване на тези данни с наличните технологии.

  ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

  Събираме данни от следните трети страни:

  • Посредници на данни, социални мрежи и рекламни мрежи – търговски данни, например име, адрес, имейл адрес, предпочитания, интереси и определени демографски данни. Лични данни се събират, когато например осъществявате достъп до нашите приложения чрез регистрацията си в социалните медии (т.е. влизане в приложенията ни с данните за вход за Facebook или друга социална мрежа). Основните данни, които получаваме, зависят от настройките за поверителност на профила Ви в съответната социална мрежа.
  • Партньори на HP – ако купувате HP услуги от партньор на HP, може да получим определена информация за покупката от този партньор.
  • Агенции за предотвратяване на измами или за кредитно отчитане – това са данни, които се събират с цел предотвратяване на измами или във връзка с определяне на условията за кредит.
  • Корпоративни клиенти на HP – за да предлагаме определени HP услуги на корпоративно ниво, Вашите фирмени данни за контакт се предоставят на HP от определено длъжностно лице от Вашата фирма или дружество (напр. от служител на отдела по ИТ).
  • Доставчици на анализи – получаваме нелични данни, като обобщени или деидентифицирани демографски данни или данни за профил от трети страни, например компании, специализирани в предоставянето на корпоративни данни, анализи и софтуер като услуга.

  За да предлагаме определени HP услуги на корпоративно ниво, Вашите фирмени данни за контакт се предоставят на HP от определено длъжностно лице от Вашата фирма или дружество (напр. от служител на отдела по ИТ). При необходимост може да използваме информация, предоставена от Вас или Вашия работодател, заедно с информация от обществено достъпни и други онлайн и офлайн източници, за да извършваме правни проверки на бизнес контакти като част от програмата ни за антикорупционно съответствие.


  Получаваме нелични данни, като обобщени или деидентифицирани демографски данни или данни за профил от трети страни, например компании, специализирани в предоставянето на корпоративни данни, анализи и софтуер като услуга.


  За да гарантираме точност на данните и отлично клиентско обслужване чрез предоставяне на персонализирани услуги, съдържание, маркетинг и реклами, е възможно в някои случаи да свързваме или комбинираме информацията, която събираме от различните източници, посочени по-горе, с информацията, която директно получаваме от Вас. Съпоставяме например географската информация, придобита от търговски източници, с IP aдреса, установен чрез нашите инструменти за автоматично събиране на данни, за да определим основната Ви географска област. Информацията може да се свързва чрез уникален идентификатор като бисквитка или номер на акаунт.

  Когато е необходимо, получаваме информация, за да извършваме правни проверки на бизнес контакти като част от програмата ни за антикорупционно съответствие и съгласно правните ни задължения.

  АКО ИЗБЕРЕТЕ ДА НЕ СПОДЕЛЯТЕ ДАННИ

  Не сте задължени да споделяте личните данни, които изискваме, въпреки че в някои случаи, ако изберете да не споделяте информацията, няма да можем да Ви предоставим HP услуги, определени специализирани функции или да отговорим ефективно на запитванията Ви.

 •  

  Поверителност на личните данни на деца

   

  HP не събира съзнателно информация от деца съгласно местното законодателство и не насочва уебсайтовете или мобилните си приложения към деца.

 •  

  Как опазваме данните Ви

   

  За да предотвратим загуба, неупълномощен достъп, използване или разкриване и да гарантираме правилно използване на информацията Ви, използваме разумни и подходящи физически, технически и административни процедури за опазване на данните, които събираме и обработваме. HP съхранява данни, както се изисква или е допустимо от закона и за период, в който данните продължават да имат законна бизнес цел.


  При събиране, предаване или съхраняване на чувствителна информация, например финансова информация, използваме набор от допълнителни технологии и процедури за сигурност, за да защитим личните Ви данни от неупълномощен достъп, употреба или разкриване. При предаване на строго поверителна информация (например номер на кредитна карта или парола) по интернет, защитаваме данните чрез криптиране, например чрез най-нови версии на протокола Transport Layer Security („TLS“).


  Като част от обработката на плащането в реално време се абонираме за услуги за защита срещу измами. Подобни услуги ни дават едно допълнително ниво на сигурност за Вашите финансови данни и срещу измама с кредитни карти, което съответства на индустриалните стандарти.


