Nejsnazší způsob, jak tisknout ze smartphonu nebo tabletu

Multifunkční


Kopírujte, skenujte, faxujte a tiskněte
oboustranně a přistupujte k webu
přímo z tiskárny.

Mobilní tisk,
který udrží
firmu v chodu


Připojte známá zařízení a jednoduše
tiskněte ze smartphonu, tabletu nebo
notebooku.

Inovativní design pro
vynikající kancelářskou produktivitu


Ušetřete místo a dosáhněte vysokých rychlostí oboustranného skenování a kopírování s inovativním vzhledem HP Print Forward Design.

Distribuovaná podniková
řešení


Řada HP Officejet Pro 8700 je vybavena všemi nástroji pro zvýšení produktivity a dosažení profesionální kvality tisku. Nabízí funkce, jako jsou HP Web Jetadmin,5 oboustranný tisk a vysoká měsíční výtěžnost.

Řada HP OfficeJet Pro 8700
1. Ve srovnání s většinou barevných laserových multifunkčních tiskáren v ceně do 500 EUR k srpnu 2015; na základě tržních podílů uvedených organizací IDC k 2. čtvrtletí 2015. Porovnání údajů o nákladech na stránku u spotřebních materiálů laserových tiskáren vycházejí z výrobcem zveřejněných specifikací kazet s nejvyšší kapacitou a spotřebního materiálu s dlouhou životností. Porovnání údajů o ceně za stránku u vysokokapacitních inkoustových spotřebních materiálů HP vycházejí ze zveřejněných specifikací výrobců kazet s nejvyšší kapacitou. Údaje o nákladech na stránku u vysokokapacitních inkoustových kazet vycházejí z předpokládané prodejní ceny a výtěžnosti. Výtěžnost podle normy ISO je založena na nepřetržitém tisku ve výchozím režimu. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

2. Na základě srovnání výtěžnosti inkoustových kazet HP 956/957/958/959XL s inkoustovými kazetami HP 952/953/954/955A. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

3. Odolné vůči vodě, rozmazání, vyblednutí a zvýrazňovačům podle normy ISO 11798 a interního testování společnosti HP. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printpermanence.

4. S vyloučením první sady zkušebních stránek ISO. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims.

5. Vyžaduje kompatibilní mobilní zařízení podporující tisk prostřednictvím technologie NFC. Seznam kompatibilních mobilních zařízení s podporou tisku NFC naleznete na stránce http://www.hp.com/go/nfcprinting.

6. Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno přímo k signálu Wi-Fi Direct® multifunkční tiskárny nebo tiskárny podporující tisk Wi-Fi Direct. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance®.

7. Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Některé funkce vyžadují zakoupení volitelného příslušenství. Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/mobileprinting.

8. HP JetAdvantage Private Print je k dispozici zdarma a vyžaduje připojení tiskárny k internetu a povolení webových služeb. Není k dispozici ve všech zemích. Více informací naleznete na stránce http://www.hpjetadvantage.com.

9. Tiskárna musí být připojena k internetu. Služby mohou vyžadovat registraci. Dostupnost aplikací se liší dle země, jazyka a smluvních podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hpconnected.com.

10. Funkce kontroly využití barev se liší dle zařízení.

11. Vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP ePrint připojené k internetu. Tiskárna vyžaduje registraci účtu ePrint. Může být vyžadována aplikace nebo software. Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Časy tisku a rychlosti připojení se mohou lišit. Bezdrátové širokopásmové mobilní připojení vyžaduje samostatnou smlouvu o poskytování služeb. Informujte se u poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti. Další informace naleznete na stránce hp.com/go/mobileprinting.

12. Rychlost tisku až 22 str./min u modelu 8710, až 24 str./min u modelů 8720, 8730 a 8740. Rychlost tisku měřena podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.

* BLI-pris for pålidelighed baseret på enheder testet fra januar 2012 til og med maj 2018.


© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.