Řada herních produktů

$$list_links_tagline$$

1 QHD zobrazení vyžaduje obsah ve vysokém rozlišení (QHD).

2. Pouze u vybraných skladových položek.

3. Kompatibilní s počítači s Windows® a portem Thunderbolt™ 3.

4. Dostupnost funkcí se u jednotlivých produktů liší.

5. Je vyžadováno hardwarové zařízení s akcelerátorem OMEN.

© 2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace zde obsažené se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce, které je přiloženo ke každému z těchto produktů a služeb. Z žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické či redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. 

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi a Xeon Inside jsou ochranné známky společnosti Intel Corporation ve Spojených státech nebo dalších zemích.

NVIDIA®, GeForce® a logo NVIDIA® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti NVIDIA® Corporation v USA a dalších zemích.