  Ние поддържаме архиви в съответствие със закона и политиката ни за съхранение на данни. Съгласно тази политика всички данни, които са с нестопанска цел, обикновено се изтриват или унищожават в рамките на една до две години от датата на създаването им. По отношение на данните за стопанската дейност на HP периодите на съхранение варират в зависимост от вида на данните.


  Данните, свързани със заетост, компенсации, обезщетения и заплати, се съхраняват, докато са активни, а след това и за допълнителен период до 10 години. Данните за стопанската дейност, включително данни, свързани с трансакции към клиенти и търговци, се съхраняват докато са активни и за период до 15 години.


  След изтичането на срока на съхранение електронните данни се изтриват за постоянно, за да се гарантира, че те не могат да бъдат възстановени, а физическите данни се унищожават по начин, по който не могат да бъдат възпроизведени (напр. нарязване).

 •  

  Как споделяме данни

   

  Споделяме личните Ви данни както следва и когато е приложимо, като спазваме действащите договорни клаузи:


  Споделяне с фирми, собственост на HP


  Може да изпращаме личната Ви информация на други фирми, собственост на HP, намиращи се в САЩ или по света, за целите, изложени в Декларацията за поверителност. За да се гарантира, че личните Ви данни са защитени и като част от участието ни в Трансграничните правила за поверителност на APEC, Обвързващите корпоративни правила и Програмите на щитове за поверителност, фирмите на HP са договорно обвързани да спазват изискванията за поверителност. Насоките за поверителност се представят пред служителите на HP веднъж в годината като част от задължителното ни обучение по „Интегритет в HP“.


  В случай че посочените по-горе международни програми за поверителност са неприложими, приемайки Декларацията за поверителност на HP, когато регистрирате продукт или услуга, създавате акаунт или по друг начин ни предоставяте личните си данни, Вие се съгласявате личната Ви информация да бъде предавана в рамките на глобалната мрежа от фирми на HP.


  СПОДЕЛЯНЕ С ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ И ПАРТНЬОРИ


  Използваме доставчици на услуги или партньори, които да управляват и поддържат определени аспекти от бизнес операциите ни от наше име. Тези доставчици на услуги или партньори може да са разположени в САЩ или в други държави по света и да предлагат услуги като обработване на плащания с кредитни карти или услуги за управление на измами, клиентска поддръжка, търговска дейност от наше име, изпълнение на поръчки, доставка на продукти, персонализиране на съдържание, рекламна и маркетингова дейност (включително дигитални и персонализирани реклами), IT услуги, доставчици на имейл услуги, хостване на данни, помощ в реално време, събиране на дългове и управление или поддръжка на HP уебсайтове. Нашите доставчици на услуги или партньори са задължени по договор да пазят личните данни, получени от нас, и нямат право да ги използват за други цели освен за извършване на услугите съгласно указанията на HP. Предприемаме стъпки да осигурим адекватна защита при предаване на лични данни съгласно приложимото законодателство, например като подписваме с доставчика на услугите или партньора стандартните договорни клаузи на ЕС, изискваме сертификат за участието им в Щита за поверителност, други одобрени кодекси за поведение или сертификати, както и обвързващи и подлежащи на изпълнение ангажименти на доставчика на услуги. Ако желаете да получите допълнителна информация относно необходимите средства за защита, моля, свържете се със Службата за поверителност на HP.


  СПОДЕЛЯНЕ НА ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ С РЕКЛАМОДАТЕЛИ


  Възможно е да предаваме информация за Вас на рекламни партньори (включително на рекламни мрежи, фирми за онлайн реклами и други доставчици на услуги, които те използват), за да разпознават устройствата Ви и да Ви предлагат съдържание и реклами според интересите Ви. Информацията включва име, пощенски адрес, имейл, ИД на устройство или друг идентификатор в криптиран формат. Доставчиците обработват тази информация в хеширан или деидентифициран формат. Тези доставчици събират допълнителна информация от Вас, например IP адрес и информация за браузъра или операционната система, и комбинират информацията за Вас с информация от други компании в кооперативи за споделяне на данни, в които участваме.


  СПОДЕЛЯНЕ С ДРУГИ ТРЕТИ СТРАНИ


  Споделяме личните Ви данни с: (i) агенции за кредитна информация и за предотвратяване на измами; (ii) агенции за събиране на вземания (за неизплатени дългове към нас); или (iii) застрахователни дружества, ако сте закупили застрахователна полица чрез нас (напр. Care Packs); Ако изберете да предоставите лични данни на другите компании, с тези лични данни ще се борави съгласно правилата за поверителност на съответните компании, които може да са различни от политиките и практиките на HP.


