Принтери

Сега вече с технологията HP ePrint. Печатайте отвсякъде и по всяко време безжично.

Намерете принтер или многофункционално устройств

Визуализация:
 -   от   продукти
 -   от   продукти
  • Продуктът може да бъде различен от този на снимката.
  • Моля, проверете спецификациите на продукта, посочени в информационния лист/документацията. Ако продуктът е в съответствие с EN 55022 клас А, използването на продукта в жилищни райони може да причини (при неблагоприятни условия) смущение при приемането на телевизионни /радио сигнали.

    HP се ангажира да предоставя информация на своите клиенти за химическите вещества в своите продукти, за да се спазят законовите изисквания като REACH (Наредба на ЕК No 1907/2006 на Европейския парламент и съвет). Отчет с информация за химическите вещества може да се намери на адрес: www.hp.com/go/reach.