Tisková zpráva: 14. prosinec 2009

HP uvádí na trh novou infrastrukturu tiskových řešení pro podniky

Praha, 14. prosince 2009 – Divize Imaging and Printing Group (IPG) společnosti Hewlett-Packard zavedla novou infrastrukturu v oblasti tisku pro podniky, která zjednodušuje a racionalizuje přístup, objednávky, reklamace a správu smluv pro partnery i klienty. Program, který souvisí s tzv. channel strategií HP, přichází na scénu v době, kdy podniky kladou stále větší důraz na efektivitu a snižování nákladů.


Nová infrastruktura zjednodušuje partnerům dodání portfolia smluvních nabídek citlivě reagujících na trh, jako jsou například programy služeb Channel-led Pay-per-Usage programme (CLPPU), Smart Printing Service (SPS) a Pay-For-Print (PFP), svým cílovým zákazníkům. Tato modulární skladba nabízených služeb zbavuje podniky nutnosti každodenní správy tisku, od sledování výkonnosti fleetu tiskových zařízení až po doplňování a výměnu spotřebního materiálu.


„Portfolio tiskových služeb HP umožňuje našim partnerům dodávat hardware i řešení, která pomáhají našim zákazníkům snižovat náklady, výrazně posilovat efektivitu IT a koncových uživatelů a zvyšovat produktivitu činnosti firmy. Je to jedna z klíčových oblastí, na kterou se firemní zákazníci zaměřují a požadují ji od nás jako významného výrobce a dodavatele na trhu tiskových služeb,“ uvádí Michal Šimon, LaserJet and Enterprise Solutions Manager divize tisku a zobrazování (IPG) společnosti HP pro Českou republiku a Slovensko.


Stručně o programu


Každé ze smluvních řešení HP, které čerpá ze zkušeností společnosti HP, přispívá k optimálnímu, nákladově účelnému prostředí tiskových prací. Channel partneři budou těsně spolupracovat se svými klienty při volbě řešení, které je nejvhodnější z pohledu předpokladů prodejce a požadavků zákazníka:


Program PFP podporuje pouze smlouvy na dodávky materiálu, v jejichž rámci HP prodejcům poskytuje infrastrukturu pro měření a správu smluv. PFP automatizuje celý proces objednávek, plnění, fakturace a hospodaření se spotřebním materiálem; rozpozná okamžik, kdy hladina toneru klesne pod stanovenou mez a automaticky zadá objednávku výměny, která je pak do 48 hodin realizována.


Program CLPPU byl navržen pro prodejce, kteří investovali nebo jsou schopni investovat do infrastruktury zajišťující účtování podle skutečného počtu vytištěných stran a do systému měření. HP poskytuje spolehlivé komponenty, jako hardware, dodávky spotřebního materiálu a servis, zatímco prodejce je dále nabízí zákazníkům formou smluv účtovaných podle počtu vytištěných stran, přičemž je využívána infrastruktura prodejce.


Program SPS je pro ty prodejce, kteří jsou schopni řídit složité zakázky, v jejichž rámci HP poskytuje infrastrukturu na bázi skutečného využití. HP poskytuje potřebnou infrastrukturu, přístup ke komponentům jako je hardware, dodávky spotřebního materiálu a servis, a prodejce je dále nabízí zákazníkům formou smluv na bázi skutečného využití.


„Dobře navržená síť tiskáren umožňuje sledovat online v reálném čase odezvu/náběh zařízení stejně jako vykazovat počet vytištěných stran a spotřebu toneru,“ tvrdí Ford.  „Podrobné údaje o efektivitě sítě lze využívat ke zkvalitnění řízení infrastruktury, čímž mohou organizace získat přínos v podobě významných úspor.“


Restrukturalizace organizace systému channel


Uvedená smluvní řešení pomáhají HP provést restrukturalizaci organizace systému channel, který nyní lépe odpovídá struktuře obchodních útvarů společnosti.  Odpovědnost za výsledky distribuce formou channel v regionu Evropy, Středního východu a Afriky se přesune ze Solution Partners Organization (SPO) přímo na jednotlivé obchodní útvary; Imaging and Printing (IPG), Personal Systems Group (PSG), Enterprise Servers and Storage (ESS) a Technology Services (TS). Uvedená reorganizace si klade za cíl dále posílit vztahy s channel partnery cestou zdůraznění přístupu orientovaného přednostně na prodej, dosáhnout vyšší prediktability vývoje obchodních zakázkových vztahů a důslednosti v oblasti obchodních procesů.


HP od této reorganizace očekává, že:

  • Vytvoří těsnější propojení mezi channel týmy HP a regionálními prodejními týmy, což bude urychlovat rozhodování a zkracovat dobu obrátky
  • Zkvalitní podporu prodeje ze strany HP
  • Prohloubí hmotnou odpovědnost na všech místech vztahu
  • Umožní jednoznačnější zaměření na strategie obchodního růstu

Reorganizace si klade za cíl posílit channel program, a umožnit tím efektivnější konkurenceschopnost partnerů v prostředí současné globální ekonomiky. HP bude nadále svým partnerům poskytovat co nejsilnější podporu v podobě produktového portfolia a programy na podporu jejich růstu v roce 2010 i dalších letech.


O společnosti HP


HP neustále vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy i celou společnost. Jako největší technologická firma světa nabízí HP špičkové produkty zahrnující tisková řešení, osobní výpočetní techniku, software, služby
a IT infrastrukturu. Další informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou k dispozici na webu www.hp.com.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.