  КОРПОРАТИВНИ ТРАНЗАКЦИИ


  Възникват обстоятелства, при които по стратегически или други бизнес причини, HP решава да продава, купува, осъществява сливания или по друг начин да преструктурира дейността си. При подобни транзакции може да разкриваме или прехвърляме лични данни към потенциални или действителни купувачи или да получаваме лична информация от продавачи. Практиката ни е да осигуряваме адекватна защита за личните Ви данни при този тип транзакции.


  СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНА


  Можем също да споделяме личните Ви данни, когато вярваме добронамерено, че сме длъжни да: (i) отговорим на надлежно упълномощени заявки за информация от правоприлагащите органи, както и да спазваме изискванията за националната сигурност и други изисквания на правоприлагащите органи; (ii) спазим закон, наредба, призовка или съдебно нареждане; (iii) разследваме и да помогнем за предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или друга криминална или зловредна дейност; (iv) приложим/защитим правата и собствеността на HP или дъщерните дружества; или (v) да защитим правата или личната безопасност на HP, нашите служители и трети лица във или при използване на собственост на HP, когато това е възможно, и в синхрон с изискванията на действащото законодателство.


  Разгледайте нашата Матрица за събиране и използване на данни за бърза справка относно това как и с кого споделяме Вашите данни.

 •  

  Как използваме инструментите за автоматично събиране на данни

   

  Използваме и позволяваме на определени други компании да използват бисквитки, инструменти за анализ на активността, пиксели, уеб отметки, уеб формуляри за данни и други подобни технологии („автоматични инструменти за събиране на данни“) във връзка с нашите HP услуги. Правим това, за да разберем как използвате нашите HP услуги; да подобрим потребителския Ви опит и да активираме персонализирани функции и съдържание; да оптимизираме рекламите и маркетинговата си дейност; и да позволим на рекламни компании трети страни да ни помагат при предлагането на реклами в интернет, съобразени с Вашите интереси.


  Повече информация за инструментите за автоматично събиране на данни ще намерите на адрес: www.allaboutcookies.org.


  ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТИ ЗА АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНЕ НА ДАННИ


  Когато посещавате уебсайт на HP, той може да съхранява или изтегля информация от браузъра Ви, най-вече под формата на бисквитки, които са текстови файлове, съдържащи малки количества информация. Тази информация може да бъде относно Вас, Вашите предпочитания или Вашето устройство, и основно се използва, за да може сайтът да заработи по начина, по който очаквате. Информацията обикновено не Ви идентифицира пряко, но може да Ви предостави по-персонализирано уеб изживяване.


  HP използва инструменти за автоматично събиране на данни за следните цели:

  • Задължителни инструменти: Те са необходими за функционирането на уебсайта и не могат да бъдат изключени. Без тях уебсайтът или услугата, която заявявате, не са достъпни, защото не можем да активираме съдържанието според типа на устройството, което използвате.

  • Инструменти за ефективност и анализ: Тези инструменти събират обобщена, анонимна статистическа информация, която позволява на HP да определя, оптимизира и подобрява съдържанието, качеството и функционалността на уебсайтовете си.

   Използваме собствени инструменти за автоматично събиране на данни и/или инструменти за автоматично събиране на данни на трети страни, за да разберем как използвате уебсайтовете и услугите ни, да подобрим тяхната ефективност и да ги разработваме съгласно предпочитанията на клиентите и посетителите. Инструментите за автоматично събиране на данни могат да се използват и за: тестване на различни дизайни, за да сме сигурни, че поддържаме последователен външен вид на всичките си уебсайтове; проследяване и анализ на тенденциите при начините, по които потребителите взаимодействат с нашите уебсайтове и средства за комуникация; проследяване на грешките и определяне на ефективността от промоционалните ни кампании. Използваме Adobe Analytics и Google Analyticsна Google Inc. например, за да следим използването на уебсайтовете и активността в тях.

   Събраните данни обикновено се обобщават, за да се използват тенденциите и моделите на потребление за бизнес анализ, подобряване на сайта/платформата и измерване на ефективността. Нашите инструменти за автоматично събиране на данни или направеният анализ се споделят и с нашите бизнес партньори. Събираме информация за броя на посетителите на нашите уебсайтове, броя на клиентите, които се регистрират при посещение, колко дълго остават и в кои части на уебсайтовете и услугите, но тези данни обикновено не се използват за определяне на самоличността Ви. Получаваме подобна информация за посетителите на уебсайтовете на наши партньори.

