USB klávesnice HP pro počítač

#QY776AA

538 Kč

Obrázek se může lišit od skutečného produktu

USB klávesnice HP pro počítač

#QY776AA

538 Kč

Obrázek se může lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Rozměry (šířka × hloubka × výška)
Co je obsaženo v krabici
Záruka

Skutečný vzhled produktu nemusí být stejný jako na obrázku. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.