Монитори

Наслаждавайте се на брилянтно изображение с висока разделителна способност с LCD мониторите на HP. Потопете се във филм като на кино, в напрегната игра или в ефективна работа с две приложения.

Намерете

Монитори

Ports
Всички опции
Визуализация:
 -   от   продукти
 -   от   продукти
  • Продуктът може да бъде различен от този на снимката.


  • Моля, проверете спецификациите на продукта, посочени в информационния лист/документацията. Ако продуктът е в съответствие с EN 55022 клас А, използването на продукта в жилищни райони може да причини (при неблагоприятни условия) смущение при приемането на телевизионни /радио сигнали.

    HP се ангажира да предоставя информация на своите клиенти за химическите вещества в своите продукти, за да се спазят законовите изисквания като REACH (Наредба на ЕК No 1907/2006 на Европейския парламент и съвет). Отчет с информация за химическите вещества може да се намери на адрес: www.hp.com/go/reach.