  • Инструменти за персонализиране: Тези инструменти ни позволяват да помним избора, който правите на нашите уебсайтове (например предпочитан език или регион, в който се намирате), и да Ви предлагаме по-качествени и по-персонализирани функции. Те могат да се използват и за запаметяване на промените, които правите на размера и шрифта на текста, както и на други части от уебстраниците, които персонализирате. Използват се и за предоставяне на услуги, които сте заявили, например гледане на видеоклип или публикуване на коментари в блог. Информацията, която събират инструментите, може да се анонимизира, така че да не следят активността Ви на други уебсайтове.

   Използваме инструменти за автоматично събиране на данни, за да променяме начина, по който уебсайтовете работят или изглеждат, за да персонализираме работата Ви въз основа на информация, която извличаме от поведението Ви в нашите уебсайтове, или информация, която вече знаем за Вас, защото например сте регистриран потребител. Използваме ги и за подбор на услугите, които получавате от нас, или за персонализиране на съдържанието и външния вид на уебсайтовете при следващите Ви посещения. Ако например персонализирате уебстраници или се регистрирате за продукти или услуги, инструментът за автоматично събиране на данни ще помогне на сървъра на нашата уебстраница да си припомни конкретната информация за Вас. При следващото Ви посещение в уебсайтовете ни тази информация ще се извлече, за да можете по-лесно да използвате функциите на уеб сайта, които преди това сте избрали. Ако използвате повече от едно устройство или компютър, свързваме инструментите за автоматично събиране на данни, за да Ви гарантираме персонализирана онлайн работа. Може да персонализираме информацията, която виждате, като се базираме на това, което вече знаем за Вас, за да не губите много време в търсене. Използването на инструменти за автоматично събиране на данни позволява на посетителите в сайтовете ни уникални за тях условия на ползване.

  • Насочващи инструменти: Тези инструменти се използват от HP и други трети страни (определени търговски или рекламни партньори) за създаване на профил с цел показване на по-подходящи и полезни целеви реклами както на уебсайтовете на HP, така и извън тях. Те могат да използват деидентифицирани демографски или други данни, които доброволно сте ни предоставили (напр. Вашия имейл адрес).

   Позволяват ни също да събираме данни във връзка със сайта и страницата на HP, които посещавате, както и с действията Ви на сайта на HP. Ако например посетите една от нашите продуктови страници, с помощта на бисквитки можем да Ви пренасочим към партньорски сайтове с допълнителни оферти и промоции за определен период от време.

   Повече подробности за някои от нашите партньори за базирани на интереси реклами ще намерите на следните уебсайтове:

   Имайте предвид, че списъкът по-горе не е изчерпателен и се актуализира периодично.

   Ако сте регистриран потребител, информацията, която се събира на нашите уебсайтове, не е анонимна, и може да използваме тази информация заедно с друга информация, която знаем или генерираме за Вас, включително предпочитанията Ви за персонализирано съдържание, услуги, реклами и оферти.

  Задължителните инструменти за автоматично събиране на данни и тези, които се използват за подобряване на представянето, анализ или персонализиране, се съхраняват до 364 дни. Насочващите инструменти за автоматично събиране на данни, използвани за предлагане на целево съдържание, се съхраняват до 90 дни от последното Ви посещение.


  Когато споделяте информация чрез бутона за споделяне в социалните медии на уебсайтовете на HP, социалната мрежа регистрира това Ваше действие. Тази информация може да бъде свързана с насочващи/рекламни дейности. Типовете инструменти, използвани от тези трети страни, и начинът, по който използват информацията, генерирана от тях, зависят от политиките за поверителност на самите компании.

  ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

  Използваме други инструменти за автоматично събиране на данни, напр. уеб отметки, които представляват прозрачно графично изображение (обикновено 1 пиксел x 1 пиксел), с помощта на което събираме информация за взаимодействието Ви по имейл или други комуникационни канали. Уеб отметките се вмъкват например в маркетингови или абонаментни съобщения на HP, за да ни помагат да определим дали съобщенията ни са отваряни, дали са предприети действия във връзка с тях, както и дали инструментите ни за кореспонденция функционират правилно.

