Funkce
Tiskněte úžasné barevné a černobílé dokumenty
Zůstaňte produktivní díky konzistentnímu a spolehlivému tisku
Snadná výměna, instalace a recyklace spotřebního materiálu
Stvořeno k práci od prvního okamžiku
Kvalitní výtisky, na které můžete být pyšní
Jasná volba pro životní prostředí.
Společně je to lepší. S důrazem na výsledky.
Grafiky a obrázky s živými barvami
Tonerové kazety s vysokou výtěžností

[1] Dostupnost programu se může lišit. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle.

[2] Uvedená průměrná výtěžnost barevných (C/M/Y) a černých kazet odpovídá normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost závisí do velké míry na tištěném obsahu a dalších faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

[2] Viz http://www.hp.com/go/suppliesclaims.

[3] Dostupnost programu HP Planet Partners se liší. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/recycle. Informace o recyklovaných materiálech v kazetách naleznete na stránce http://www.hp.com/go/recycledcontent.