Tisková zpráva: 02. únor 2009

HP jako první IT firma zveřejňuje údaje o emisích svého dodavatelského řetězce

HP zveřejněním těchto dat jako první z velkých technologických společností naplňuje konkrétní cíl publikovaný ve zprávě HP 2007 Global Citizenship Report (GCR).
 
„Dlouhodobým prosazováním transparentnosti dodavatelského řetězce pomáhá HP dosahovat pozitivních provozních změn v ekologických postupech a povzbuzuje další společnosti k zodpovědnému řízení dodavatelského řetězce,“ řekl Tony Prophet, senior viceprezident pro celosvětové provozy dodavatelského řetězce, Personal Systems Group, HP. „Technologické inovace budou nadále pomáhat IT průmyslu snižovat dopady na životní prostředí a pozitivně ovlivní širší globální ekonomiku.“
Celkový objem emisí ekvivalentních oxidu uhličitého (CO2e), souvisejících s více než 80 % přímých výrobních nákladů HP za rok 2007, je zhruba 3,5 miliónu metrických tun.(1) HP jako největší IT společnost na světě provozuje také největší dodavatelský řetězec v technologickém odvětví. Tato data využije k uplatňování hledisek energetické účinnosti při řízení svých dodavatelů první linie. Navíc bude HP tyto výkazy uplatňovat i ve zbytku svého dodavatelského řetězce, aby zjistilo možnosti dalšího snižování emisí v jeho nižších stupních.
 
HP vykazuje své vlastní emise od roku 2003, v roce 2007 začalo zveřejňovat své emise spojené s přepravou výrobků a nyní rozšířilo zveřejňování emisí i o svůj dodavatelský řetězec. Navíc největší dodavatelé společnosti musí dodržovat pravidla Electronic Industry Code of Conduct (EICC) a splňovat přísná očekávání HP v oblasti společenské a ekologické zodpovědnosti po celém světě.
 
„Zveřejněním souhrnných údajů o emisích dodavatelského řetězce demonstruje HP své odhodlání být lídrem v oblasti ochrany životního prostředí,“ řekl Jason Clay, senior viceprezident organizace World Wildlife Fund ve Spojených státech. „HP jde příkladem ostatním společnostem a využívá svého vlivu k řešení změn klimatu mimo vlastní produkty a provozy.“
 
Budoucí standardy dodavatelského řetězce
Zveřejnění údajů o emisích CO2e v dodavatelském řetězci je prvním krokem dlouhodobého programu HP. Společnost pracuje na lepší standardizaci nástrojů a metodik, jež by usnadnila konzistentní a spolehlivé vykazování mezi dodavateli a umožnila implementovat v dodavatelském řetězci HP robustní proces. Další kroky, na jejichž implementaci HP pracuje:
  • HP spolupracuje s EICC na vytvoření výpočetního nástroje, který zaručí konzistenci emisních výkazů různých dodavatelů.
  • Jako účastník iniciativy SupplyChain Leadership Collaboration organizace Carbon Disclosure Project uskutečnilo HP pilotní průzkum zveřejňování uhlíkových emisí mezi svými dodavateli.
  • HP se bude podílet na projektu Greenhouse Gas (GHG) Protocol Supply Chain Initiative, jehož cílem je vývoj metodiky pro kvantifikaci a vykazování emisí skleníkových plynů v průběhu životního cyklu produktů a dodavatelského řetězce.
Prosazování zodpovědného chování dodavatelského řetězce
HP má dlouholetou historii prosazování sociálních a ekologických hledisek ve fungování dodavatelského řetězce:
  • V roce 2002 společnost HP ustanovila zásady společenské a ekologické zodpovědnosti svého dodavatelského řetězce a rozšířila platnost pravidel HP Supplier Code of Conduct i pro základnu svých dodavatelů.
  • Společnost HP se výrazně podílela na vývoji průmyslových pravidel EICC, která byla uvedena v roce 2004.
  • HP uskutečnilo více než 500 auditů u svých dodavatelů první a druhé linie po celém světě.
  • V dubnu 2008 se HP stalo první velkou technologickou společností, která zveřejnilaseznam svých největších dodavatelů a zvedla tak laťku transparentnosti dodavatelských řetězců v průmyslu.
  • V srpnu 2008 se HP stalo první společnostíU.S. Environmental Protection Agency (EPA). Toto logo na obalech produktů certifikuje, že její síť povrchových přepravců snižuje emise související s dopravou., která se kvalifikovala pro získání loga SmartWay úřadu
  • HP školí tisíce manažerů a pracovníků svých dodavatelů ročně ve věcech ochrany životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a pracovních postupů. 
Další informace o přístupu společnosti HP k sociální a ekologické zodpovědnosti v dodavatelském řetězci jsou k dispozici na webové stránce www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/gcreport/supplychain.html
  
HP a životní prostředí
HP je už desítky let v oblasti životního prostředí lídrem, který se řídí komplexní strategií ochrany životního prostředí. HP ovlivňuje fungování průmyslu prostřednictvím svého dlouholetého odhodlání zajišťovat zodpovědnost dodavatelského řetězce, udržovat energeticky účinný provoz, snižovat dopady na klima a nabízet možnosti dalšího využití a recyklace výrobků. Prostřednictvím programu HP Eco Solutions také HP svým zákazníkům usnadňuje identifikaci produktů a služeb navržených s ohledem na životní prostředí. Další informace jsou k dispozici na webuwww.hp.com/environment.
 
O společnosti HP
HP, největší technologická společnost světa, zjednodušuje používání technologií jednotlivcům i firmám prostřednictvím portfolia tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury. Další informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou k dispozici na webu www.hp.com.

(1)Souhrnné emise CO2e reprezentují souhrn emisí dodavatelů alokovaných na HP a jsou vypočteny dělením celkových emisí dodavatele procentem příjmů od HP na celkových tržbách daného dodavatele.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.