 •  

  Избор на Вашите предпочитания за поверителност

   

  Можете да направите своя избор или да промените предпочитанията си, що се отнася до инструментите за автоматично събиране на данни, както и за получаване на абонаментна или обща кореспонденция, в точката на събиране на данни или по други начини, описани в разделите долу. Тези опции не засягат кореспонденция, свързана основно с администриране на изпълнението на поръчки, договори, поддръжка, предупреждения за безопасност на продуктите, актуализация на драйвери или други административни или свързани с транзакции съобщения, когато основната цел на този тип съобщение не е промоционална по същество.


  МАРКЕТИНГОВА И АБОНАМЕНТНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ


  Маркетинговите съобщения на HP съдържат информация за продукти, услуги и/или поддръжка, а Вие можете да избирате как да получавате тези съобщения – напр. по пощата, по имейл, телефон, факс или мобилно устройство. Този тип кореспонденция може да съдържа информация за нови продукти или услуги, специални оферти, персонализирано съдържание, насочени реклами или покани за участие в маркетингови проучвания или оценки на съответствие. Кореспонденцията, свързана с абонаменти, включва имейл бюлетини, актуализации на софтуер и др., които могат да бъдат изрично поискани от Ваша страна или за получаването на които сте дали своето съгласие.


  Можете да се откажете от получаването на тези съобщения от общ характер по един от следните начини:


  • Изберете имейл връзката „Отказ“ или „Отказ от абонамент“ или следвайте инструкциите за отказ, включени във всяко абонаментно съобщение.
  • За да прекратите абонамента за съобщения, доставяни на мобилни устройства, изпратете отговор на съобщението с думите „STOP“ или „END“.
  • Свържете се с отговорника за защита на данните чрез Службата за поверителност на HP. Посочете името си, информацията за контакт и необходимата конкретна информация относно абонаментите на HP, които повече не желаете да получавате.
  РЕКЛАМИ НА HP И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В САЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

  HP подписва договори с доставчици на услуги за публикуване на реклами в уебсайтове, които са собственост на трети лица. Понякога това се постига чрез споделяне на лични данни, както е описано в раздела за Бисквитки за реклами на трети страни и бисквитки за социални мрежи.


  Освен това използваме и може да позволим на рекламни мрежи и други трети страни да използват бисквитки и други автоматизирани инструменти за събиране на данни, за да определят как взаимодействате с нашите уеб сайтове, комуникации и услуги и избрани партньорски уебсайтове и да идентифицирате вашите интереси, създаване на профили и сегменти интерес, за да се осигури реклама, която е най-подходяща и полезна за вас. За повече информация, моля вижте Как HP използва автоматизирани инструменти за събиране на данни.


  ИНСТРУМЕНТИ ЗА АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНЕ НА ДАННИ – ОНЛАЙН

  Когато посещавате сайтове на HP, имате възможност да приемете бисквитките или да изберете какви бисквитки ни позволявате да поставяме на браузъра Ви чрез нашия Център за предпочитания за поверителност. Можете по всяко време да промените тези настройки, като посетите „Настройки на бисквитки“.

  Настройки на бисквитки


  Ако изобщо не желаете да разрешавате бисквитки, трябва да влезете в настройките на браузъра си. Имайте предвид, че чрез деактивиране на определени категории бисквитки ще бъде ограничен достъпът Ви до определени функции на нашите сайтове, а определено съдържание или функции може да не са налични. Някои браузъри позволяват разглеждане на уебсайтовете в режим „инкогнито“ или „частен“. Обикновено след приключване на сесията на браузъра всички събрани по време на сесията бисквитки се унищожават автоматично.


  За да се откажете от проследяване от Google Analytics в нашите уебсайтове, посетете http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  Дори и да се откажете от „Проследяване и насочване на представянето и анализа“, може да продължите да виждате неперсонализирани реклами на HP от нашите партньори. Може например да посетите уебсайт, който предлага функцията за сравняване на персонални компютри. Въз основа на интересите Ви нашите партньори може да Ви пуснат продуктови реклами на HP.


  Ако се намирате в ЕС и искате да се откажете от бисквитки на трети страни във връзка с реклами, базирани на интересите Ви, отидете на www.youronlinechoices.eu.


  В САЩ и Канада се придържаме към индустриалните стандарти на организацията Digital Advertising Alliance по отношение на рекламите, базирани на интереси. За да научите повече за избора във връзка с реклами, щракнете тук за САЩ или щракнете тук за Канада. В САЩ организацията Network Advertising Initiative също предлага начини за отказ от редица рекламни бисквитки. Посетете www.networkadvertising.org, за да научите повече. Имайте предвид, че отказът не означава, че повече никога няма да получавате онлайн реклами. Това означава, че фирмата или фирмите, от които сте се отказали, няма да Ви изпращат реклами въз основа на уеб предпочитанията Ви и моделите Ви на потребление.


  Някои по-нови браузъри разполагат с функцията „Do Not Track“ (да не се проследява) за отказ от проследяване. Към настоящия момент не съществува индустриален стандарт относно исканията от типа „Do Not Track“, затова нашите уебсайтове засега не реагират на заявки и искания за „Do Not Track“ от тези браузъри.


  ИНСТРУМЕНТИ ЗА АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНЕ НА ДАННИ – СЪОБЩЕНИЯ ОТ HP

  Може да деактивирате инструментите за автоматично събиране на данни, например уеб отметките в имейл съобщенията, като не изтегляте изображения, съдържащи се в съобщенията, които получавате (тази функция зависи от софтуера за имейл, използван на персоналния Ви компютър). Трябва да се има предвид, че това действие невинаги отменя инструментите за автоматично събиране на данни от имейл съобщението поради специфичните характеристики на софтуера за имейл. За допълнителна информация във връзка с това разгледайте информацията, предоставена от софтуера за имейл или от доставчика на услугата.

 •  

  Упражняване на Вашите права и връзка с нас

   

  Имате право на копие от всички лични данни, които сте ни предоставили, или които съхраняваме за Вас, както и да изисквате разяснения във връзка с обработването им. Имате право също така да оттегляте вече дадено съгласие или да заявявате коригиране, допълване, ограничаване, анонимизиране или изтриване на личните Ви данни; да получите личните данни, които предоставяте доброволно или съгласно договор, в структуриран формат, удобен за машинно разчитане, както и да поискате да бъдат прехвърлени към друг администратор на данни.


  При определени обстоятелства имате право да възразите срещу обработването на личните данни, особено когато използваме тези данни за директен маркетинг или за създаване на маркетингов профил. Прегледайте Избора на Вашите предпочитания за поверителност за насоки как да упражните правата си във връзка с маркетинговата ни дейност.


  В определени случаи правата Ви могат да бъдат ограничени, например ако искането Ви може да доведе до разкриване на лични данни на друго лице или когато искате от нас да изтрием информация, която сме длъжни да съхраняваме по закон или въз основа на императивни законни основания.


  Ако искате да упражните правата си или ако имате въпроси или притеснения относно нашата Декларация за поверителност, събирането и използването на Вашите данни или във връзка с евентуално нарушение на местните закони за поверителност, можете да се свържете с Главния отговорник на HP по поверителността и защитата на данни или да ни пишете на някой от следните адреси по-долу:


  ЕС
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  14 rue de la Verrerie
  CS 40012 – 92197
  Meudon cedex
  France


  МЕКСИКО
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  ОСТАНАЛИЯ СВЯТ
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  САЩ


  Цялата кореспонденция се третира като поверителна. При получаване на съобщение от Вас наш представител ще се свърже с Вас в разумен срок, за да отговори на въпросите и притесненията Ви. Целта ни е всички Ваши проблеми да се разрешават в срок и по ефективен начин.


  Ако не успеем да отговорим на запитванията Ви, имате право да се свържете с надзорните органи за поверителност на данните в държавата, в която живеете или работите, или да потърсите правна защита чрез съдебната система, ако смятате, че са нарушени правилата за защита на данните. При въпроси, проблеми или жалби във връзка с участието ни в Щита за поверителност ЕС-САЩ, трансграничната система за правила за поверителност на APEC или прилагането на ОКП на HP, прочетете повече за Международното предаване на данни.

 •  

  Промени в нашата Декларация за поверителност

   

  Ако направим промени в нашата Декларация за поверителност, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако направим важни промени в Декларацията за поверителност, които съществено изменят практиките ни за поверителност, ще Ви уведомим чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на корпоративния ни уебсайт и/или страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените. Последната актуализация на тази декларация за поверителност е от 25 май 2018 г. Тази политика влиза в сила 30 дни след публикуването ѝ, освен ако преди това не Ви е била връчена Декларацията за поверителност на HP, което означава, че тази Декларация за поверителност влиза в сила от по-ранната дата.


  Дата на публикуване: 25 май 2018 г.

Връзки, свързани с поверителността: